Kategoria: Powtórka przed egzaminem

22 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Świadczenia pieniężne w razie choroby lub macierzyństwa - co warto o nich wiedzieć? Dowiedz się więcej na ten temat.
21 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o gospodarce nieruchomościami
Co zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami? Czym jest opłata adiacencka? Czy coś przysługuje właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości?
18 września 2020
Powtórka przed egzaminem – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Czym jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Jakie kompetencje przyznaje on Unii Europejskiej? Dowiedz się więcej.
17 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Co zawiera ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Co warto wiedzieć na jej temat? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl!
16 września 2020
Powtórka przed egzaminem – Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej - jakie są jego główne założenia? Co trzeba o nim wiedzieć? Dowiedz się więcej!
15 września 2020
Powtórka przed egzaminem – wojewoda i administracja rządowa w województwie
Wojewoda i administracja rządowa w województwie - jakie są ich zadania? Jakie uprawnienia ma wojewoda? Dowiedz się więcej.
14 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - co koniecznie trzeba o niej wiedzieć? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl!
11 września 2020
Powtórka przed egzaminem – rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - co zawiera ustawa na ten temat? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl
10 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o własności lokali
9 września 2020
Powtórka przed egzaminem – ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
Co zawiera ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa? Co warto o niej wiedzieć? Dowiedz się więcej na ten temat na portalu Kruczek.pl!