Prawo Administracyjne

Wyrok TSUE ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że decyzje władz Polski o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszały prawo UE. Wyrok wydała Wielka Izba Trybunału. Od jej orzeczenia nie przysługuje odwołanie. W 2016 r. ówczesny minister środowiska Jan Szyszko wydał decyzję o zwiększeniu cięć w Puszczy. Argumentował, że chodzi przede wszystkim […]

Nagrody dla urzędu pracy – nowe rozporządzenie ministra

Zmiana zasad przyznawania samorządom powiatów środków z Funduszu Pracy. Dnia 19 kwietnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Pieniężnej. Akt prawny dotyczy trybu przyznawania ww. środków pieniężnych na finansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. Dla kogo nagroda? Każdy urząd, który […]

Projekt o geoportalu już po pierwszym czytaniu

Rządowy projekt, który tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej powierza Głównemu Geodecie Kraju, trafił do dalszych prac w komisji sejmowej. Jak tłumaczył w Sejmie wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jest efektem powstania MIiR oraz przeniesienia […]

E-recepta, czyli informatyzacja sektora ochrony zdrowia

E-recepta – nowa instytucja, która pozwala na zbadanie pacjenta przy użyciu systemów łączności i systemów teleinformatycznych. Celem rządowego projektu o zmianie ustaw, który wszedł w życie 18 kwietnia 2018 roku jest rozwój tzw. telemedycyny. Czym jest e-recepta? E-recepta jest tym samym, co zwykła wydawana dotychczas przez lekarza recepta papierowa. Uprawniony […]

Odpowiedzialność parafii za szkodę wyrządzoną przez jej proboszcza

W typowych przypadkach za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym odpowiada wyłącznie rzeczywisty sprawca. Czasem jednak narusza on prawa innych podczas i w związku z pełnieniem funkcji organu osoby prawnej. Wtedy poszkodowany ma prawo zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do tego drugiego podmiotu. Na tej zasadzie można pozwać parafię, jeśli jej proboszcz […]

Nowela o Krajowym Zasobie Nieruchomości nada starostom kompetencje do wydzielania lokali

Zgodnie z projektem posłów PiS starosta zweryfikuje zgodność wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Nieprecyzyjne przepisy powodują, że starostowie nie zawsze wydają kompletne zaświadczenia o wydzieleniu samodzielnego mieszkania. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości złożyła w Sejmie grupa posłów […]

Obwody łowieckie, RPO vs myśliwi

Polowania na prywatnych terenach nadal niemożliwe. Dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gospodarka łowiecka może być prowadzona tylko na podstawie prawa łowieckiego. Jest to równoznaczne z możliwością wyrażenia sprzeciwu właścicieli nieruchomości, na których ww. działania się odbywają. Obwody łowieckie – niekonstytucyjne? WSA zgodził się z Rzecznikiem […]

RPO prosi prezydenta o weto do ustawy dającej służbom dostęp on-line do danych stanu cywilnego

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o weto do ustawy, która daje służbom specjalnym nieograniczony dostęp do akt stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego są w coraz większym stopniu dostępne cyfrowo, a nowe przepisy zostały napisane tak, że służby będą mogły sprawdzać dane obywateli bez związku z konkretnym […]

Użytkowanie gruntów należących do miasta

Czy w razie stwierdzenia nieważności decyzji utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą ustanowienia na rzecz byłego właściciela nieruchomości prawa użytkowania wieczystego na podstawie dekretu Bieruta źródłem poniesionej przez niego szkody może być także wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieruchomości? W dniu 23 […]

270 zgód na nabycie nieruchomości dla cudzoziemców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało sprawozdanie na temat nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców. Zgodnie z nim w 2017 roku cudzoziemcy nabyli w Polsce 270 gruntów. Dokonali tego na podstawie 224 zezwoleń. Łączna powierzchnia nabytych gruntów wyniosła prawie 23 hektary. Zgodnie z przepisami zezwolenia takie dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru […]