Prawa Człowieka

Cykle, Prawa Człowieka, Prawo Karne

Abolicja, amnestia i ułaskawienie – podobieństwa i różnice

W polskim systemie prawnym można spotkać się z różnymi pojęciami związanymi z prawem łaski. W każdym z nich chodzi o anulowanie kar. Jakie są więc różnice pomiędzy abolicją, amnestią a ułaskawieniem? Abolicja – czym jest? Abolicja jest aktem prawnym. Decyduje o jednorazowym anulowaniu ścigania konkretnego przestępstwa. W sytuacji, gdzie w […]

Prawa Człowieka, Prawo Cywilne

Czy smog może naruszać dobra osobiste? Już niedługo na ten temat wypowie się sąd

W sezonie zimowym niemal codziennie za pomocą specjalnej aplikacji otrzymuję powiadomienia o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza. Często nie potrafię odróżnić mgły od smogu. Zrezygnowałem również z zewnętrznej aktywności fizycznej. Problem ten nie dotyczy tylko mnie. Wielu mieszkańców dużych polskich miast choruje na różne infekcje dróg oddechowych, które w skrajnych wypadkach […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Materiał dowodowy pozyskany w trakcie kontroli niejawnej – możliwość weryfikacji przez obronę

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł co do kwestii: prawa do rzetelnego procesu; prawa do skutecznego przygotowania obrony; wyłączenia decyzją organu oskarżenia materiałów dowodowych pozyskanych w trakcie kontroli niejawnej bez możliwości weryfikacji przez obronę tego, czy materiały te nie zawierały dowodów korzystnych dla oskarżonego. W odniesieniu do trzeciej kategorii dowodów, a […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Ochrona dynamicznego numeru IP komputera

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczył: ochrony dynamicznego numeru IP komputera; prawa do poszanowania życia prywatnego. Wyrażenie „przewidziany przez ustawę” w rozumieniu art. 8 ust. 2 wymaga, po pierwsze, by zaskarżony środek miał podstawę w prawie krajowym. Po drugie, prawo krajowe musi być dostępne zainteresowanej […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Zbadanie zawartości dysków prywatnego komputera bez zgody sądu

W dniu 30 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący: prawa do poszanowania życia prywatnego; zbadania zawartości dysków prywatnego komputera dla potrzeb postępowania karnego bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu. Ingerencję uznaje się za „konieczną w demokratycznym społeczeństwie” dla osiągnięcia uprawnionego celu, jeżeli: odpowiada „pilnej potrzebie społecznej” oraz, w […]

Prawa Człowieka

Przesłuchania cudzoziemców na granicy nie będą protokołowane

Straż Graniczna nie będzie protokołować rozmów z cudzoziemcami, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy. Wynika tak z odpowiedzi MSWiA dla RPO. Wskazywał on, że cudzoziemcy często nie mają możliwości złożenia takiego wniosku i są zawracani na Białoruś. Rzecznik wnosił, by rozmowy z nimi […]

Prawa Człowieka

Komitet Ministrów Rady Europy o braku realnego dostępu do legalnej aborcji w Polsce

Kobiety w Polsce nie mają rzeczywistego dostępu do zabiegów legalnej aborcji – ocenia Komitet Ministrów Rady Europy. Według Komitetu konieczne jest rzeczywiste wdrożenie gwarancji ustawowych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Zdrowia oraz  Rzecznika Praw Pacjenta o to, co robi, aby zagwarantować taki dostęp. RPO od kilku lat monitoruje wywiązywanie się przez państwo z […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Prawo Unijne

Zakaz dyskryminacji

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 28 maja 2013 r. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zakaz dyskryminacji. Brak możliwości zachowania przez kobietę nazwiska rodowego po ślubie. (7971/07) Skarżąca podniosła, iż władze odmówiły jej pozwolenia na zachowanie swego nazwiska panieńskiego po zawarciu małżeństwa, podczas gdy prawo pozwanego Państwa pozwala […]

Prawa Człowieka

Realna możliwość ubiegania się o status uchodźcy

Cudzoziemcy, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, często nie mają takiej możliwości – są zawracani na Białoruś. Nie zapewnia im tego ani prawo, ani praktyka Straży Granicznej, która najczęściej nie dopuszcza do złożenia takiego wniosku – wskazuje RPO. Funkcjonariusze SG nie protokołują rozmów […]

Prawa Człowieka, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Osoby internowane w szpitalach psychiatrycznych też mają prawo do spotkań na osobności z rodziną

Sprawcy przestępstw umieszczeni w zakładzie psychiatrycznym powinni mieć – tak jak skazani w więzieniach – prawo do spotkań w warunkach zwiększonej intymności. Dziś przepisy tego nie regulują, a takie widzenie zależy od kierownika zakładu psychiatrycznego. Według RPO do takich spotkań w ogóle nie dochodzi. Osoby takie mogą spędzić w szpitalu i kilkanaście […]