Fałszywe faktury surowo karane

28 listopada 2017
hello world!

Szykują się kolejne zmiany w prawie. Mają one ograniczyć liczbę oszustw podatkowych. Zgodnie z zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego za posługiwanie się fikcyjnymi fakturami sąd będzie mógł zakazać przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej.

Według projektu, kara zakazu prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej ma być stosowana wyłącznie wobec sprawców czynów charakteryzujących się wysoką szkodliwością społeczną i zabronionych przez przepisy najsurowiej karanego przez KKS art. 62 § 2, a także projektowanego art. 67a § 1 KKS, przewidującego sankcje za gromadzenie podrabianych banderoli lub upoważnień do ich odbioru.

Zmiany są konieczne

Projekt nowelizacji jest reakcją na uwagi i zalecenia, jakie zgłosiła Najwyższa Izba Kontroli w czerwcowym raporcie. Raport ten dotyczył efektywności działań organów podatkowych. Działania Ministerstwa Finansów budzą kontrowersje. Czynności legislacyjne i nadzworcze są jednak, pomimo uchybień,  pozytywnie oceniane przez NIK.  Organ kontroli państwowej zwrócił uwagę na konieczność modyfikacji prawa w celu ograniczenia liczby przestępstw podatkowych.

 

chevron-down
Copy link