Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Orzecznictwo

Orzecznictwo, Prawo unijne

Odpowiedzialność YouTube za pirackie treści na platformie – wyrok TSUE

Monika Magierska
Ochrona danych osobowych, Orzecznictwo

Publikacja zdjęć samochodów bez zasłonięcia tablic rejestracyjnych legalna

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo cywilne

Odszkodowanie za oddychanie smogiem?

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo administracyjne

Załatwienie sprawy w urzędzie: jeśli e-mailem, to tylko z podpisem elektronicznym – wyrok WSA

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo podatkowe

Zaległość podatkowa musi istnieć w dniu złożenia wniosku o jej umorzenie

Monika Magierska
Ochrona danych osobowych, Orzecznictwo, Prawo cywilne

Monitoring własnej posesji może się skończyć odszkodowaniem dla sąsiada

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo administracyjne

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia – uchwała NSA

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze

Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – czy jest możliwe?

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo karne

Wypadek drogowy spowodowany przez osobę niepoczytalną – brak odszkodowania z OC sprawcy

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo administracyjne

Szkolenie sprawdzające kwalifikacje a obniżenie punktów karnych – wyrok NSA

Monika Magierska
Orzecznictwo, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo unijne

Surogacja, brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok ETPCz

Monika Magierska
Dobra wiara to jedno z najwazniejszych pojęć prawa cywilnego. Co oznacza?
Orzecznictwo, Prawo karne

Wydanie obywatela Polski ściganego ENA bez jego przesłuchania w procesie odwoławczym – wyrok Sądu Najwyższego

Monika Magierska
Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career