Kategoria: Przepisy KC

Przepisy z ustawy - Kodeks cywilny. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

1 stycznia 2020
Kodeks Cywilny (KC) - Przepisy Kodeksu Cywilnego
Kodeks Cywilny (KC) - ustawa Kodeks cywilny. Całość jednego z najważniejszych aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej będących w powszechnym użyciu.