Kary dla spóźnionych z wysłaniem JPK

27 lutego 2018
hello world!

26 lutego o godzinie 24.00 minął termin składania przez przedsiębiorców pliku JPK. Obowiązek ten dotyczył prawie 1,7 mln osób prowadzących działalność gospodarczą. Za nie wywiązanie się z tego zadania grozić będą dotkliwe grzywny.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest rozwiązaniem informatycznym, które powstało w celu usprawnienia pracy organów kontroli skarbowej oraz organów podatkowych. Obejmuje on swoim zakresem postępowanie i kontrolę podatkową, a także zakres postępowań i kontroli podatkowej, jak również czynności sprawdzające.

JPK są pewnymi zbiorami danych, które są eksportowane w formacie XML z systemów komputerowych podatników. Umożliwia to łatwiejszą analizę i szybsze działanie organów państwowych z tej dziedziny. W momencie wysłania pliku, zostaje on zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Wiąże się to z tym, że w czasie 24 godzin od ww. momentu zostaje wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Obowiązkiem przedsiębiorcy jest pobranie powstałego dokumentu na swoje urządzenie.

Stworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego miało na celu ujednolicenie prowadzenia ewidencji VAT. Od 1 lipca 2018 roku każda faktura, wysłana na żądanie Urzędu Skarbowego, będzie musiała posiadać postać elektroniczną. Przepisy dotyczą wszystkich rodzajów przedsiębiorców, czyli mikro, małych, średnich i dużych (te ostatnie już posiadają taki obowiązek od 1 lipca 2016 roku).

Spóźnialscy nie zostaną usprawiedliwieni

Nie wysłanie pliku JPK do północy automatycznie wiąże się z otrzymaniem kary grzywny. Nie usprawiedliwione jest również wysłanie ww. dokumentu po godzinie 24.00. Maksymalna kwota, którą będą musieli zapłacić spóźnieni przedsiębiorcy może wynieść aż do 8,4 tys. zł.

Kwota przewyższająca dwukrotność ww. kary dosięgnie tych, którzy mimo że Jednolity Plik Kontrolny wysłali w terminie dokonali tego z błędami. Kodeks Karny Skarbowy (KKS) w swoim założeniu ma dotkliwiej karać za nieprawdziwe i błędne informacje, niż za całkowity ich brak.

Najtrudniejsze położenie z trójki grup, które nie spełniły obowiązku wysłania JPK są Ci przedsiębiorcy, którzy przez to że prowadzą ewidencję VAT w formie papierowej wyszli z założenia, że temat ich nie dotyczy. Spełnia to przesłanki wykroczenia skarbowego, za które kara grzywny może wynieść nawet 42 tys. zł.

 

chevron-down
Copy link