Egzaminy na aplikacje - ministerstwo opublikowało wstępne wyniki oraz pytania

4 października 2018
hello world!

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na swojej stronie internetowej wykaz pytań wraz z kartami odpowiedzi, z którymi musieli się zmierzyć kandydaci na aplikacje prawnicze. Resort poinformował również o wstępnych wynikach egzaminów. Z egzaminami poradziła sobie blisko połowa zdających. Ostateczne wyniki kandydaci otrzymają pocztą, w formie uchwały odpowiedniej izby lub rady.

W sobotę 29 września około 7000 kandydatów zmierzyło się z pytaniami podczas egzaminu na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Zdawalność wynosiła około 50%. To nieco gorszy wynik niż w zeszłym roku.

Najlepiej na adwokackiej

Zgodnie z zasadami egzaminu, aby dostać się na wymarzoną aplikację, należało prawidłowo odpowiedzieć na 100 ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Czas, jaki kandydaci mieli na udzielenie odpowiedzi, to 150 minut. Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:
  • na aplikację adwokacką - 2 490 osób, zdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1  proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 56,9 proc.);
  • na aplikację radcowską - 3 674 osoby, zdało 1 911 osób, co stanowi 52 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 54,6 proc.);
  • na aplikację notarialną - 596 osób, zdało 195 osób, co stanowi 32,7 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 41,2 proc.);
  • na aplikację komorniczą - 179 osób, zdały 83 osoby, co stanowi 46,4 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 45,3 proc.).

Co teraz?

Osoby, którym udało się osiągnąć wymagane 100 punktów, oczekują teraz na uchwały wysłane pocztą przez właściwe izby i rady. W następnej kolejności muszą złożyć do swojej izby lub rady wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne.

Kandydat musi ponadto złożyć stosowną opłatę wpisową.

Lista pytań wraz z wykazem prawidłowej odpowiedzi dostępna jest na stronie https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,11831,zestawy-pytan-testowych-wraz-z-wykazami.html

 

chevron-down
Copy link