Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Jak założyć firmę? Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku

Spis treści
rozwiń spis treści

Założenie działalności gospodarczej to ważna decyzja, której konsekwencje przedsiębiorca odczuwa w codziennym funkcjonowaniu. Z jednej strony towarzyszy jej poczucie wolności, możliwość rozwoju osobistego oraz szansa na odniesienie sukcesu finansowego, z drugiej wiąże się ona z ryzykiem oraz wieloma wyrzeczeniami. Z tego względu do rozpoczęcia działalności gospodarczej należy się właściwie przygotować, zarówno w obszarze biznesowym, jak i prawnym. Jak założyć firmę krok po kroku? Na co zwrócić uwagę rejestrując działalność gospodarczą w Polsce?

Jak założyć firmę? Przygotowania krok po kroku

Rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno poprzedzić kilka podstawowych kroków. Oto ogólny przewodnik, który pomoże Ci zaplanować oraz rozpocząć działalność gospodarczą:

 1. Wybierz produkty oraz usługi, które mają potencjał rynkowy, i które chciałbyś sprzedawać. Przeprowadź badania rynku, aby określić popyt, konkurencję i potencjalnych klientów. Następnie stwórz model biznesowy swojego przyszłego przedsiębiorstwa.
 2. Utwórz szczegółowy biznesplan określający cele w czasie, rynek docelowy, propozycję wartości, model przychodów i plan operacyjny. Jeśli potrzebujesz kapitału zewnętrznego, uwzględnij prognozy finansowe i strategię finansowania. Pamiętaj, że biznesplan wraz z modelem finansowym stanowią niezbędny element wniosku kredytowego w większości banków. Biznesplan jest więc potrzebny w szczególności, gdy zamierzasz starać się o kredyt inwestycyjny.
 3. Wybierz formę prawną w jakiej chciałbyś prowadzić swoją działalność gospodarczą. Jest to niezwykle istotna decyzja ze względu na jej daleko idące i wielopłaszczyznowe konsekwencje.
 4. Dokonaj rejestracji swojej działalności, składając dokumenty w odpowiednich organach państwowych, w sposób właściwy dla wybranej formy prawnej.
 5. Otwórz rachunek bankowy oraz zadbaj o obsługę księgową swojego przedsiębiorstwa, oczywiście zakładając, że nie zamierzasz jej prowadzić samodzielnie.

Wymienione wyżej kroki są pewnym ogólnym schematem i składa się na nie wiele czynności. Podjęcie kluczowych dla planowanej działalności decyzji wymaga odpowiedniego przygotowania. Konsultacja z doradcami pozwoli wybrać optymalną ścieżkę i uniknąć wielu błędów, których konsekwencje mogą być uciążliwe. W dalszej części artykułu poszczególne punkty zostaną omówione bardziej szczegółowo.

Jak założyć firmę? Przygotuj biznesplan i model biznesowy

Biznesplan i model biznesowy to pojęcia powiązane, ale służą różnym celom i koncentrują się na różnych aspektach przedsiębiorstwa.

Model biznesowy to ramy koncepcyjne wyjaśniające, w jaki sposób firma tworzy i dostarcza wartość. Przedstawia podstawowe aspekty sposobu, w jaki firma zamierza działać i generować przychody. Model biznesowy zazwyczaj obejmuje kluczowe elementy, takie jak propozycja tworzonych wartości, docelowe segmenty klientów, kanały dostarczania produktów lub usług, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowe partnerstwa i struktura kosztów.

Biznesplan, to kompleksowy dokument przedstawiający szczegółową strategię, cele i plany operacyjne przedsiębiorstwa. Jest to plan działania, który zapewnia bardziej dogłębne zrozumienie celów firmy i kroków, jakie należy podjąć, aby je osiągnąć. Biznesplan służy jako narzędzie dla przedsiębiorców do komunikowania swojego pomysłu na biznes potencjalnym inwestorom, partnerom lub interesariuszom. Pomaga także kierować działalnością firmy i oceniać jej postępy.

Podsumowując biznesplan to szczegółowy dokument, który rozwija model biznesowy poprzez przedstawienie konkretnych strategii, celów i planów wykonania.

Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce – którą wybrać?

Wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej, to kluczowa decyzja, która wpływa między innymi na tak istotne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa jak odpowiedzialność wspólników, obowiązki podatkowe, czy sposób podejmowania kluczowych decyzji.

Możliwe do wyboru formy prawne działalności gospodarczej w Polsce, to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej również jako „JDG”);
 • spółka cywilna (umowa pomiędzy osobami prowadzącymi JDG);
 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa;
 • spółka komandytowo-akcyjna;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prosta spółka akcyjna;
 • spółka akcyjna.

Wymienione formy różnią się pod wieloma względami, a decyzję o wyborze należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką każdej z nich. Ze względu na wagę tej decyzji oraz liczbę kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę, warto skorzystać z usług specjalisty, który wskaże optymalną formę prawną dla planowanego przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że nie ma najlepszej, ani najgorszej formy prawnej prowadzenia działalności. Ocena zależy od wielu czynników i powinna być indywidualna dla każdego projektu.

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób dopiero planujących działalność na większą skalę. Korzystając z tej instytucji mogą one sprawdzić założony przez siebie model biznesowy, przy okazji zarabiając na swoich produktach i usługach.

