Podatki

Podatki

Czy członek zarządu świadczący na rzecz spółki jest podatnikiem podatku od towaru i usług?

NSA w wyroku z dnia 16 czerwca 2016r. sygn.akt I FSK 83/15 odpowiedziało na pytanie – czy członek zarządu świadczący na rzecz spółki usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towaru i usług, a co za tym idzie, czy może wystawiać […]

Podatki, Prawo Cywilne

Kapitał zapasowy w spółkach osobowych

Przepisy dotyczące spółek osobowych (KSH, URach) nie przewidują obowiązku tworzenia w nich kapitału zapasowego czy rezerwowego, nie regulują także kwestii dopuszczalności ich tworzenia.  Tworzenie kapitału zapasowego w spółkach osobowych jest jednak powszechnie przyjętą praktyką… Brak takich przepisów nie oznacza jednak, iż kapitał zapasowy w spółkach osobowych nie może być tworzony. Przeciwnie trzeba zaznaczyć, […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobom rezygnującym z innego źródła dochodu. Jest to zdecydowanie najważniejszy warunek. Ważne jest również potwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności najbliższego członka rodziny. Dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (VIII SA/Wa 418/17) w Warszawie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkowym źródłem dochodu. Jest ono natomiast […]

Podatki, Prawo Cywilne

Czy z wygranej w kasynie za granicą musimy rozliczyć się z fiskusem

Z takim pytaniem wystąpił mieszkaniec naszego kraju, który zamierza zarabiać na wygranych w turniejach pokerowych, organizowanych przez licencjonowane podmioty we Francji. Mężczyzna jest polskim rezydentem podatkowym i płaci w naszym kraju PIT od dochodów z umowy o pracę. We Francji będzie korzystał z wynajętego przez siebie mieszkania. Polak zamierza grać nie tylko w tradycyjnych […]

Podatki

W jaki sposób Ministerstwo Finansów chce wesprzeć produkcję jabłek?

Ministerstwo Finansów zamierza zrezygnować z pobierania akcyzy od cydru, a także z obowiązku banderolowania. Według Ministra Rozwoju i Finansów ma to stanowić impuls do rozwoju produkcji jabłek. Jak czytamy w komunikacie: „Pewne ograniczenia w rozwoju tego rynku związane są z akcyzą, którą cydr także został obłożony. Dziś w zależności od stężenia alkoholu w cydrze stawka akcyzy […]

Podatki

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1448). Zmiana dotyczy przede wszystkim możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100 tys. złotych. Kwota ta obejmowała sumę wpłaty na poczet […]

Orzecznictwo, Podatki

Podział majątku między małżonkami a podatek

Czy każda operacja związana z nieruchomościami, które należą do wspólnego majątku małżonków musi wywoływać negatywne skutki podatkowe? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2017 roku. Może ona usatysfakcjonować wiele osób. Orzeczenie NSA dotyczy sprawy małżeństwa, które w 2003 roku rozszerzyło wspólność […]