Czy można czytać prywatne maile pracowników?

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w ubiegłym miesiącu w sprawie dotyczącej prywatności pracownika używającego firmowej poczty dla celów osobistych.

Zgodnie z treścią orzeczenia, pracodawca nie ma prawa zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który w trakcie świadczenia pracy korzystał z internetu dla celów prywatnych. ETS nie kwestionuje co do zasady możliwości kontrolowania poczty pracownika przez pracodawcę. Taka sytuacja jest jednak możliwa jedynie po uprzednim uregulowaniu tej możliwości w aktach wewnątrzzakładowych.

Prawo do prywatności chronione

Prowadząc  kontrolę, pracodawca nie może naruszać prawa do prywatności pracownika. W konkretnej sprawie ETS zwrócił uwagę, że pracownik nie wiedział, iż istnieje możliwość czytania przez pracodawcę treści niezwiązanych z pracą. Na gruncie prawa polskiego pracodawca może zabronić korzystania z Internetu lub telefonu w godzinach pracy. Staje się to koniecznością, gdy jakość świadczenia pracy przez pracownika spada.  Jednakże mając na uwadze artykuł 11[1] Kodeksu pracy, mówiący o poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, pracodawca w przypadku, gdy będzie miał doczynienia z prywatną korespondencją pracownika nie powinien jej przeglądać, ponieważ narusza to dobra osobiste pracownika.