Działanie warszawskich parkomatów niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

9 października 2017
hello world!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 (VII SA/Wa 1069/16) stwierdził, że uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy, regulująca przepisy dotyczące stref płatnego parkowania, we fragmencie stanowiącym o obowiązku podawania przez kierowców numerów rejestracyjnych pojazdów, jest niezgodna z prawem.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że akt prawa miejscowego wydany przez stołeczny ratusz, narusza wolności zawarte w art. 51. ust 1 i 2 Konstytucji RP.

Miasto, które inwigiluje mieszkańców?

Wyrok jest konsekwencją skargi wysuniętej w 2016 r. przez Pana Macieja, który zarzucił miastu, że inwigiluje ono mieszkańców. Jego zdaniem, posługując się danymi zawartymi w systemie parkomatów, bez większego wysiłku, można prześledzić trasę poruszania się pojazdu oraz zebrać informacje gdzie i kiedy kierowca parkował. Pełnomocnik skarżącego zwrócił również uwagę na fakt, że na parkomatach jako podstawa prawna wskazany jest akt prawa miejscowego (uchwała). Jest to niezgodne z art. 51 ust.1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel może być obowiązany do ujawnienia informacji na temat jego osoby, tylko na podstawie ustawy. Ratusz starając się odeprzeć te zarzuty, wskazywał na przepisy zawarte w art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy. Ponadto wskazywał również na fakt, że podobne systemy poboru opłat za parkowanie funkcjonuję m.in w Paryżu i Barcelonie.

Konsekwencje utrzymania w mocy wyroku

Co ważne, wyrok nie zwalnia kierowców z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w stolicy. Pełnomocnik miasta zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej, więc sprawę ostatecznie rozwiąże Naczelny Sąd Administracyjny. Jeśli NSA utrzyma w mocy wcześniejszy wyrok, władze stolicy będą zmuszone do zainstalowania takich parkomatów, które nie będą żądać bezpośredniego wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów do systemu.

chevron-down
Copy link