Podatki

Opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika

Jakie świadczenia na rzecz pracowników są opodatkowane, a jakie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania? Które wydatki z tytułu świadczeń na rzecz pracownika, pracodawca będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, a których nie? Oto tylko niektóre z pytań i wątpliwości pracodawców, które będę chciał rozwiać, zapoczątkowanym właśnie cyklem artykułów, dotyczącym […]

Nowa formuła specjalnych stref ekonomicznych

Projekt nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych to między innymi całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych. Zwolnienia podatkowe Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana ma być standardowo na 10-15 lat. Za projekt obecnie odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju. Resort zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego […]

Spółka komandytowa – ograniczenie odpowiedzialności i korzyści podatkowe

Najlepszym rozwiązaniem w celu zoptymalizowania działalności na płaszczyźnie prawa podatkowego oraz ograniczenia ryzyka odpowiedzialności majątkowej wobec wierzycieli jest założenie spółki komandytowej. Warto jednak znać zarówno dobre jak złe strony założenia takiej spółki. Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej nastąpi poprzez prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej (Spółka z o.o. lub spółka akcyjna). Jednak […]

Koniec z wielokrotną amortyzacją darowanego samochodu

Przepisy podatkowe do końca 2017 r. przewidywały możliwość wielokrotnej amortyzacji środków trwałych (np. samochodów), darowanych sobie wzajemnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Od nowego roku mamy do czynienia ze zmianami w tym zakresie. Czy są to jednak zmiany ostateczne? Czas pokaże. Wcześniej, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej […]

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Na początku 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących cen transferowych, nakładające na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do 2 kwietnia złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT-TP oraz oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej. Nowy obowiązek sprawozdawczy jest bardzo istotny, ponieważ wymusza […]

Jednolity plik kontrolny – z czym to się je

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej zostali objęci obowiązkiem przekazywania urzędowi skarbowemu danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Jednolity plik kontrolny (JPK) jest to tryb przekazywania danych księgowych przy użyciu programów komputerowych. Stanowi on zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. […]

Metoda podzielonej płatności w VAT

Dostawcy towarów oraz świadczący usługi opodatkowane podatkiem VAT od kwietnia 2018 r. otrzymają na swój rachunek bankowy zapłatę za dostarczony towar lub wykonane usługi w kwocie netto. Pozostałą płatność (kwotę podatku VAT) otrzymają na specjalny rachunek bankowy VAT. Oczywiście dostawcy ci będą mogli nadal otrzymywać całość płatności na dotychczasowych zasadach, […]

Wyższy roczny limit dotyczący 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników wykonujących twórcze zawody, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) przewiduje podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85.528 zł rocznie. W podatku dochodowym od osób fizycznych występuje podział na źródła uzyskania przychodów. Z […]

8.000 zł dochodu wolne od podatku

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 8.000 zł dla większości podatników nie będzie miało żadnego znaczenia. Wprowadzone obecnie zmiany, jak również te sprzed roku, uprzywilejowują jedynie osoby osiągająca dochody niższe niż te wynikające z minimalnej płacy (na zmianie skorzystają tak naprawdę jedynie osoby pracujące sezonowo lub dorabiające). Przed nowelizacją […]

Koniec z korzystnymi podatkowo programami motywacyjnymi dla pracowników

Nie jest tajemnicą, że firmy zatrudniające pracowników dążą do zoptymalizowania obciążeń podatkowych wynikających z tego zatrudnienia. Do końca 2017 r. częstą praktyką stosowaną przez pracodawców było wynagradzanie kadry menadżerskiej poza klasyczną pensją, różnego rodzaju instrumentami finansowymi, co przynosiło sporą oszczędność podatkową. Z początkiem 2018 r. przepisy w tym zakresie zostały […]