Import sprzętu medycznego zwolniony z VAT i cła

14 kwietnia 2020
hello world!

30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała epidemię COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. 11 marca 2020 r. epidemię COVID-19 uznano za pandemię. Liczne państwa członkowskie ogłosiły w swoich krajach stan wyjątkowy. Ze względu na alarmujący wzrost liczby przypadków zakażeń i występujący niedobór środków służących zwalczaniu epidemii. Komisja UE uregulowała również import sprzętu medycznego, a w szczególności tematem ceł i podatków.

Import sprzętu medycznego – wnioski o zwolnienie z należności

W marcu wiele państw członkowskich Unii Europejskiej złożyło wnioski o zwolnienie z należności celnych przywozowych. To samo dotyczy zwolnień z VAT przywożonych towarów. 24 marca 2020 r. wniosek taki złożyła także Polska. Pandemia koronawirusa i związane z nią wyzwania stanowią katastrofę w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej (rozdział XVII sekcja C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz tytułu VIII rozdziału 4 dyrektywy 2009/132/WE). Należało zatem rozważyć wprowadzenie pewnych rozwiązań dotyczących zwolnień z należności celnych i podatku VAT.

Zwolnienie przywozu towarów z należności celnych przywozowych i z VAT

Decyzja Komisji UE z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (dalej jako „decyzja Komisji UE”) dotyczy zatwierdzenia wniosków państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich, aby pomóc w walce z koronawirusem. Zakresem zwolnienia objęto maski i wyposażenie ochronne, a także zestawy do testów, respiratory i pozostały sprzęt medyczny. 

Jeśli chodzi o zwolnienie z należności celnych, decyzja stanowi wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Przewidują one możliwość zwolnienia z należności celnych „na rzecz ofiar katastrof”. Mogą one być stosowane w odniesieniu do przywozu dokonywanego przez organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne lub dobroczynne. Aby umożliwić taką pomoc, wymagana jest decyzja Komisji na wniosek zainteresowanych państw członkowskich. Podobnie unijne przepisy dotyczą podatku VAT. Wprowadzenie zwolnienia ma skutkować tym, że najbardziej niezbędny sprzęt medyczny będzie bardziej przystępny finansowo. Zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczną od 30 stycznia do 31 lipca 2020 r.

Import sprzętu medycznego – stanowisko KAS

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że zgoda Komisji Europejskiej umożliwia stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych. Umożliwia również zwolnienia z opodatkowania VAT od towarów importowanych, przeznaczonych do walki z epidemią. Oznacza to, że organizacje rządowe, fundacje i inne uprawnione podmioty, które sprowadzają np. z Chin sprzęt i darują go polskim szpitalom, będą zwolnione z zapłaty tych danin. Szef KAS, Magdalena Rzeczkowska, zapewniła także, że KAS traktuje priorytetowo odprawy przesyłek zawierające wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej i inne towary potrzebne przy zwalczaniu skutków epidemii. Jak najszybciej powinny one trafić do adresatów.

Zawieszenie stało się zwolnieniem

W oczekiwaniu na decyzję KE Polska zdecydowała o zawieszeniu od 26 marca br. poboru cła w przywozie i VAT w imporcie sprzętu ochronnego i medycznego sprowadzanego do kraju spoza UE, z przeznaczeniem do wykorzystania przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwalczaniu epidemii. Otrzymanie pozytywnej decyzji KE oznacza, że danin już zawieszonych nie trzeba wpłacać.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/kas-uzyskala-zgode-ke-na-zwolnienie-z-cla-i-vat-sprzetu-ochronnego-i-medycznego-przywozonego-do-polski 

chevron-down
Copy link