Cykle

Opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika

Jakie świadczenia na rzecz pracowników są opodatkowane, a jakie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania? Które wydatki z tytułu świadczeń na rzecz pracownika, pracodawca będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, a których nie? Oto tylko niektóre z pytań i wątpliwości pracodawców, które będę chciał rozwiać, zapoczątkowanym właśnie cyklem artykułów, dotyczącym […]

Alfabet prawa: K jak kara umowna

Zasada swobody umów, obowiązująca w polskim prawie, dopuszcza takie redagowanie warunków kontraktu, by realizował on wszystkie założenia stron. Jednym z takich dopuszczalnych środków jest ustalenie kary dla strony, która umowy nie wykonała kub wykonała ją nienależycie. Kara umowna jest również zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo niewykonania umowy. Kara […]

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Alfabet prawa: J jak jawność rozprawy

Naczelną zasadą, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, jest jawność rozprawy. Oznacza to, że każdy pełnoletni obywatel może przyjść na dowolną rozprawę i wziąć w niej udział w charakterze publiczności. Jak od każdej zasady, również od tej jest kilka wyjątków. Jawność ma ponadto inne, fundamentalne znaczenie. Zasada jawności realizuje […]

Alfabet prawa: I jak intercyza

Po zawarciu związku małżeńskiego dwoje ludzi ślubuję sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Polskie prawo dodaje od siebie kolejne zobowiązanie w postaci wspólności majątkowej. Często zakochani nie myślą o jej rozdzieleniu, szczególnie że nie brzmi to zbyt pozytywnie. Warto jednak bliżej poznać tę instytucję, zarówno jej pozytywne, jak i negatywne […]

Alfabet prawa: H jak hipoteka

Co to jest hipoteka? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu […]

Alfabet prawa: F jak firma

„Mam firmę”, „prowadzę firmę” – taką deklarację możemy często usłyszeć od przedsiębiorcy chwalącego się tym, że prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma w rozumieniu potocznym oznacza po prostu, że ktoś prowadzi spółkę lub ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Prawnicza definicja nie ma jednak ze znaczeniem potocznym nic wspólnego. Definicja kodeksowa Zgodnie […]

Alfabet prawa: F jak franczyza

Franczyza, czyli umowa franchisingowa, to zjawisko gospodarcze powstałe w Stanach Zjednoczonych w latach 20 ubiegłego wieku, które w Europie pojawiło się kilkadziesiąt lat temu. Wraz z rozwojem gospodarczym również w Polsce zaczęła być popularna już w latach 90 ubiegłego wieku. To właśnie na jej zasadach działają popularne restauracje typu fast-food […]

Alfabet prawa: E jak egzekucja

Termin „egzekucja” pochodzi od łacińskiego „exsecutio”. Powszechnie oznaczał on wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pomijając orzeczenia dotyczące roszczeń majątkowych, trzyma się określenia „wykonanie orzeczenia”. Jest to spowodowane uniknięciem skojarzenia egzekucji z karą śmierci, […]

Alfabet prawa: D jak dług

Jeśli ktoś przekartkuje kodeks cywilny, to z pewnością zauważy, że księga trzecia – zobowiązania stanowi grubo ponad połowę zawartości tej ustawy. Nie dzieje się tak bez powodu. To bardzo obszerna i wymagająca tematyka, z którą styczność ma każdy z nas. Zagadnienie długu także do niej należy. Czym jest dług? Przez […]