Kategoria: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawodawca szczególnie skupił się na produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Celem jest dbanie o interes publiczny, przedsiębiorców oraz klientów.

By w pełni zrozumieć zamysł ustawodawcy co do tego aktu prawnego należy poznać dwa najważniejsze dla niej pojęcia.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoby prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Każda z nich musi prowadzić, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wspomina także, jak sama nazwa wskazuje o... nieuczciwej konkurencji. Co to znaczy?

Czyn nieuczciwej konkurencji - działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.
4 stycznia 2016
Art. 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 6 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 6 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.
4 stycznia 2016
Art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), tj. z dnia 16 maja 2019 r.