Orzecznictwo

Orzecznictwo, Prawo Unijne

TSUE: Nie każdy internetowy sprzedawca jest przedsiębiorcą

Chyba każdy choć raz w życiu kupił jakąś rzecz przez Internet. Większość osób występowało również w roli sprzedającego. Działo się to najczęściej za pośrednictwem bardzo popularnych portali aukcyjnych. Wzmożona w ostatnim czasie aktywność urzędników kontroli skarbowej powoduje, że część wystawiających swoje towary obawia się bycia zakwalifikowanym jako przedsiębiorca. Jeśli tak […]

Orzecznictwo

Komunikat SN w sprawie cofnięcia zażalenia przez ZUS w sprawie III UZ 10/18

Sąd Najwyższy 16 października 2018 roku wydał postanowienie w sprawie III UZ 10/18. W rzeczonym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle cofnął zażalenie i jednocześnie wniósł o umorzenie powyższego postępowania. Tożsamy wniosek przedstawił prokurator. Cofnięcie zażalenia niedopuszczalne Sąd Najwyższy opierając się na art. 469 k.p.c w związku z art. 398[21] […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Unieważnienie małżeństwa

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą skutecznego unieważnienia małżeństwa. Wskazał, iż nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą. Ocena zasadności zarzutu naruszenia art. 13 § 2 k.r.o., które – zdaniem autora kasacji – nastąpiło wskutek uznania przez Sąd Apelacyjny, […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Według Sądu Najwyższego nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.) z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Ubezpieczenie OC rolników a wbicie łomu w oko

W kilku przypadkach wykupienie polisy OC jest konieczne. Każdy zarejestrowany samochód musi być przecież objęty tym ubezpieczeniem. Tego rodzaju ochronę posiadać muszą również radcowie prawni czy doradcy restrukturyzacyjni. To jednak nie wszystko. Ubezpieczyć się musi również rolnik prowadzący gospodarstwo. Dzięki temu szkody wyrządzone na jego terenie będą mogły zostać w […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o odpowiedzialności solidarnej obu małżonków jedynie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.), a nie […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Udział małżonka w majątku wspólnym

W dniu 8 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące przesłanek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Artykuł 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  dotyczy udziałów w majątku wspólnym i brzmi następująco: 1.  Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do zmiany zasiłku

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł). Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obywatel, który kierował samochodem pod wpływem narkotyku, został skazany także za jego wcześniejsze „posiadanie”

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za rażące naruszenie prawa i w tym zakresie złożył kasację na korzyść skazanego. W Polsce karalne jest bowiem posiadanie narkotyków, a nie ich zażywanie. Mężczyzna został skazany w 2017 r. przez jeden z sądów rejonowych na 2 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu pod wpływem […]