Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Ponaglenie – przewlekłość postępowania administracyjnego lub bezczynność organu administracji publicznej

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do zmiany zasiłku

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł). Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Skarga na przewlekłość postępowania

Średni czas potrzebny do rozpoznania sprawy w sądzie rejonowym wyniósł w 2017 roku ok. 5,5 miesiąca. W poważniejszych postępowaniach, prowadzonych w sądach okręgowych, na wyrok trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Potem jeszcze apelacja i oczekiwanie na rozstrzygnięcie w II instancji. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocności mijają często nawet […]

Prawo Administracyjne, Prawo Budowlane

Uproszczone procedury budowlane dla powodzian

Osoby poszkodowane przez powódź będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur budowlanych. Dotyczy to gmin Kamienica oraz Ochotnica Dolna. Na platformie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie w tej sprawie. Uproszczone procedury budowlane Wojewoda Małopolski przekazał dokumentację dotyczącą skutków gwałtownych opadów atmosferycznych Prezesowi Rady Ministrów. Dane dotyczą opadów, które miały miejsce […]

Prawo Administracyjne, Prawo Konstytucyjne

Kworum – „tylu nas wystarczy”

Panie Senatorze! Wóz Antoniusza uległ uszkodzeniu i nie przybędzie na głosowanie – rzekł roztrzęsiony Publiusz. Starszy mężczyzna był jednak spokojny. Wiedział, że ma za sobą ludzi, których obecność wystarczy („quorum praesentia sufficit”), by mogli przegłosować ustawę… Pojęcie kworum (z łac. quorum) przetrwało do dziś. Czym ono jest? Jak wygląda jej […]

Prawo Administracyjne

NIK o przyznawaniu Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP

Polskie urzędy konsularne na Wschodzie miały poważne trudności z obsługą rosnącej liczby wniosków o wydanie Karty Polaka. Niewystarczająca obsada kadrowa konsulatów, brak szkoleń i sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentów powodowało, że sprawy załatwiane były z opóźnieniem i licznymi błędami. W skrajnych przypadku zainteresowani otrzymaniem karty na rozmowę z konsulem czekali […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ubytek słuchu nie będzie przeszkodą aby uzyskać prawo jazdy C1 lub C

Ubytek słuchu niedługo nie będzie przeszkodą do uzyskania prawa jazdy na samochody ciężarowe. Jest to jedna z nowości w projekcie Ministra Zdrowia dotycząca badań lekarskich osób, które starają się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Według nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami osoby głuche lub niedosłyszące będą mogły po upływie dwóch lat […]

Prawo Administracyjne

Lepsze oznakowanie kąpielisk od 1 stycznia 2019 roku

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia nakłada na gminy obowiązek pełnego i szczegółowego informowania o jakości wody. Dzięki temu osoby korzystające z kąpielisk będą to mogły robić bezpiecznie. Projekt właśnie trafił do konsultacji społecznych. Wspomniany wyżej projekt to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

Czy czekają nas zmiany w zasadach wydawania abonamentów parkingowych?

W większości dużych polskich miast utworzono strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Kto chce zaparkować swój samochód na takim obszarze, musi pobrać bilet w parkomacie. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z wyjątków dotyczy osób zameldowanych w strefie. Jeśli takie uprawnienie przewidziano w uchwale właściwej rady gminy, mieszkańcy mogą ubiegać […]