Kategoria: Cykle

19 sierpnia 2019
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu polubownego
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie zmiany dotyczą postępowania przed sądem polubownym?
9 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – koszty i opłaty
Koszty sądowe i opłaty w procesie cywilnym. Jak zmieniły się te kwestie po reformie postępowania cywilnego?
8 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – wyrokowanie
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Zmianie uległy m.in. kwestie związane z wyrokowaniem. Co zmieniło się w nowych przepisach?
7 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – postępowanie gospodarcze
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Jedną z większych zmian jest przywrócenie postępowania gospodarczego? Jak ono przebiega?
6 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – rozprawa i dowody
Dużą nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego doczekała się podpisu prezydenta. Rozprawa i postępowanie dowodowe - co się zmieniło?
2 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – przygotowanie rozprawy
Przygotowanie rozprawy po reformie postępowania cywilnego. Czy nowe rozwiązania wpłyną na przewlekłość postępowań? Co dokładnie uległo zmianie?
1 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – pisma procesowe i ich doręczanie
Jakie zmiany wprowadza reforma postępowania cywilnego? Co zmieni się w kwestii pism procesowych oraz ich doręczania? Oto szczegóły zmian!
21 czerwca 2019
Nakaz zapłaty - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe.Kto wydaje nakaz zapłaty? Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Jak wyglądają zasady dotyczące opłat?
11 czerwca 2019
Co to jest dług?
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
11 czerwca 2019
Rodzaje egzekucji – co może zabrać komornik?
Egzekucja, podmioty i organy postępowania egzekucyjnego. Jak wygląda wszczęcie egzekucji? Co może zabrać komornik? Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji?