Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu możliwe od 4 grudnia, ale nie dla każdego

19 października 2020
hello world!

Już od dawna środowiska motoryzacyjne postulują za rozszerzeniem możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Dla właścicieli motocykli, kamperów czy kabrioletów byłaby to spora oszczędność chociażby na OC. Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym miała wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Niestety, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie mogło służyć jedynie jego naprawie.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu już od dawna wpisane jest w Prawie o ruchu drogowym. Dotyczy ono jednak jedynie konkretnych sytuacji i nie przewiduje wycofania "na życzenie". Ostatnia nowelizacja z 14 sierpnia 2020 roku miała przewidywać taką możliwość. Niestety, rozszerzono możliwość wycofania pojazdu osobowego z ruchu, ale jedynie na czas jego naprawy.

Teraz jest tak...

Obecnie zgodnie z Prawem o ruchu drogowym czasowemu wycofaniu z ruchu mogą podlegać jedynie samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe oraz pojazdy specjalne. Wycofanie pojazdu z ruchu może trwać od 2 do 24 miesięcy. Okres ten można wydłużać, jednakże maksymalnie do 48 miesięcy. Za wycofanie pojazdu z ruchu musimy zapłacić. W przypadku wycofania na 2 miesiące opłata wynosi 80 złotych i ulega ona podwyższeniu za każdy kolejny miesiąc o:

  • 4 zł – od 3 do 12 miesiąca,
  • 2 zł – od 13 do 24 miesiąca,
  • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Na czas wycofania pojazdu z ruchu właściciel musi złożyć do depozytu w urzędzie dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu (jeśli była wydana). Obowiązkiem właściciela jest ponadto zapewnienie dla pojazdu postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Musi też zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę nieuprawioną.

Właściciel wycofanego samochodu ma ponadto prawo do obniżenia składki OC za czas wycofania pojazdu z ruchu. Ażeby z tego prawa skorzystać, należy złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel podejmuje decyzję o obniżeniu składki, przy czym zniżka nie może wynosić mniej niż 95%.

Jeśli właściciel chce przywrócić pojazd do ruchu powinien złożyć wniosek. Dołącza do niego decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – jeśli w trakcie wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania. Organ podejmując decyzję o przywróceniu pojazdu do ruchu, zwraca jednocześnie właścicielowi zdeponowane dokumenty i tablice rejestracyjne. Po stronie właściciela pozostaje obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o przywróceniu pojazdu do ruchu.

Przeczytaj również:
Ubezpieczenie samochodu

...a ma być tak

Nowelizacja z 14 sierpnia przewiduje między innymi zmianę art. 78a Prawa o ruchu drogowym. Rozszerzeniu ulegnie katalog pojazdów, które można czasowo wyłączyć z ruchu. Dołączą do nich pojazdy osobowe. Jednakże przepis nie nabierze kształtu, o jaki wnioskowano. Nie będzie możliwe wycofanie z ruchu "na życzenie", a jedynie w celu wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

  • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b PRD (pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego do dodatkowego badania technicznego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz pkt 6 (w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego);
  • w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Ze szkodą istotną mamy do czynienia, gdy doszło do uszkodzenia elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującego pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – jak to zrobić?

Samochód osobowy będzie można wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Nie ma możliwości przedłużenia tego okresu. Ponadto wycofanie nie może nastąpić wcześniej niż po 3 latach od zakończenia ostatniego okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Do wniosku właściciel pojazdu będzie musiał dołączyć oświadczenie, że nie wymaga on wykonania naprawy. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ażeby pojazd osobowy mógł zostać dopuszczony do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania, niezbędne będzie wykonanie dodatkowego badania technicznego.

Tak samo jak dotychczas, również w przypadku czasowego wycofania z ruchu pojazdu osobowego właściciel ma możliwość obniżenia składki OC. W przypadku wycofania, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Składka ubezpieczeniowa w takim przypadku, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95 proc.

chevron-down
Copy link