Czas wielkich przejęć banków

6 sierpnia 2018
hello world!

Nadchodzi czas transakcji fuzji i przejęć banków w Polsce. Tym samym rok 2018 zostanie zapamiętany w historii jako rok konsolidacji wiodących instytucji bankowych. Przyjrzyjmy się temu procesowi krok po kroku.

W najbliższych miesiącach spodziewajmy się połączenia banków Pekao i Alior. Największym akcjonariuszem obydwóch banków jest PZU. W Alior Banku instytucja ta posiada 32% akcji, w Pekao natomiast 20%. Co ciekawe, Pekao niegdyś należało do włoskiego Unicredit. Było tak, dopóki PZU i Polski Fundusz Rozwoju nie odkupiły wszystkich udziałów.

BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Bank połączą swoje siły

Następnymi w kolejce do połączenia swoich sił są BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Bank. Będzie to polegać na odkupieniu przez BGŻ BNP podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG. Główna działalność banku będzie opierać się na: obsłudze przedsiębiorstw, czynnościach detalicznych tzw. private banking oraz bankowości korporacyjnej. Sama transakcja ma zostać zrealizowana pod koniec 2018 roku. Natomiast proces fuzji operacyjnej zostanie zamknięty w 2019 roku.

Fuzja operacyjna, czyli?

Warto tutaj zatrzymać się na istocie fuzji operacyjnej, wyjaśniając to pojęcie. Fuzja operacyjna jest połączeniem systemów informatycznych obydwóch banków.  Stanowi ona nieodłączny element fuzji, w tym przypadku banków.

Trzy rodzaje fuzji

Fuzja natomiast (mówiąc najprościej) polega na „wchłonięciu” jednego przedsiębiorstwa w drugie. Rozróżnia się trzy rodzaje fuzji – poziomą, konglomeratową i pionową. Fuzja pozioma odnosi się do połączenia przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Fuzja drugiego rodzaju - konglomeratowa - dotyczy sytuacji połączenia przedsiębiorstw z różnych branż. Ostatnia z fuzji - fuzja pionowa - polega na połączeniu przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją.  Przedsiębiorstwa te tworzą ten sam produkt, jednak każde z nich odpowiada za inny etap produkcji.

Transakcje przejęć

Umowę przejęcia podpisały banki: Bank Zachodni WBK oraz Deutsche Bank Polska. Na mocy tej umowy Bank Zachodni WBK zarządzać będzie działalnością detaliczną oraz obsługą przedsiębiorstw małych i średnich wcześniej prowadzonych przez Deutsche Bank Polska. Dodatkowo umowa obejmuje również transakcję kupna domu maklerskiego Deutsche Bank Polska.

Jest również prawdopodobieństwo transakcji przejęcia między Getin Noble Bank i Idea Bank. Jednak szczegóły tej transakcji wciąż mają charakter planów.

chevron-down
Copy link