Jak zgłosić przestępstwo?

5 marca 2019
hello world!

Byłeś świadkiem kradzieży samochodu? Widziałeś, jak ktoś wybił szybę w sklepie? Podejrzewasz, że sąsiad bije żonę? Ktoś Cię oszukał? Zgłoś przestępstwo na policji lub w prokuraturze. W ten sposób pomożesz ofierze, zwiększysz bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania bądź też uda Ci się odzyskać skradzione mienie.

Przede wszystkim przestępstwo może zgłosić jego ofiara. Ponadto każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o przestępstwie, niezależnie od tego, czy był jego świadkiem czy też usłyszał od kogoś, że takie wydarzenie miało miejsce. Jeśli więc przyjaciółka zwierza Ci się, że boi się zostawić swojego chłopaka, bo ten się nad nią znęca – nie wahaj się ani chwili. Pomożesz nie tylko koleżance, ale też każdej kolejnej kobiecie, z którą oprawca się zwiąże.

W jaki sposób zgłosić przestępstwo?

Przestępstwo można zgłosić na trzy sposoby: osobiście na policji lub w prokuraturze, pisemnie (a więc listem, mailem lub faksem) lub anonimowo.

Osobiście

Przestępstwo zgłosić możesz na policji lub w prokuraturze. Co ważne, nie musi to być jednostka właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania lub zameldowania, nie ma też znaczenia miejsce popełnienia przestępstwa. Jeśli dana komenda lub prokuratura uzna się za niewłaściwą, przekaże sprawę według miejsca popełnienia przestępstwa. Możesz się po prostu udać do najbliższej jednostki, np. zaraz po zaobserwowaniu zdarzenia. Warto jednak pamiętać, że na policji Twoje zgłoszenie może zostać przyjęte całą dobę, natomiast w prokuraturze – w godzinach jej urzędowania, a więc najczęściej od 8 do 16.

Podczas osobistej wizyty na policji lub w prokuraturze należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu identyfikacji osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa. Policjant lub prokurator poinformuje Cię o wszystkich prawach i obowiązkach, jakie Ci przysługują. Zostanie również spisany protokół z zeznaniami. W trakcie przesłuchania przekaż wszystkie informacje, jakie posiadasz: czas i miejsce popełnienia przestępstwa, dane sprawcy (jeśli je znasz), dane ofiar, ewentualnych innych świadków. Jeśli to Ty jesteś ofiarą, przygotuj wszystko, co może ułatwić organom ściganie sprawcy: jeśli skradziono Ci samochód – weź ze sobą dowód rejestracyjny i inne posiadane dokumenty, jeśli nagrałeś zdarzenie telefonem komórkowym – pokaż film. Po sporządzeniu protokołu przeczytaj go uważnie w celu wyłapania nieprawidłowości lub nieścisłości, a następnie go podpisz.

Pisemnie

Zgłoszenie pisemne przesłać można za pośrednictwem tradycyjnej poczty, mailem lub faksem. Takie zgłoszenie należy wysłać do jednostki policji lub prokuratury właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa. Jeśli jednak nie wiesz, który komisariat lub która prokuratura znajduje się w rejonie popełnienia przestępstwa – nie przejmuj się. Sprawa zostanie wszczęta przez jednostkę niewłaściwą lub przekazana zgodnie z właściwością.

Z celu zgłoszenia przestępstwa na piśmie należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W internecie jest wiele wzorów takiego dokumentu. Należy jednak pamiętać o tym, że takie zawiadomienie powinno przede wszystkim zawierać:

  • dane adresowe jednostki, do której składamy zawiadomienie,
  • opis sprawy (co, gdzie i kiedy się wydarzyło),
  • kto jest sprawcą (jeśli posiadamy taką informację),
  • dane osoby składającej zawiadomienie (najlepiej wraz z telefonem i adresem e-mail, żeby ułatwić organom kontakt) oraz
  • podpis.

Jeśli posiadasz dodatkowe dokumenty dotyczące przestępstwa, warto również załączyć ich ksero lub skan.

Po otrzymaniu zawiadomienia policja lub prokuratura skontaktuje się z Tobą za pomocą pisemnego wezwania do ustnego uzupełnienia zawiadomienia. Po wizycie na komisariacie lub w prokuraturze otrzymasz pisemne postanowienie o wszczęciu lub umorzeniu postępowania.

Anonimowo

Z różnych przyczyn ofiara lub świadek może nie chcieć podać swoich danych personalnych. Nie stoi to na przeszkodzie zgłoszeniu popełnienia przestępstwa. Musisz się jednak liczyć z tym, że rozwiązanie takiej sprawy może być utrudnione. Może ono dłużej trwać i niestety może zakończyć się niepomyślnie.

Anonimowe zawiadomienie można zgłosić telefonicznie lub pisemnie. W przypadku zgłoszenia pisemnego również należy podać te same informacje jak powyżej, oprócz swoich danych osobowych. Zawiadomienia nie trzeba też podpisywać. W przypadku zgłoszenia anonimowego policja nie poinformuje Cię o przebiegu sprawy.

chevron-down
Copy link