Podatki

Podatki

ZUS zakończył wysyłkę IoSKU

Ponad 20 mln – tyle listów zawierających Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU) zostało wysłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS pojawiła się informacja, że praca przy wysyłce zakończyła się 19 dni przed wyznaczonym terminem, a część z wysłanych dokumentów trafiła do odbiorcy w formie elektronicznej. Czym jest IoSKU? […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podatek od wartości dodanej towarów używanych

E LATS jest spółką będącą podatnikiem VAT. Udziela ona pożyczek osobom niebędącym podatnikami VAT pod zastaw metali szlachetnych i wyrobów zawierających złoto lub srebro, takich jak naszyjniki, wisiorki, pierścionki, obrączki, sztućce lub materiały stomatologiczne. E LATS odsprzedawała innym kupcom, będącym podatnikami VAT, niewykupione zastawione przedmioty, pogrupowane według rodzaju i stopnia czystości. Stosowała ona do […]

Orzecznictwo, Podatki

Wysokie zarobki rodzica – utrata ulgi podatkowej na dwójkę dzieci

Interpretacja podatkowa zapadła w związku, iż zdaniem wnioskodawcy, na podstawie art. 27f ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Podatki

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu JPK

Jak informuje na stronie internetowej Ministerstwo Finansów – w  związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami wyjaśnia, jak poprawnie go wypełniać. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy, niezgodności i precyzuje jak należycie korygować JPK_VAT, wskazując jak uniknąć błędów, a przy tym oszczędzić sobie – […]

Podatki, Pozostałe, Prawo Administracyjne

Budowa wiatraków znowu ma być łatwiejsza

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Akt prawny został już również podpisany przez prezydenta. Zgodnie z nowymi zapisami między innymi zmieniono definicję budowli w prawie budowlanym. Ponadto określono, że w przypadku wiatraków podatek od nieruchomości pobierany będzie tylko od części budowlanych. Wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych […]

Podatki

Split Payment – konto bankowe dla podatku VAT

Przedsiębiorcy mają już możliwość regulowania faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności. Wraz ze zmianami pojawiły się również dodatkowe uprawnienia dla Urzędu Skarbowego. US może żądać kolejnych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Sprawa dotyczy firm prowadzących księgi w postaci elektronicznej. Split Payment – walka z szarą strefą 1 lipca […]

Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a składka na ubezpieczenie

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż w przypadku braku uregulowania odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych po stronie użytkownika auta powstanie przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przychodem tym będzie każdorazowo kwota wskazana w wyżej omawianym art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podmiot prawa publicznego

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na kwestie związane z: podatkiem od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1; Nieopodatkowaniem; Pojęciem „podmiotu prawa publicznego”; Spółką handlową należącą w 100% do gminy, odpowiedzialną za określone zadania publiczne należące do gminy; Określeniem owych zadań i wynagrodzeniem za […]

Podatki, Prawo Administracyjne

Obszar Polski stał się specjalną strefą ekonomiczną

Cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Takie prawo zostało wprowadzone przez ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu przysługują w niej specjalne przywileje, z których skorzystają duże, średnie, małe i mikro firmy. Jedna strefa ekonomiczna Cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej stał się pojedynczą strefą inwestycji. Zgodnie z aktem prawnym dzięki […]