Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Rzecznicy konsumentów prowadzą lekcje w szkołach

Edukacja młodzieży jest tak samo ważna jak pomoc, dlatego rzecznicy konsumentów dzielą się w szkołach swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczniowie dowiadują się od nich m.in. czym się różni rękojmia od gwarancji i jak bezpiecznie kupować w sieci. Miejski rzecznik konsumentów w Opolu szkoli ok. 1500 nastolatków rocznie. Zaczął się rok […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów

Telekomunikacja Internetowa, Ogród Zdrowia, VRM Group. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Telekomunikacja Internetowa  – sygn. akt VII AGa 1081/18 Pierwszy z wyroków dotyczył pozwu z grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez spółkę postanowienia […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Kolejna skuteczna interwencja RPO na rzecz ofiar ulgi meldunkowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny korzystny dla obywateli wyrok w sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej. NSA podzielił pogląd RPO, że niespełnienie wymogów formalnych podatnika przy ubieganiu się o ulgę mieści się w pojęciu interesu publicznego. Umarzania zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych – […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Telekomunikacja Stacjonarna – dwa postępowania

Mam 93 lata, niedowidzę i niedosłyszę. Uwierzyłam w to, co mówiła kobieta przez telefon i w to, co mówił kurier – to jedna ze skarg konsumentów na spółkę Telekomunikacja Stacjonarna. Urząd wszczął dwa postępowania przeciwko temu przedsiębiorcy. Zarzuty dotyczą m.in. podszywania się pod dotychczasowego operatora. UOKiK sprawdził działania Telekomunikacji Stacjonarnej […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

UOKiK po raz kolejny rozmawia z branżą turystyczną

Opóźniony lub odwołany lot, zaginiony bagaż, niezgodny z ofertą standard hotelu – to najczęstsze przyczyny sporów konsumentów z liniami lotniczymi i biurami podróży. O tych problemach Wiceprezes UOKiK rozmawiała z branżą turystyczną. Dziś odbędzie się już drugie spotkanie dotyczące sytuacji w sezonie wakacyjnym. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Manufaktura – kancelaria odszkodowawcza

Utrudnianie konsumentom wypowiedzenia umowy z kancelarią, podawanie cen netto, a nie brutto. To praktyki kancelarii odszkodowawczej Manufaktura, która prowadzi stronę www.paktus.pl. Firma działa przede wszystkim na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wątpliwości UOKiK wzbudziły klauzule umowne Postępowanie przeciwko kancelarii odszkodowawczej Manufaktura z Wrocławia zostało wszczęte w kwietniu 2017 r. Spółka świadczy […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Orzecznictwo

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów

Invest-Net Braniewski Tomasz, Nobilon Marek Bednarz, Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Invest-Net Braniewski Tomasz – sygn. XVII AmA 6/16 Pierwszy z wyroków zapadł w czerwcu 2018 r. i dotyczył odwołania firmy Invest-Net Braniewski Tomasz od decyzji UOKiK […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Prawo Cywilne

Zasiedzenie służebności przesyłu – skarga w Trybunale Konstytucyjnemu

W przedmiotowej sprawie od pół wieku na działce stoi słup linii energetycznej. Właściciele chcieli uzyskać za to zapłatę, ale przegrali sprawę w sądzie. Uznał on, że jeszcze w latach 80. Skarb Państwa zasiedział prawo do słupa, które przejęła firma energetyczna. Właściciele złożyli skargę konstytucyjną, powołując się na naruszenie m.in. konstytucyjnego prawa […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Prawa Człowieka, Prawo Cywilne, Prawo Unijne

Szykują się zmiany w ubezwłasnowolnieniu

Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło pod lupę instytucję ubezwłasnowolnienia i pracuje nad jej znowelizowaniem. Na razie nie ujawniono szczegółów tych prac. Poinformowano natomiast Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Ubezwłasnowolnienie do likwidacji? Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała petycję o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie ubezwłasnowolnienia. Komisja zaproponowała […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Orzecznictwo, Prawo Konstytucyjne, Prawo Rolne

Sąd Najwyższy: ograniczenia sprzedaży ziemi – nie w sprawach egzekucyjnych sprzed wejścia ustawy w życie

Ktoś, kto po 30 kwietnia 2016 r. kupił ziemię rolną, musi przez 10 lat ją osobiście uprawiać i nie może jej w tym czasie sprzedać. Ograniczenia te nie obejmują jednak nabywców licytacyjnych ziemi w sprawach egzekucyjnych, które wszczęto przed wejściem nowych przepisów w życie – orzekł Sąd Najwyższy. Tak – […]