Kategoria: Prawo cywilne

8 października 2017
Co daje data pewna w umowie najmu i dzierżawy 
Bardzo istotne znaczenie dla praktyki ma treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., sygn.akt I CSK 325/08. Znajdziemy tutaj odpowiedź na pytanie – kiedy nowy nabywca nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy). Więcej na Kruczek.pl
7 października 2017
Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził
6 października 2017
Bank ponosi jednak odpowiedzialność za błędną rekomendację