Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Rejestracja dziecka online – nowa usługa już dostępna

Spis treści
rozwiń spis treści

Nowa usługa na stronie obywatel.gov.pl. Rodzice mogą zarejestrować narodziny dziecka w formie online.

Wystarczy aktualny Profil Zaufania

Dziecko może zostać zgłoszone przez każdego z rodziców. Termin na rejestrację wynosi tyle samo co w przypadku wizyty w urzędzie – 21 dni. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem zmian jest uproszczenie i przyśpieszenie procedury.

Czym jest profil zaufany? Zgodnie z informacją zawartą na stronie obywatel.gov.pl jest to „bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.”

Przebieg rejestracji

Proces będzie wyglądał w następujący sposób:

  1. Wejście na stronę internetową www.obywatel.gov.pl;
  2. Wybranie usługi;
  3. Dokonanie zalogowania przy jednoczesnym potwierdzeniu macierzyństwa lub ojcostwa;
  4. Weryfikacja danych.

W czasie rejestracji podać należy m. in. miejsce (szpital), w którym dziecko przyszło na świat i imię, które rodzice zdecydowali się nadać swojemu potomkowi. W dalszej kolejności obowiązkowe jest przekazanie informacji na temat numeru aktu małżeństwa lub urodzenia (w drugim przypadku chodzi o związki nieformalne). Następnie należy wskazań adres, pod którym dziecko zostanie zameldowane, a także określić sposób, w jaki zostaną odebrane dokumenty. Wybierać można z 3 dostępnych możliwości:

  • skrzynka ePUAP;
  • odbiór osobisty;
  • tradycyjny list wysłany pocztą.

Ważne: Przed dokonaniem podpisu będzie możliwość weryfikacji danych wprowadzonych do wniosku.

Akt urodzenia dostarczony e-mailem

Zgodnie z wolą rodzica odpis aktu urodzenia będzie mógł zostać wysłany w formie papierowej lub w wersji elektronicznej. Razem z nim zostanie przekazane powiadomienie o numerze PESEL, który został nadany nowemu członkowi społeczeństwa, a także zaświadczenie o jego zameldowaniu.

Parentyzacja numeru PESEL

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od resortu cyfryzacji PESELE rodziców i dzieci mają zostać jednoznacznie powiązane. Rozpoczęto planowanie zmian, których celem ma być wprowadzenie tzw. parentyzacji (parents, z ang. rodzice). Chodzi o to, by numery PESEL należące do rodziców dziecka pojawiły się w danych, które są gromadzone przy akcie urodzenia dziecka, a także w rejestrze PESEL.

Ważne: Rozwiązanie parentyzacji ma zacząć obowiązywać od grudnia 2018 roku.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career