Kategoria: Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

19 sierpnia 2019
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu polubownego
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie zmiany dotyczą postępowania przed sądem polubownym?
9 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – koszty i opłaty
Koszty sądowe i opłaty w procesie cywilnym. Jak zmieniły się te kwestie po reformie postępowania cywilnego?
8 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – wyrokowanie
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Zmianie uległy m.in. kwestie związane z wyrokowaniem. Co zmieniło się w nowych przepisach?
7 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – postępowanie gospodarcze
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Jedną z większych zmian jest przywrócenie postępowania gospodarczego? Jak ono przebiega?
6 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – rozprawa i dowody
Dużą nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego doczekała się podpisu prezydenta. Rozprawa i postępowanie dowodowe - co się zmieniło?
2 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – przygotowanie rozprawy
Przygotowanie rozprawy po reformie postępowania cywilnego. Czy nowe rozwiązania wpłyną na przewlekłość postępowań? Co dokładnie uległo zmianie?
1 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – pisma procesowe i ich doręczanie
Jakie zmiany wprowadza reforma postępowania cywilnego? Co zmieni się w kwestii pism procesowych oraz ich doręczania? Oto szczegóły zmian!