Kategoria: Encyklopedia Prawa

22 lipca 2021
Czym jest intercyza?
Czym jest intercyza? Kiedy warto spisać intercyzę? Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków? Dowiedz się więcej na ten temat.
3 sierpnia 2020
Czym jest zachowek?
Czym jest zachowek? Dowiedz się, czy spadkodawca może ustanowić spadkobiercą dowolnie wybraną przez siebie osobę, nawet spoza kręgu swoich najbliższych.
5 maja 2020
Czym jest dopozwanie? - Encyklopedia Prawa
Czym jest dopozwanie? W jakich sytuacjach można skorzystać z tej instytucji? Dowiedz się więcej, co na temat dopozowania mówi prawo.
20 stycznia 2020
Encyklopedia Prawa - Precedens
Potocznie, „precedens” to coś nowego, coś co dotychczas się nie zdarzyło i zapewne szybko się nie powtórzy. Czy jest to zgodne z prawniczą definicją słowa?
23 grudnia 2019
Kim jest dłużnik solidarny?
Co oznacza bycie dłużnikiem solidarnym? Czym różni się odpowiedzialność w częściach równych od odpowiedzialności solidarnej?
20 grudnia 2019
Czym są pożytki? Kto jest uprawniony do ich pobierania?
Co to są pożytki? Czym są pożytki naturalne, cywilne i prawa? Kto jest uprawniony do ich pobierania? Dowiedz się więcej pożytkach!
11 grudnia 2019
Na czym polegają oględziny?
Oględziny są czynnością polegającą na zmysłowym zapoznaniu się z miejscem, osobą lub rzeczą. W jakich przypadkach dochodzi do oględzin?
9 października 2019
Czym jest klauzula waloryzacyjna? - Encyklopedia Prawa
Czym jest klauzula waloryzacyjna i jakie są jej rodzaje? W jakich zobowiązaniach warto zastrzec klauzulę jaką jest waloryzacja umowna?
27 sierpnia 2019
Paserstwo – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Paserstwo jest przestępstwem zależnym od zaistnienia innego przestępstwa przeciwko mieniu, w wyniku którego sprawca uzyskuje cudzą rzecz. Co grozi za paserstwo?
14 sierpnia 2019
Recydywa – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
W polskim systemie prawnym przewidziane są dwie formy recydywy – tzw. recydywa zwykła i recydywa wielokrotna. Czym się od siebie różnią?
1 2 3 6