Kategoria: Arbitraż

Arbitraż z języka francuskiego, tj. "arbitrage" znaczy tyle, co polski sąd rozjemczy. W łacinie słowo "arbiter" oznaczało świadka lub rozjemcę. Arbitraż jest metodą rozwiązywania sporów prawnych bez angażowania sądu powszechnego. Zamiast tego, kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście z danej dziedziny.

Arbitraż stanowi więc alternatywę dla sądownictwa powszechnego. Jest on dużo szybszy (czas postępowania), odformalizowany i zawsze profesjonalny, co stawia go w opozycji do czasochłonnego niekoniecznie fachowego sądownictwa powszechnego. Tak więc, jeżeli szukasz sprawnego i w pełni skutecznego sposobu na rozwiązanie sporu powinieneś rozważyć arbitraż. Jeżeli jednak nie jesteś dostatecznie przekonany zapraszam Cię do zapoznania się z dalszą listą zalet sądownictwa polubownego.

Pamiętaj!

  • Rozprawy przed sądem arbitrażowym są poufne, zaś rozprawy w sądach powszechnych, są co do zasady jawne.
  • Sprawą zajmują się specjaliści z danych dziedzin, zaś w sądzie powszechnym sprawę prowadzi sędzia przydzielony przez sąd.
  • Arbitra wybierasz z grona specjalistów, niekoniecznie z dziedzin prawniczych, zaś sędzia zazwyczaj posiada jedynie wykształcenie prawnicze i potrzebuje do pomocy szeregu biegłych.

Pamiętaj również, że aby rozstrzygnięciem sprawy zajął się sąd polubowny, musisz podpisać stosowną klauzulę arbitrażową (umowa o arbitraż).

17 marca 2021
Zasada równości stron postępowania arbitrażowego
Zasada równości stron postępowania arbitrażowego jest jedną z naczelnych idei sądownictwa polubownego. Jakie są skutki naruszenia tej zasady?
19 czerwca 2020
Co powinna zawierać umowa o arbitraż ad hoc?
Czym jest umowa o arbitraż ad hoc? Kiedy ma zastosowanie? Co powinna zawierać? Dowiedz się więcej na ten temat na Kruczek.pl!
27 lutego 2020
Wygaśnięcie umowy o arbitraż w związku z upływem umownego terminu na wydanie orzeczenia
Czy możliwe jest wygaśnięcie umowy o arbitraż z powodu upływu umownego terminu na wydanie orzeczenia? Dowiedz się więcej na ten temat.
18 lutego 2020
Zakres kontroli wyroku sądu polubowego
Uchylenie wyroku sądu polubownego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w art. 1206 kpc. Jaki jest zakres kontroli wyroku sądu polubownego?
10 lutego 2020
Klauzula arbitrażowa - Na co zwrócić uwagę, dokonując zapisu na sąd polubowny?
Zapis na sąd polubowny jest bardzo częstym rozwiązaniem stosowanym przez podmioty występujące w profesjonalnym obrocie. Czym jest klauzula arbitrażowa?
6 lutego 2020
Czym jest arbitraż instytucjonalny?
Zapis na stały sąd polubowny jest najczęstszym rodzajem arbitrażu stosowanego w praktyce. Jakie są zalety arbitrażu instytucjonalnego?
3 lutego 2020
Czym jest zdolność arbitrażowa stron?
Zdolność arbitrażowa stron stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny. Czym dokładnie jest zdolność arbitrażowa stron?
28 stycznia 2020
Czym jest zdatność arbitrażowa sporu?
Czym jest zdatność arbitrażowa sporu? Jakie skutki niesie za sobą jej brak? Dowiedz się więcej na temat zdatności arbitrażowej sporu.
19 sierpnia 2019
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu polubownego
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie zmiany dotyczą postępowania przed sądem polubownym?
28 maja 2019
Kiedy warto skorzystać z mediacji?
Mediacja to metoda rozwiązywania sporów z pomocą osoby trzeciej –  mediatora. Jakimi zasadami należy się kierować podczas mediacji?