Konstytucja Biznesu cz. II - Działalność nieewidencjonowana

7 maja 2018
hello world!

Z dniem 30 kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu. Przewiduje ona szereg zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ostatnim artykule dowiedziałeś się o jednej z podstawowych z nich- uldze na start. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie druga ważna zmiana, czyli działalność nieewidencjonowana. Zapraszam do lektury.

Działalność nieewidencjonowana jest skierowana do osób, które świadczą drobne usługi lub niewielką sprzedaż. Polega ona na tym, że jeżeli przychody z prowadzenia takiej działalności nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Oznacza to, że przychód z takiej działalności nie może przekroczyć kwoty 1050 zł. Z działalności nierejestrowej mogą skorzystać także osoby, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Uniknąć obowiązku rejestracji firmy mogą również osoby, które prowadziły działalność ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Działalność nieewidencjonowana - korzyści

Prowadzenie działalności, nawet tej najmniejszej wiązało się z szeregiem obowiązków. Do podstawowych z nich należą składki ZUS lub sposób rozliczania podatków. Nowe przepisy mają na celu zwolnić z tych obowiązków osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą. Do podstawowych korzyści, gdy korzystamy z przepisów działalności nierejestrowej można zaliczyć:

 • Nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia w ZUS oraz składać deklaracji ZUS,
 • Nie trzeba zgłaszać działalności do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), GUS oraz w urzędzie skarbowym,
 • Nie trzeba opłacać składek na podatek,
 • Nie trzeba prowadzić księgowości, wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Działalność nieewidencjonowana - obowiązki

Osoba prowadząca działalność nierejestrową w świetle prawa cywilnego jest przedsiębiorcą. Oznacza to, że w relacjach z klientami ma on obowiązki przedsiębiorcy, np. wymiana lub naprawa wadliwego towaru. Klient natomiast może skorzystać z praw konsumenta. Mimo zwolnienia z obowiązku wystawiania faktur, na życzenie klienta przedsiębiorca musi wystawić dokument sprzedaży. Żądanie wystawienia faktury musi zostać zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od dnia dostarczenia towaru lub wykonania usługi. W takim przypadku faktura powinna zawierać jedynie poniższe elementy:

 • Datę wystawienia,
 • Kolejny nr faktury,
 • Dane wystawcy i nabywcy towarów lub usług,
 • Cenę towaru lub usługi,
 • Ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • Nazwę towaru/usługi,
 • Ogólną kwotę należności.
Ważne!

Przedsiębiorca, który korzysta z działalności nieewidencjonowanej powinien prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Polega to na spisywaniu sprzedaży na dany dzień. Dobrze prowadzony spis sprzedaży pomoże kontrolować czy nie została przekroczona kwota przychodów pozwalająca na działalność nierejestrową.

Przekroczenie limitu działalności nieewidencjonowanej

Gdy osoba prowadząca działalność nierejestrową przekroczy miesięczny limit przychodu (połowa płacy minimalnej), wówczas działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od dnia, w którym została przekroczona dopuszczalna kwota przedsiębiorca ma 7 dni na rejestracje firmy w CEIDG. Warto pamiętać, że przez pierwsze 6 miesięcy działalności przedsiębiorca będzie zwolniony z opłaty składek społecznych ZUS.

Co nie jest uznawane za działalność nieewidencjonowaną?

Przedsiębiorstwo spełniające warunki działalności nierejestrowej, gdy jest prowadzone w formie spółki cywilnej nie jest uznawane za taką działalność. Działalność nieewidencjonowana może być prowadzona tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Jeżeli jest to spółka cywilna lub inna musi być zarejestrowana. Przedsiębiorstwo, które do działalności potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do działalności regulowanej także nie może być działalnością nierejestrową.

Działalność nieewidencjonowana skierowana jest przede wszystkim do osób, które np. udzielają korepetycji lub prowadzą drobną sprzedaż w internecie. Takie rozwiązanie ma również na celu pomoc w rozwoju działalności gospodarczej poprzez stopniowe poszerzanie grona klientów. Należy pamiętać, że po zarejestrowaniu działalności przedsiębiorca ma dodatkowo prawo do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy.

chevron-down
Copy link