Kategoria: Ustawa o rzecznikach patentowych

Ustawa o rzecznikach patentowych określa zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Ustawodawca określił w niej zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego. W jej wnętrzu znajdują się także wszelkie instrukcje dotyczące organizacji i zakresu działania samorządu rzeczników patentowych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, a tytuł "rzecznik patentowy podlega ochronie prawnej.

Zgodnie z powyższym, zawód rzecznika patentowego może wykonywać jedynie osoba, która spełnia wymagania określone w niniejszej ustawie. Analogicznie do tego, rzecznik patentowy podczas wykonywania swojego zawodu podlega jedynie aktom prawnym, jakimi są ustawy. Ustawa o rzecznikach patentowych wskazuje również, że rzecznik ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki rzecznika patentowego i z należytą starannością.

3 stycznia 2016
Art. 70 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 70 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 68 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 68 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 67b ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 67b ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 67a ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 67a ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 67 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 67 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 66 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 66 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 65 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 65 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 64 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 64 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 63 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 63 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)
3 stycznia 2016
Art. 62 ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 62 ustawy o rzecznikach patentowych. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861)