Kategoria: Ustawa Prawo własności przemysłowej

Ustawa Prawo własności przemysłowej normuje przede wszystkim stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Ponad to, znajdują się w niej zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców. Każdy zainteresowany znajdzie tu także nakreślone przez ustawodawcę zadania nałożone na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jak również instrukcję jego organizacji.

Ustawa Prawo własności przemysłowej podaje także warunki, przez które twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego uzyskują prawa do:

  • uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
  • wynagrodzenia;
  • wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Oprócz nielicznych przypadków prawo do uzyskania ochrony przysługuje jedynie twórcy.

Na warunkach, które określono w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne. Prawa te dotyczą m. in wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Znajdują się tu także informacje na temat ochrony wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych.

We wszystkich powyższych sprawach właściwy będzie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zaś chodzi o sprawy związane z rynkiem UE - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

 

2 stycznia 2016
Art. 327 Prawo własności przemysłowej
Art. 327 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 326 Prawo własności przemysłowej
Art. 326 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 325 Prawo własności przemysłowej
Art. 325 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 324 Prawo własności przemysłowej
Art. 324 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 323 Prawo własności przemysłowej
Art. 323 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 322 Prawo własności przemysłowej
Art. 322 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 321 Prawo własności przemysłowej
Art. 321 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 320 Prawo własności przemysłowej
Art. 320 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 319 Prawo własności przemysłowej
Art. 319 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
2 stycznia 2016
Art. 318 Prawo własności przemysłowej
Art. 318 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)