Faktura - jakie dane powinny być na niej zawarte?

6 lipca 2020
hello world!

Faktura jest dokumentem wystawionym przez podatnika VAT w związku z dokonaniem sprzedaży towaru bądź usługi. Co do zasady faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje nabywca. Drugi pozostaje natomiast w dokumentacji sprzedawcy. Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze?

Zasadniczo, zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • numer faktury;
 • dane sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numery NIP;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Co ważne, faktura VAT nie musi zawierać określenia „Faktura VAT”. Oznacza to, że dokument zawierający wszystkie dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT będzie fakturą VAT pomimo braku nazwy faktura VAT (np. paragon zawierający wszystkie elementy wskazane w art. 106e ustawy o VAT). Zwrócić należy również uwagę, że przepisy nie określają formatu papieru, na którym powinna zostać wydrukowana faktura VAT. Nie musi to być zatem kartka papieru formatu A4. Dlatego też nie powinno nas dziwić otrzymywanie faktur w formacie paragonów drukowanych przez kasy fiskalne.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby faktura VAT zawierała dodatkowe informacji dotyczące zawartej umowy (np. rękojmi czy gwarancji lub powołanie się na ogólne warunki umowne sprzedawcy). Jest to szczególnie wskazane w sytuacji, kiedy zawarciu umowy nie towarzyszy jej pisemne potwierdzenie. Jedynym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest natomiast właśnie faktura VAT.

Faktura uproszczona

Nie powinniśmy się zdziwić, jeżeli w przypadku zakupu towaru do kwoty 450 zł otrzymamy fakturę (a w zasadzie paragon) bez danych nabywcy, a jedynie z jego numerem NIP. Zgodnie bowiem z art. 106e ust. 5 pkt 3) ustawy o VAT faktura może nie zawierać danych nabywcy, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Oczywiście sprzedawca podatnik VAT może w takich sytuacjach również wystawić zwykłą fakturę dokumentującą sprzedaż.

Faktura VAT marża

Podatnicy VAT dokonujący sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wystawiają tzw. fakturę VAT marża. Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT faktura VAT marża powinna zawierać dodatkowo odpowiednio określenia ,,procedura marży –  towary używane'', ,,procedura marży – dzieła sztuki'' lub ,,procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki''. Podstawą opodatkowania jest tutaj kwota marży (prowizji), a nie pełna wartość sprzedaży. W przypadku tego rodzaju faktur nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT.

Split payment

Mechanizm podzielnej płatności (split payment), stosowny w rozliczeniach podatników VAT, jest od 1 listopada 2019 r. dla niektórych rodzajów transakcji obowiązkowy. Podstawowym obowiązkiem dostawcy w zakresie obligatoryjnego split payment jest właściwe oznaczenie faktury. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT faktura taka musi zawierać sformułowanie – „mechanizm podzielonej płatności”.

Przeczytaj również:
Split payment – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

chevron-down
Copy link