Podatki

Ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie podziału majątku

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w roku 1984. Cały majątek małżonków został nabyty w trakcie trwania małżeństwa i stanowił ustawową wspólność małżeńską. W skład tego majątku wchodził budynek mieszkalny oddany do użytku w roku 2002. W dniu 12 listopada 2013 r. aktem notarialnym małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Jej […]

Pracownicy Frontex w RP a zwrot podatku VAT

Nowe rozwiązania prawne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a agencją UE (Frontex). Dnia 4 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Regulacja prawna zapewni nowe możliwości przy zwrocie podatku od towarów i usług. Czym jest Frontex? Frontex jest niezależną agencją Unii Europejskiej, która została powołana do życia […]

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Z pewnością każdy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma świadomość, że pewnego dnia może go czekać obowiązek spłaty jej długów. Tak stanowi bowiem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który tworzy odpowiedzialność nierzetelnego reprezentanta tego rodzaju spółki kapitałowej na wypadek jej niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji z jej majątku. Nie oznacza […]

Co można odliczyć od podatku? Część 4

Dziś zapraszamy na ostatnią, czwartą część cyklu dotyczącego ulg, z których mogą skorzystać podatnicy w zeznaniu rocznym. Zapraszamy również do lektury części pierwszej, drugiej i trzeciej. Ulga prorodzinna na dzieci Ulga prorodzinna jest jedną z najkorzystniejszych oraz bardzo popularną ulgą, z której bez wahania korzystają podatnicy. Dzięki odliczeniu w zeznaniu […]

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]

Co można odliczyć od podatku za 2017 rok? Część 3

W części pierwszej oraz części drugiej opisaliśmy niektóre obowiązujące odliczenia od podatku za 2017 rok. Dziś kolejne trzy ulgi. A już jutro ostatnia część cyklu! Krwiodawcy Należy zaznaczyć, że w przypadku krwi mamy do czynienia z ulgą z tytułu darowizny, która została darowana określonemu podmiotowi, w konsekwencji czego podlega stosownemu […]

Co można odliczyć od podatku za 2017 rok? Część 2

W poprzedniej części opisaliśmy trzy pierwsze przykłady odliczeń od podatku. Następne części cyklu – już jutro i pojutrze! Zwrot nienależnych świadczeń Dotyczy to świadczeń, które zostały otrzymane przez podatnika, niebędącego do nich uprawnionym. Podatnik, który otrzymał w ten sposób świadczenie jest zobowiązany do ich zwrotu. W zeznaniu rocznym można odliczyć […]

Co można odliczyć od podatku za 2017 rok? Część 1

Jak co roku, podatnicy muszą pamiętać o zbliżającym się terminie na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2017 r. Różnego rodzaju ulgi i odliczenia pozwalają podatnikom zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, tym samym powoduje to, że podatnicy dokonają niższej zapłaty podatku dochodowego. Dziś pierwsza część cyklu o odliczeniach. Codziennie opublikujemy […]

Ostatnie dni na złożenie składki FEP

3 kwietnia 2018 roku upływa termin na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) formularza ZUS ZSWA za 2017r. (dot. składki FEP). Każdy pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie może zapomnieć o tym obowiązku. Co powinien zawierać dokument? Formularz ZUS ZSWA powinien zawierać informacje […]

Uprzednie porozumienia cenowe „Advance pricing arrangements”

Uprzednie porozumienia cenowe „Advance pricing arrangements” (porozumienia cenowe) stanowią narzędzie zabezpieczające podatnika przez ryzykiem związanym z szacowaniem dochodu podmiotów powiązanych. Na mocy przepisów o porozumieniach cenowych (art. 20a – 20r Ordynacji podatkowej) podmiot powiązany z innym podmiotem, może uzyskać zatwierdzenie (w postaci decyzji podatkowej) cen stosowanych przez niego w transakcjach […]