Grill na balkonie w bloku – czy jest to legalne?

Avatar
Autor: Alma Asuai
25 czerwca 2019
hello world!

Grilla musiał wymyślić jakiś Amerykanin. Wiem, że ludzie przypiekają mięso nad ogniem od dziesiątków tysięcy lat, ale Amerykanie zrobili z tego religię.

Jonathan Carroll


Prawdopodobnie większość właścicieli balkonów zadało sobie kiedyś pytanie: czy można legalnie rozpalić grill na balkonie? Ta kusząca wizja odpoczynku może, ale nie musi, skończyć się mandatem lub upomnieniem. Sprawdźmy, jak grillowanie wygląda w świetle polskiego prawa.

Czy można legalnie rozpalić grilla w bloku?

W ustawodawstwie nie ma bezpośredniego zapisu zakazującego grillowania na balkonie. Są za to przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do poszanowania porządku, immisji oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Powinniśmy pamiętać, że jako mieszkańcy bloków podlegamy nie tylko prawu ogólnemu, ale także regulaminom spółdzielni. Te przeważnie zakazują tego typu aktywności. Za taką przyjemność możemy otrzymać upomnienie lub mandat w wysokości do 500 zł. W wypadku, w którym dojdzie do eskalacji konfliktu pomiędzy sąsiadami, konsekwencje dla jednej ze stron mogą być o wiele bardziej dotkliwe.

Grill na balkonie a zagrożenie pożarowe, immisje i inne niebezpieczne związki

Załóżmy, że w regulaminie wspólnoty nie ma wzmianki o grillowaniu. Nasz balkon jest przestronny, dobrze urządzony, słowem przygotowany do odpoczynku. Wszystko się ładnie układa, z grilla unosi się kuszący zapach, aż tu nagle do naszych drzwi puka wściekły sąsiad. Wściekły, bo dym mu przeszkadza.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem może on mieć do nas pretensje i dochodzić swoich praw w sądzie. W tym wypadku to on będzie mieć rację.

Dym z grilla może być uznany za szkodliwą immisję. Co to znaczy?

Immisje to działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Zaliczamy do nich dźwięk, dym, zapach, porzucanie nieczystości, a także stworzenie psychicznego, uzasadnionego dyskomfortu psychicznego.

Sąsiedzi mają prawo podjąć działanie w wypadku, w którym naruszamy ich swobodę zbytnim zadymieniem, swądem lub hałasem – zwłaszcza w porze nocnej. W wypadku pojawienia się immisji osoba, której dobro zostało naruszone ma prawo skierować sprawę do sądu i domagać się zaniechania działań oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Ważne! Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (art. 144 - ustawa Kodeks cywilny).

Czy elektryczny grill jest dobrą alternatywą?

Czy grill elektryczny, który zgodnie z rekomendacjami producenta może być używany w pomieszczeniu, jest dobrym rozwiązaniem? W tym wypadku znowu należy odpowiedzieć – to zależy. Nawet jeżeli mamy grill, który nie dymi i nie przeszkadzamy sąsiadom, nadal pozostaje do spełnienia jeszcze jeden warunek – bezpieczeństwo.

Grill elektryczny również może stać się powodem zagrożenia pożarowego. Nie tylko w celu przestrzegania prawa, ale również w celu zadbania o własne bezpieczeństwo należy zabezpieczyć przestrzeń dookoła i pozbyć się z niej wszystkich łatwopalnych przedmiotów.

Ważne! Jeżeli osoba grillująca doprowadzi do pożaru poniesie odpowiedzialność zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks Karny. Będzie jej groziła kara grzywny, lub nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Grill na balkonie a utrata mieszkania

W skrajnej sytuacji, jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu pomiędzy osobą wielokrotnie grillującą a spółdzielnią mieszkaniową, ta ma prawo na drodze sądowej zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. To działanie ma swoje źródło w art. 16 – ustawy o własności lokali.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Ważne! Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Grill na balkonie to zły pomysł? Gdzie zatem grillować?

Ponieważ grillowanie na balkonie wiąże się z wieloma wątpliwościami, prawdopodobnie lepiej jest od razu oddać się tej czynności w miejscach do tego wyznaczonych. Chodzi m.in. o działki i ogródki. Jeżeli chcemy rozpalić grill w przestrzeni miejskiej, musimy zwrócić uwagę na to, czy nie powodujemy zagrożenia pożarowego. Ważne jest również upewnienie się, czy nikomu nie przeszkadzamy i czy osoba/instytucja odpowiadająca za dany teren nie wprowadziła zakazu grillowania.

W Warszawie można grillować np. w Parkach:

  • Skaryszewskim;
  • Górczewska;
  • Praskim;
  • Fosa

a także w takich miejscach jak: Stok Cytadela i Pole Mokotowskie oraz wszędzie, gdzie nie zabrania tego regulamin. Ta zasada odnosi się do wszystkich miast. Jeżeli regulamin nie zabrania grillowania na terenach zielonych.

Ważne! W niektórych miastach organizację grilla lub ogniska w przestrzeni publicznej trzeba zgłosić do straży pożarnej oraz straży miejskiej. Pamiętajmy też zawsze o zasadach przeciwpożarowych. Przypominamy je w artykule o tym “Kiedy i gdzie można palić ognisko”.

chevron-down
Copy link