Kategoria: Orzecznictwo

29 czerwca 2021
Odpowiedzialność YouTube za pirackie treści na platformie – wyrok TSUE
Czy YouTube ponosi odpowiedzialność za pirackie treści, skoro operatorzy platform sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem?
18 czerwca 2021
Publikacja zdjęć samochodów bez zasłonięcia tablic rejestracyjnych legalna
Czy publikacja zdjęć aut z widocznymi tablicami rejestracyjnymi narusza ochronę danych osobowych i dobra osobiste właścicieli pojazdu?
8 czerwca 2021
Odszkodowanie za oddychanie smogiem?
Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej? Czy za oddychanie smogiem należy się odszkodowanie?
7 czerwca 2021
Załatwienie sprawy w urzędzie: jeśli e-mailem, to tylko z podpisem elektronicznym – wyrok WSA
Sprawy urzędowe przez internet - wiele spraw załatwimy online, wystarczy podpis elektroniczny. Sprawdź, co musi zawierać wniosek składany przez internet.
1 czerwca 2021
Zaległość podatkowa musi istnieć w dniu złożenia wniosku o jej umorzenie
Zaległość podatkowa musi istnieć w dniu złożenia wniosku o jej umorzenie. Brak zaległości równoznaczny jest z niemożliwością umorzenia.
31 maja 2021
Monitoring własnej posesji może się skończyć odszkodowaniem dla sąsiada
Bez wątpienia instalowanie monitoringu zwiększa bezpieczeństwo na posesji. Czy monitoring posesji może skończyć się jednak odszkodowaniem dla sąsiada?
28 maja 2021
Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia – uchwała NSA
Wszczynanie postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia - uchwała NSA. Czy to koniec ze sztucznym wszczynaniem postępowań?
27 maja 2021
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – czy jest możliwe?
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi - czy istnieje podstawa prawna? Czy wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego?
25 maja 2021
Wypadek drogowy spowodowany przez osobę niepoczytalną – brak odszkodowania z OC sprawcy
Jakie konsekwencje ma niepoczytalność sprawcy wypadku drogowego? Czy poszkodowani mogą liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?
24 maja 2021
Szkolenie sprawdzające kwalifikacje a obniżenie punktów karnych – wyrok NSA
Szkolenie sprawdzające kwalifikacje a obniżenie punktów karnych - kto może zweryfikować, czy liczba przypisanych punktów karnych jest prawidłowa?