Jest decyzja sądu w sprawie marszu niepodleglosci

10 listopada 2018
/

W środę na łamach naszego portalu informowaliśmy o decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która działając na podstawie przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach, postanowiła zakazać organizacji Marszu Niepodległości który miał odbyć się w dniu 11 listopada 2018 r. Sprawa jednak doczekała się rozwoju.

Odwołanie organizatorów marszu

Organizatorzy nie zgodzili się z decyzją Pani Prezydent i postanowili wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. SO postanowił uchylić decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że organ gminy (prezydent) w dostateczny sposób nie uprawdopodobnił głównych okoliczności na podstawie których wydał zakaz tj. Że przejście marszu przez stolicę może prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia w znacznych rozmiarach.

Ratusz składa zażalenie.

Miasto Stołeczne Warszawa postanowiło złożyć zażalenie na orzeczenie sądu pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny zdecydował się jednak na oddalenie zażalenia co w konsekwencji oznacza, że Marsz Niepodległości będzie mógł legalnie przejść przez ulicę stolicy 11 listopada 2018 r.