Kategoria: Powtórka przed egzaminem

13 września 2021
Powtórka przed egzaminem – Prawo wekslowe
Prawo wekslowe - co zawiera ustawa? Co koniecznie trzeba o niej wiedzieć przed egzaminem? Dowiedz się więcej na ten temat
10 września 2021
Powtórka przed egzaminem – rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - co zawiera ustawa na ten temat? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl
9 września 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - co koniecznie trzeba o niej wiedzieć? Dowiedz się więcej na ten temat
8 września 2021
Powtórka przed egzaminem – wojewoda i administracja rządowa w województwie
Wojewoda i administracja rządowa w województwie - jakie są ich zadania? Jakie uprawnienia ma wojewoda? Dowiedz się więcej.
7 września 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Co zawiera ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Co warto wiedzieć na jej temat? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl!
6 września 2021
Powtórka przed egzaminem – Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej - jakie są jego główne założenia? Sprawdź, co trzeba o nim wiedzieć przed egzaminem. Przykładowe pytania egzaminacyjne
3 września 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Świadczenia pieniężne w razie choroby lub macierzyństwa - co warto wiedzieć? Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy? Dowiedz się więcej na ten temat.
2 września 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o gospodarce nieruchomościami
Co zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami? Czym jest opłata adiacencka? Czy coś przysługuje właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości?
1 września 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o prawach konsumenta
Kolejna część cyklu powtórkowego przed egzaminem na aplikację. Co zawiera ustawa o prawach konsumenta? Jakie obowiązki dla przedsiębiorców z niej wynikają?
31 sierpnia 2021
Powtórka przed egzaminem – ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o ochronie praw lokatorów - co warto o niej wiedzieć? Dowiedz się więcej na jej temat na Kruczek.pl!