Potrącenia, czyli jaką kwotę "możemy oddać" komornikowi

22 marca 2018
hello world!

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia. Bezpośrednim skutkiem wyższego zarobku jest również zwiększenie wysokości kwoty potrącenia wymienionej w Kodeksie Pracy.

Jakie należności podlegają potrąceniu?

Zgodnie z art. 87 KP po odliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę możliwe są również potrącenia, takie jak:

  1. sumy egzekwowane na poczet świadczeń alimentacyjnych, a także te egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, które pokrywają należności inne niż wymienione
  2. zaliczki udzielone pracownikowi
  3. kary pieniężne, które określone zostały w art. 108 KP

Ustawa podkreśla również, że przy dokonywaniu potrąceń, w przypadku pojawienia się kilku z nich należy przestrzegać kolejności wyżej zastosowanej. Akt prawny określa również granice, których nie można przekroczyć przy egzekucji. Przy świadczeniach alimentacyjnych jest to pułap nie przekraczający 3/5 wynagrodzenia, a w przypadku innych należności, czy też potrącenia zaliczek pieniężnych maksymalnie 1/2 wynagrodzenia.

Kwota wolna od potrąceń

Kodeks Pracy określa przypadek, w których nie możliwe jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Jest nim minimalna stawka otrzymywana z ww. pracę. W 2018 roku jest to kwota wynosząca 2100 zł brutto, co jest równoznaczne z tym, że zajęcie komornicze może mieć zastosowanie w sytuacji, kiedy zainteresowany zarabia "na rękę" więcej niż 1530 zł. Warto jednak zaznaczyć, że każde dodatkowe wynagrodzenie (np. nagroda pieniężna) egzekwowana będzie w pełnej wysokości, jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne.

W sytuacji, kiedy osoba zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zarobek może zostać zabrany w 100%, ponieważ nie istnieje przepis określający w tym wypadku kwoty wolnej od potrąceń. W takiej sytuacji, gdy osoba nie posiada innego źródła utrzymania niż ww. praca może on skorzystać z prawa do poinformowania komornika, że jest to jedyne otrzymywane wynagrodzenie. Jeżeli zostanie to odpowiednio udokumentowane, zastosowanie znajdą artykuły z Kodeksu Pracy. Kwota nie podlegająca zajęciu komorniczemu wynosi 1560 zł netto.

Zajęcia w emeryturach i rentach

W przypadku rent i emerytur sprawa wygląda nieco inaczej. Najniższa stawka (772,35 zł "na rękę") zajęciu podlega w maksymalnie 50%, a każda wyższa jedynie w 25%. Jest to równoznaczne z tym, że od zmian w marcu 2018 roku emeryci i renciści mogą stracić 1/4 swojego wynagrodzenia (257,45 zł z 1029,80 zł), co zostawia "w kieszeni" 772,35 zł. W sytuacji, kiedy renta przydzielona zostaje za częściową niezdolność do pracy mowa o kwocie 193,08 zł z otrzymywanych 772,35 zł.

Świadczenia 500+

Komornik nie ma możliwości zająć pieniędzy znajdujących się w gronie świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, jak również dodatków ze świadczeń pomocy społecznej, 500+, a także tych dla rodzin zastępczych.

 

 

chevron-down
Copy link