Pozostałe

Pozostałe

Choroba psychiczna jako przesłanka unieważnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w następujących kwestiach: Choroba psychiczna jako przesłanka unieważnienia małżeństwa; Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa z powodu nie będących chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym innych zaburzeń psychicznych; Sposób ustalenia istnienia zaburzenia psychicznego oraz jego wpływu na małżeństwo i potomstwo jako przesłanki unieważnienia małżeństwa. Zakres art. 12 § 1 k.r.o. jest […]

Pozostałe

Przewlekłość postępowań sądowych

Powód to brak odpowiedniej obsady stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądach powszechnych. W ocenie sędziów wynika to z „zamrożenia” kilkuset etatów sędziowskich przez Ministra Sprawiedliwości i ciągłych zmian prawa dotyczącego sądownictwa. Bez reakcji resortu pozostawały postulaty RPO, poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i prezesów sądów, aby uzupełnić wakaty. Ludzie skarżą się […]

Pozostałe, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

FGŚP w 2019 roku sfinansuje staże i specjalizacje lekarzy

Rząd we wtorek 16 października przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. W projekcie ustawy widnieją zapisy o zarezerwowaniu około 2,2 mld zł na staże podyplomowe lekarzy, dentystów, a także szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, położnych i pielęgniarek. Sfinansowane one mają być ze środków Funduszu Gwarantowanych […]

Pozostałe

Butik – kancelaria prawnicza o konkretnej specjalizacji

Butik (z franc. boutique) – niewielki sklep z modną lub ekskluzywną odzieżą bądź galanterią. Często sprzedający produkty jednej marki, w szczególności jednego projektanta. – Wikipedia. Butikiem nazywane są również kancelarie prawnicze, które w swoim założeniu nastawiają się na kompleksową obsługę konkretnej specjalizacji, rezygnując z ogólnego charakteru swojej placówki. Butik – kancelaria […]

Pozostałe

Ustawa dezubekizacyjna do zmiany?

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od roku. Pojawiły się jednak wątpliwości co do jej funkcjonowania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ona zmieniona. Takie stanowisko zajęła sejmowa komisja ustawodawcza na potrzeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stanowisko komisji na początku tygodnia zaprezentował jej przewodniczący poseł Marek Ast. Poinformował on, że komisja nadal uważa, iż obniżenie […]

Pozostałe

Prokuratura nie może decydować o uchyleniu tajemnicy adwokackiej tak samo jak tajemnicy dziennikarskiej

Tak Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia sprzeciw wobec pomysłu, aby to prokurator, a nie sąd – jak dziś – zwalniał z tajemnic zawodowych. Pomysł taki zmierza do ominięcia niezbędnej w demokratycznym państwie sądowej kontroli wniosków o zwolnienie z tych tajemnic. Zmiany nie może uzasadniać przyspieszenie postępowania kosztem naruszenia podstawowych praw i […]

Pozostałe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS od przychodu od stycznia 2019 roku

Już od stycznia 2019 roku wejdzie w życie kolejna zmiana wprowadzona przez rząd w ramach Konstytucji Biznesu. Zmiana polega na opłacaniu składek ZUS od przychodu. Nowe przepisy mają na celu pomoc w opłacaniu składek ZUS najmniejszym przedsiębiorstwom. Składki ZUS od przychodu nie dla każdego mikroprzedsiębiorcy Padło wiele propozycji na określenie […]

Pozostałe

Prawo do oddania głosu mają tylko osoby widniejące w rejestrze wyborców

To ostatni moment na sprawdzenie przez wyborców, czy ich nazwisko znajduje się w rejestrze wyborców. Osoby, których nie ma w tym rejestrze, nie będą mogły oddać swojego głosu w najbliższych wyborach samorządowych. Rejestr wyborców zawiera osoby na stałe mieszkające na obszarze danej gminy. Każdy wyborca może być wpisany tylko do […]

Pozostałe

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie planuje monitorowania obecnej kampanii wyborczej w programach telewizyjnych

KRRiT analizuje natomiast ewentualne naruszenia w kontekście skarg i sygnałów kierowanych przez komitety wyborcze oraz widzów i słuchaczy. Z TVP dostała wyjaśnienie, że TVP Info przedstawia kampanię w Warszawie w sposób obiektywny. To odpowiedź na pytanie RPO o to, co Rada robi w sprawie zachowania przez media publiczne bezstronności w […]

Pozostałe

Postępowanie w trybie wyborczym

Kampania wyborcza w pełni. Już 21 października pójdziemy do urn głosować na samorządowców. W sztabach kandydatów emocje sięgają zenitu. Prowadzi to często do nieczystych zagrań. Przykładem takich nieuczciwych praktyk mogą być kłamliwe wypowiedzi o adwersarzach. Ostatnio w mediach głośno było o – jak później ocenił sąd – nieprawdziwym twierdzeniu premiera […]