Pozostałe

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jeden ze sposobów zwiększenia wiarygodności spółki wobec kontrahentów. Nowe plany inwestycyjne; przystąpienie do spółki nowych wspólników; problem pokrycia strat; zwiększenie zdolności kredytowej; unowocześnienie spółki jak również utworzenie nowych miejsc pracy może stać się przyczyną podwyższenia kapitału zakładowego. Na proces podwyższenia kapitału […]

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od ubiegłego czwartku tj. 15 marca 2018 r. obowiązuje zdecydowana większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest między innymi integracja KRS z odpowiednikami z krajów UE. Nowelizacja wiąże się również z koniecznością implementacji do systemu […]

Zaskarżalność postanowienia o zawieszeniu

14 marca 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pismem do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w związku z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego. RPO oddał pod rozwagę Pana Ministra podjęcie działań w kierunku nowelizacji przepisów k.p.k. zmierzających do umożliwienia wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania – także jeśli […]

Zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych mogą być niezgodne z Konstytucją

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w swoim wystąpieniu do Ministra MSWiA przestrzegł o możliwości niezgodności z Konstytucją nowych przepisów o zbiórkach publicznych. Najgroźniejsze może być przyznanie ministrowi uprawnień i swobody do przerywania zbiórki już trwającej. Organizacje społeczne obawiają się zmian Przypomnijmy, że jedną ze zmian, jakie chce przeforsować MSWiA, jest […]

Restrukturyzacja w miejsce upadłości

Ustawą – Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku, ustawodawca dał szansę na oddłużenie przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe, jednocześnie umożliwiając im pozostanie w obrocie gospodarczym. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego […]

Światowy Dzień Konsumenta

15 marca traktowany jest powszechnie jako Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Prezes UOKiK poinformował członków Komitetu Społecznego RM o kampanii edukacyjnej, której celem będzie ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz o prawach konsumenckich np. o 14-dniowym okresie umożliwiającym bezpłatne odstąpienie od umowy zawartej na pokazie. Ponadto, w kwestii […]

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W dniu 23 lutego 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu podał wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość odszkodowań Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy […]

Nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis

14 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akt prawny dotyczy rozwiązań w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć. Co określa rozporządzenie? W dokumencie ministerstwa zostały określone programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez właściwego ministra ds. nauki, dla których zostanie udzielona pomoc de […]