Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Fiskus sprawdzi, kto może skorzystać z ulgi na dziecko

Spis treści
rozwiń spis treści

Żeby skorzystać z ulgi na dziecko, nie wystarczy utrzymywanie z podopiecznym kontaktów. Należy ponadto wykonywać władzę rodzicielską. Ministerstwo Finansów podkreśliło ponadto, że – szczególnie po rozwodzie – konieczna jest kontrola i weryfikacja tego, kto rzeczywiście zajmuje się dzieckiem.

Ministerstwo Finansów wyraziło ten pogląd w odpowiedzi na interpelację nr 25045. Zdaniem resortu posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania, podobnie jak samo utrzymywanie sporadycznych kontaktów z małoletnim lub jego alimentacja, nie wystarcza do zastosowania odliczenia na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają prawo do wyboru, czy kwotę ulgi odliczą w częściach równych, czy też w dowolnej, przez siebie ustalonej, proporcji. Jednakże formą podstawową jest odliczenie w częściach równych. Z tym wiąże się wymóg zgody obojga rodziców na podział inny, niż pół na pół.

Jak dzielić ulgę po rozwodzie?

Po rozwodzie rodzic ma możliwość wskazania na wykonywanie władzy rodzicielskiej zgodnie z treścią wyroku bądź ugody, jak również może wskazać rzeczywistą ilość dni opieki nad dzieckiem. Ministerstwo Finansów podkreśliło ponadto, że rodzice nie muszą być zgodni w swoich twierdzeniach. Jeśli między rodzicami nie było zgody co do sposobu podziału ulgi, to tym bardziej nie będzie jej w przedmiocie sprawowania władzy rodzicielskiej. W przypadku sporu między rodzicami organy podatkowe nie mają ani środków, ani możliwości na zweryfikowanie, czy ilość dni sprawowania opieki nad dzieckiem wskazana przez rodzica jest właściwa.

Urząd skarbowy weryfikuje prawo do ulgi

Urzędy skarbowe mają możliwość zweryfikowania, czy rodzic ma prawo do ulgi na dziecko. Warte podkreślenia jest, że urząd sprawdzi nie tylko, czy rodzic rzeczywiście posiada władzę rodzicielską, ale również to, czy ją faktycznie wykonywał w danym roku podatkowym. Kontrola ta polega przede wszystkim na:

 • wezwaniu do złożenia wyjaśnień i oświadczeń dotyczących zaangażowania w wychowanie dziecka,
 • weryfikacji działań rodzica w celu zapewnienia dziecku potrzeb bytowych, edukacyjnych, zdrowotnych czy kulturalnych,
 • wezwaniu do przedłożenia dokumentów wskazujących na zakres sprawowanej opieki, na przykład:
  • wyroku rozwodowego,
  • wyroku sądu rodzinnego określającego alimenty oraz prawa rodzicielskie,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły,
  • dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku bądź renty socjalnej itp.

Organy podatkowe mogą też gromadzić swoje informacje z innych źródeł. Występują na przykład z zapytaniami do pracodawców rodziców, czy dziecko brało udział w koloniach pracowniczych. Pytają też szkoły, czy dany rodzic uczestniczy w zebraniach, uroczystościach szkolnych oraz wywiadówkach. Ma to na celu potwierdzenie informacji przedstawionych przez rodziców w oświadczeniach. Dopuszczalne są również inne dowody, jak np. zeznania innych członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół itp.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career