Prawo Administracyjne

Ustawa powołująca Służbę Ochrony Państwa

Od 1 lutego 2018 roku przestało istnieć Biuro Ochrony Rządu (BOR). W jego miejsce powstała nowa formacja, która działa pod nazwą Służba Ochrony Państwa (SOP). Jednostka ta posiada uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, a w szczególnych okolicznościach będzie posiadać również możliwość korzystania z tajnej współpracy. Czym jest SOP? Projekt ustawy pojawił się pierwszy […]

Polski Pentagon na terenie stadionu Gwardii? MSWiA wydaje oświadczenie

Czy na stadionie Gwardii mieszczącym się przy ulicy Racławickiej postanie budynek rządowy będący odpowiednikiem amerykańskiego Pentagonu ? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat w tej sprawie, w którym zaprzeczyło, że realizuje taki projekt. Jednakże nie poruszono kwestii czy istnieją takie plany. Obwieszczenie MSWiA Obwieszczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego

Małe i średnie firmy od 2 lutego 2018 roku mają ułatwioną restrukturyzację. Zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy dot. prawa restrukturyzacyjnego i ustawy ułatwiającej dochodzenie wierzytelności. Zmianom poddany został również Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Powyższe przedsiębiorstwa chcące skorzystać z publicznej pomocy, nie są już zobowiązane oczekiwaniem na podjęcie decyzji przez Komisję Europejską […]

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Rewolucja administracji rządowej

W dniu 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącą działów administracji rządowej. Nowela obejmuje między innymi, iż Premier będzie nadzorował politykę mieszkaniową państwa, w tym program „Mieszkanie Plus”. Za estetykę przestrzeni publicznej będzie odpowiadał minister kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast dział „budownictwo” będzie znajdował się w Ministerstwie inwestycji […]

Zmiany obejmujące cudzoziemców weszły z życie

W dniu 12 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Zmiany obejmują przepisy do Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zezwolenie na pobyt Kluczowe zmiany dotyczą: wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. […]

Nowe usługi opiekuńcze dla bezdomnych

Od marca 2018 roku gminy i organizacje pozarządowe będą mogły tworzyć placówki dla osób bezdomnych, które wymagają częściowej opieki. Projekt dotyczy uporządkowania i doprecyzowania obowiązujących przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Wprowadzony zostanie dodatkowy typ placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowa instytucja […]

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego ochroni przed niechcianymi sms-ami

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne trafiła do Sejmu. Zgodnie z planowanymi zmianami ma ona ochronić konsumentów między innymi przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z sms-ami premium. Ponadto poprawić ma się system ostrzegania o zagrożeniach, np. możliwych klęskach żywiołowych. Koniec z wysokimi rachunkami Projekt zakłada między innymi […]

Alfabet prawa: E jak egzekucja

Termin „egzekucja” pochodzi od łacińskiego „exsecutio”. Powszechnie oznaczał on wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pomijając orzeczenia dotyczące roszczeń majątkowych, trzyma się określenia „wykonanie orzeczenia”. Jest to spowodowane uniknięciem skojarzenia egzekucji z karą śmierci, […]

Ustawa o elektromobilności przełomem w biznesie?

05 stycznia 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności. Co znalazło się w ustawie? Ustawa określa: – zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura; – obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych; […]