Instytucja działalności nierejestrowej została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej również jako: „p.p.”). Odnosi się do niej art. 5 p.p., który wyraźnie stanowi, że nie jest ona działalnością gospodarczą.

W związku z kryteriami, które należy spełnić, aby działalność można było prowadzić bez zgłoszenia, należy uznać, iż jest to forma właściwa przede wszystkim dla usług świadczonych na małą skalę. Zgodnie z art. 5 ust. 3 p.p. działalność nierejestrowa z mocy prawa staje się działalnością gospodarczą z dniem przekroczenia limitu przychodu, który wynosi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawowy termin na rejestrację działalności gospodarczej po przekroczeniu limitu wynosi 7 dni.

Jak założyć firmę? Wpis do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga przygotowania wskazanych prawem dokumentów oraz złożenia ich we właściwym rejestrze przedsiębiorców. W zależności od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej procedura jej rejestracji, jak również związane z nią obowiązki i koszty będą się różnić.

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są wpisywane spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna i kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta akcyjna i akcyjna

Jakie konto w banku dla firmy?

Wybór odpowiedniego banku dla otwarcia konta firmowego to ważna decyzja, która ma wpływ na codzienne operacje i zarządzanie finansami. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze banku dla swojej firmy:

 • opłaty i prowizje za prowadzenia konta oraz podstawowe usługi, takie jak wykonywanie przelewów, czy wypłaty z bankomatów;
 • jakość internetowych usług oraz aplikacji mobilnej banku;
 • dostępność oddziałów banku oraz bankomatów;
 • ocena obsługi klientów;
 • oferta pożyczek oraz kredytów;
 • dostępność oraz warunki konta oszczędnościowego powiązanego z głównym rachunkiem;
 • renoma oraz stabilność finansowa banku;
 • usługi dodatkowe oferowane przez bank.

W wyborze pomocny może okazać się aktualny ranking kont firmowych. Takie porównanie pomoże zaoszczędzić czas, ponieważ najważniejsze informacje o ofertach banków zebrane są w jednym miejscu.

Obsługa prawna firmy

Mając na uwadze złożoność polskiego prawa, jak również realia rynkowe, prowadząc działalność gospodarczą warto korzystać ze wsparcia prawników. Dotyczy to zwłaszcza momentów, które mogą okazać się istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Jako przykład można wymienić proces jego rejestracji, czy konstruowanie umów, które będą wykorzystywane do normowania stosunków prawnych z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Kancelarie prawne oferują swoim klientom różne formy rozliczeń. Wynagrodzenie prawnika często uzależnione jest od czasu jaki przepracował na rzecz swojego klienta w danym miesiącu. Jest to rozwiązanie odpowiednie w szczególności dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy specjalisty jedynie doraźnie. Dla tych, którzy chcą regularnie konsultować swoje działania lub zlecać pracę prawnikowi lepszym rozwiązaniem może okazać się ryczałt, czyli stała, miesięczna kwota wynagrodzenia. Działa to jak obsługa prawna dla firm w formie abonamentu. Taka forma współpracy pozwala osiągnąć bardziej korzystne stawki obsługi.

Księgowość w firmie. Samodzielne rozliczanie, czy współpraca z księgowym?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jej comiesięcznego rozliczania. O ile wielu przedsiębiorców jest w stanie samodzielnie prowadzić uproszczoną księgowość w swojej firmie, o tyle pełna księgowość może sprawić im problemy. Ze względu na czas jaki zajmuje prowadzenie księgowości oraz poważne skutki uchybień warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego księgowego.

Większość przedsiębiorców korzysta z usług biura rachunkowego na podstawie umowy B2B. Wynagrodzenie za usługi księgowe uzależnione jest zazwyczaj od formy prawnej przedsiębiorstwa, osiąganego przychodu oraz liczby dokumentów księgowych w miesiącu.

Firma a przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza w rozumieniu prawa

W języku potocznym pojęcia „firma”, „przedsiębiorstwo” oraz „działalność gospodarcza” używane są jako synonimy. Jednak w języku prawnym oznaczają coś innego i warto je rozróżnić.

W dużym uproszczeniu, firma to nazwa. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 434, firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. Do firmy osoby fizycznej można włączyć również pseudonim lub określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia, jak również inne dowolnie obrane określenia. W przypadku spółek prawa handlowego, firma to po prostu nazwa z dodatkiem wskazania formy prawnej, na co wskazuje art. 435 k.c.

Przedsiębiorstwo, które często w języku potocznym nazywane jest firmą, to zgodnie z art. 551 k.c. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej jest zawarta w art. 3 p.p. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza, to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jak założyć firmę? Podsumowanie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i budowa własnego przedsiębiorstwa, to szansa na osiągnięcie sukcesu finansowego, samorealizację, a często również zmianę swojej pasji w pracę. Jest to również wyzwanie, które wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, obowiązkami nałożonymi prawem oraz z ryzykiem.

W celu uniknięcia kosztownych błędów należy odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia działalności. Oprócz poświęcenia czasu na szczegółowe zaplanowanie działań, warto również zainwestować w usługi wyspecjalizowanych doradców. Podczas konsultacji doświadczony specjalista może zwrócić uwagę na detale, które mogą w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career