Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

FGŚP w 2019 roku sfinansuje staże i specjalizacje lekarzy

Spis treści
rozwiń spis treści

Rząd we wtorek 16 października przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. W projekcie ustawy widnieją zapisy o zarezerwowaniu około 2,2 mld zł na staże podyplomowe lekarzy, dentystów, a także szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, położnych i pielęgniarek. Sfinansowane one mają być ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W 2019 roku staże i szkolenia sfinansuje FGŚP

Aby umożliwić realizację ustawy budżetowej przyjętej przez Radę Ministrów na 2019 rok, potrzebne są ustawowe zmiany. Dlatego Ministerstwo Finansów zaprojektowało ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 rok. Jednym z punktów projektu jest regulacja dotycząca przeznaczenia środków z FGŚP. Będą to środki przeznaczone na staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne oraz specjalizacje. W 2019 roku rząd planuje sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Oprócz staży sfinansowane zostaną specjalizacje pielęgniarek oraz położnych. W 2019 roku minister pracy przekaże środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na oddzielny rachunek bankowy urzędu, który obsługuje ministra zdrowia. Nastąpi to na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem pracy a ministrem zdrowia. Dokładna kwota, jaką rząd przeznaczy na te cele wynosi 2 243 053 000 zł.

W razie kryzysu może zabraknąć środków w FGŚP?

Jak można było przeczytać w „Dzienniku Gazeta Prawna” w wyniku tej decyzji rządu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przeciągu dwóch lat wypłynie około 4,6 mld zł. W roku 2018 ze środków FGŚP rząd finansuje wypłatę świadczeń przedemerytalnych. Na koniec 2019 roku w Funduszu zostanie tylko 0,64 mld wolnych środków. Kwota ta ma wystarczyć na wypłatę pensji pracownikom upadających firm, jeżeli sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie. W przypadku kryzysu środków może zabraknąć.

Zwiększenie wydatków na szczepienia

W projekcie ustawy znalazł się również zapis o zwiększeniu limitu maksymalnych wydatków na finansowanie KOZZD. (Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie). Wyższe limity dotyczą również zakupu szczepionek służącym przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. W sumie podniesiono limity o kwotę 51,6 mln zł. W tym 50 mln na zakup szczepionek a 0,6 mln na finansowanie KOZZD.

Zdjęcie: https://fshoq.com

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career