Delegacja pracownika pochodzącego spoza Unii do pracy na terenie EU. Wiza Vander Elst

W przypadku, gdy delegowany pracownik przez firmę polską do pracy w Niemczech nie jest obywatelem EU, konieczne jest uzyskanie specjalnej wizy. Mowa o wizie „Vander Elst”.

Nazwa wizy pochodzi od nazwiska przedsiębiorcy, który chciał delegować swoich pracowników pochodzenia marokańskiego do pracy w Niemczech. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w orzeczeniu (C-43/93) z dnia 9 sierpnia 1994 r.  stwierdził, iż nie ma możliwości wprowadzania dodatkowych ograniczeń w przypadku zezwoleń na pracę dla obywateli spoza EU. Odnosi się to oczywiście do pracowników świadczących legalnie pracę na terytorium innego państwa członkowskiego.

Kiedy wiza wystarczy

Państwo członkowskie nie może nakładać dodatkowych obowiązków w przypadku, gdy podmioty z innych państw członkowskich wykorzystują do okresowego świadczenia pracy legalnie zatrudnionych pracowników. Takie delegowanie nie wymaga więc zezwolenia. Ważne jest natomiast uzyskanie specjalnej wizy. Zagadnienie to nabiera ostatnimi czasy dużego znaczenia. Szczególnie teraz, gdy wielu pracodawców polskich deleguje do innych krajów członkowskich zatrudnionych przez siebie obywateli Ukrainy.