Kto rozstrzygnie wątpliwości związane z RODO?

31 lipca 2018
hello world!

Już 2 lipca 2018 roku ruszyły prace Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych. Grupa powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości związane z RODO. 

Grupa Robocza powstała przy Ministerstwie Cyfryzacji. Powinna ona rozstrzygnąć wątpliwości związane z funkcjonowaniem nowego porządku prawnego powstałego po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej oficjalnie otworzył Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Miało to miejsce w dniu 2 lipca 2018 roku. Przewodniczący resortu wskazał, że Grupa Robocza powinna stanowić platformę do wymiany wiedzy doświadczenia ekspertów w zakresie ochrony prywatności osób fizycznych. Działalność Grupy Roboczej ma także prowadzić do niwelowania błędów w zakresie nieprawidłowej interpretacji przepisów. Minister zwrócił uwagę również na to, że w intencji ministerstwa jest skupienie się w pierwszej kolejności na rozwiązaniu bieżących problemów, z którymi można się zetknąć na co dzień. Na samym początku pomocne powinno być udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Grupa Robocza do spraw Ochrony Danych Osobowych składa się z 20 osób. Wyboru tych osób dokonał Minister Cyfryzacji spośród zgłoszonych kandydatów. Posiedzeniami Grupy Roboczej kieruje Dyrektor Maciej Kawecki, który na pierwszym posiedzeniu stwierdził, że obecnie: za dużo rozmawiamy o absurdach związanych z RODO, a za mało na nie odpowiadamy. Potwierdził, iż Grupa zajmie się przede wszystkim edukacją od podstaw, ukierunkowaną na wyjaśnienie wszystkich niejasności, zawiłości i przeinaczeń.

Jednym z celów podstawowych nowopowstałej Grupy Roboczej jest stworzenie przewodnika zawierającego wytyczne dotyczące podstawowych kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Przewodnik będzie również zawierał odpowiedzi na pytania prowokujące absurdalne sytuacje, takie jak zamknięcie cmentarza czy niemożność znalezienia przez rodziców swych dzieci w szpitalach ze względu na ochronę danych osobowych. Tego typu sytuacje stały się przyczynkiem do stworzenia Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych.

 

 

chevron-down
Copy link