Jak odwołać się od wyników matury? Szybki poradnik

Autor: Alma Asuai
8 lipca 2019
hello world!

Nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu maturalnego? Masz podstawy do stwierdzenia, że egzaminator popełnił błąd? Nie zdałeś i zastanawiasz się, czy możesz poprawić maturę jeszcze w tym roku? Przygotowaliśmy krótki poradnik o tym, jak odwołać się od wyników matury. 

Egzaminatorzy mają podczas matury dużo pracy i mało czasu. Może się zdarzyć, że wytyczne ze strony Ministerstwa Edukacji są niejasne albo po prostu, że egzaminator się pomylił – każdy czasami popełnia błędy. Zdarza się, że zdający maturę uczniowie szacują swoje wyniki dużo wyżej niż to, co widnieje później na ich świadectwach. Nie wysysają swoich przypuszczeń z palca, lecz z opublikowanych kluczy odpowiedzi. System jest wadliwy. W razie wątpliwości zawsze lepiej sprawdzić, czy egzaminator się nie pomylił lub po prostu – czy czegoś nie zauważył. 

Wgląd do matury 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – wszyscy o niej słyszeli. To do dyrektora OKE trzeba złożyć podanie o wgląd do pracy, przy czym musi to być OKE właściwe dla danego województwa. Jeżeli masz podejrzenie, że twoja praca maturalna mogła zostać źle sprawdzona, wyślij podanie jak najszybciej, ponieważ o kolejności wglądu decyduje kolejność zgłoszeń. O dostęp do prac można wnioskować przez 6 miesięcy od daty otrzymania świadectwa maturalnego. Jeśli chcesz aplikować na studia zaraz po maturze, warto się pośpieszyć. Komisja wyznacza dzień, miejsce i godzinę wglądu do pracy. Podczas weryfikacji maturzysta ma do dyspozycji klucz odpowiedzi, według którego sprawdzano pracę. Jeżeli okaże się, że egzaminator nie uwzględnił poprawnej odpowiedzi, bądź popełnił on błąd podczas liczenia punktów, masz prawo napisać odwołanie od wyników egzaminu.

Przeczytaj również:
Spór wokół matury z matematyki – raport NIK

Jak odwołać się od wyników matury - I instancja

Maturzysta dopatrzył się nieprawidłowości w ocenie swojej pracy. Co wtedy? Powinien złożyć wniosek o weryfikację sumy uzyskanych punktów. Na złożenie takiego podania abiturient ma zaledwie 2 dni od momentu wglądu do egzaminu.

Weryfikacja oceny pracy nastąpi w ciągu 7 dni. Wniosek składa się do dyrektora właściwej OKE, a ten wyznacza nowego egzaminatora, który sprawdzi, czy pracę poprawnie oceniono. Ostateczna decyzja sprawdzającego trafia w ręce abiturienta po upływie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli egzaminator popełnił błąd, maturzysta otrzymuje nowe świadectwo. Jeśli natomiast wniosek odrzucono, istnieje jeszcze jedna możliwość odwołania. 

Odwołanie do II instancji 

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego istnieje od 2017 roku. Jest II instancją dla osób odwołujących się od wyników egzaminów maturalnych. Jeżeli OKE odrzuci wniosek maturzysty, ma on 7 dni na złożenie odwołania do Kolegium. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Decyzja Kolegium jest nieodwołalna. 

Wszystkie odwołania odrzucono – co wtedy? 

Nie przejmuj się! Życie pisze różne scenariusze, zawsze można poprawić maturę w następnym roku. Każdemu może zdarzyć się potknięcie, a matury, oceniane według obecnego klucza, budzą wiele wątpliwości.

Uwaga! Poprawa matury w sierpniu

Osoby, które nie zdały matury z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej mogą poprawić ją w sierpniu. Muszą jednak spełnić następujące warunki:

  • należy przystąpić do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej (warunek: żaden z tych egzaminów nie został unieważniony);
  • trzeba przystąpić do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (przy czym egzamin ten nie został unieważniony).

Jak poprawić maturę w sierpniu? 

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wyników egzaminu maturalnego (do 11 lipca 2019 roku) należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Do dnia 9 sierpnia 2019 roku dyrektor OKE ogłosi miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Poprawa części pisemnej ma odbyć się 20 sierpnia. Termin części ustnej z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych wyznaczono na dni 20-21 sierpnia.

 Jak odwołać się od wyników matury - plan działania w skrócie: 

  1. Wysłanie podania o wgląd do pracy – im szybciej, tym lepiej, ponieważ o kolejności wglądu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Jeżeli dostaniesz decyzje staw się we wskazanym miejscu i czasie, sprawdź dokładnie, czy egzaminator policzył wszystkie punkty i czy ocenił całą pracę. Przyjrzyj się pytaniom otwartym – być może w nich kryją się dodatkowe punkty. 
  3. W punktacji są nieprawidłowości? Od tej chwili masz 2 dni na złożenie odwołania od wyniku egzaminu. 
  4. Drogi są dwie, albo Twoja decyzja została pozytywnie rozpatrzona i dostajesz nowe świadectwo, albo podanie odrzucono. Jeżeli dalej uważasz, że praca została źle sprawdzona, możesz odwołać się do organu II instancji.
  5. II instancja to Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podanie do kolegium składa się za pośrednictwem dyrektora OKE. Kolegium ma 28 dni na dostarczenie decyzji. Uwaga! Ta decyzja jest nieodwołalna. 

Pamiętajmy, że matura, która poszła źle, to jeszcze nie koniec świata. Ten egzamin zawsze można poprawić. Nie wszyscy potrzebują perfekcyjnego wyniku, aby realizować się zawodowo i być szczęśliwym. 

chevron-down
Copy link