Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Czas trwania ochrony znaku towarowego

Spis treści
rozwiń spis treści

Czas trwania ochrony znaku towarowego w Polsce

Czas trwania ochrony znaku towarowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 10 lat. Oczywiście masz możliwość przedłużenia okresu ochronnego znaku towarowego. Wspomniane zabezpieczenie obejmuje jedynie towary lub usługi, które wskazałeś w zgłoszeniu. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, otrzymujesz możliwość używania go na wyłączność, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy na danym obszarze (czyli na terenie Polski). Od tej chwili możesz również umieścić w swoim znaku towarowym symbol R umieszczonym w kole.

…w Unii Europejskiej

Ile czasu trwa ochrona znaku towarowego?

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują takie same standardy jak na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

…na świecie

W zależności od tego w jakim kraju będziemy chcieli dokonać rejestracji, czas trwania ochrony znaku towarowego będzie trwał krócej lub dłużej. Standardem jest 10-letni okres ochrony. Taki też respektuje Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Są jednak kraje, które zdecydowały się zmienić swój okres ochronny. Tak np.:

 • Cypr
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 14 lat
 • Nigeria
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 14 lat
 • Liberia
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 14 lat
 • Bangladesz
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 10 lat
 • Makau
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 7 lat
 • Guana
  • pierwszy okres ochronny – 7 lat
  • każdy kolejny okres ochronny – 14 lat

Od kiedy liczymy czas ochrony znaku towarowego?

Na terenie Polski i Unii Europejskiej ochrona znaku towarowego obowiązuje od daty zgłoszenia. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ mimo wydłużenia się całej procedury rejestracji – w przypadku jej pozytywnego zakończenia – twoje oznaczenie jest chronione z mocą wsteczną. Innymi słowy, jeżeli ktoś naruszył prawo do Twojego znaku towarowego w okresie zgłoszeniowym (np. dokonał zgłoszenia identycznego znaku zaraz po Tobie), to również masz w stosunku do niego roszczenie i możesz go zablokować.

Ważne! Na świecie możesz spotkać się z prawem krajowym, które uznaje ochronę znaku towarowego dopiero od dnia wydania decyzji o jego zarejestrowaniu.

Czy okres ochrony można przerwać?

Zawsze istnieje szansa, że ktoś podważy Twoje prawo ochronne do znaku towarowego. Wtedy też zostanie wszczęta procedura sporna. Oprócz tego istnieje kilka innych sytuacji, w których okres ochronny zostanie przerwany.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career