Prawo Drogowe

Prawo Drogowe

Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów

Stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym zostaną przejęte przez policję. W przepisach prawa natomiast w końcu znajdą się wyraźne regulacje dotyczące oznakowania fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało właśnie działania legislacyjne mające usprawnić obsługę tego typu urządzeń. Będzie to tym samym odpowiedź na apele Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braków w rozporządzeniach […]

Prawo Drogowe

Brak dowodu rejestracyjnego – brak mandatu

W poniedziałek 1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od tego momentu nieposiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu, czy ubezpieczenia OC nie będzie wiązało się z otrzymaniem mandatu. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie wyżej wymienionych dokumentów kierowcy zawdzięczać będą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz podpisaniu […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ubytek słuchu nie będzie przeszkodą aby uzyskać prawo jazdy C1 lub C

Ubytek słuchu niedługo nie będzie przeszkodą do uzyskania prawa jazdy na samochody ciężarowe. Jest to jedna z nowości w projekcie Ministra Zdrowia dotycząca badań lekarskich osób, które starają się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Według nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami osoby głuche lub niedosłyszące będą mogły po upływie dwóch lat […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Art. 322 KPC – szacowanie odszkodowania

Ofiary wypadków często przeżywają trudne chwile. Leżą wiele dni w szpitalu, przechodzą skomplikowane zabiegi czy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obawiają się o swoją przyszłość i nie mogą sobie poradzić z traumą. Nie są to zbyt komfortowe warunki do rozmyślania na temat roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy czy zbierania dowodów uzasadniających wysokość […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Sprawca wypadku nieznany albo bez polisy. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kiedy uczestnik ruchu drogowego czy osoba przebywająca na terenie gospodarstwa rolnego ulegnie wypadkowi, dochodzi swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy. Kierowcy i rolnicy są bowiem zobowiązani do posiadania polisy OC, której celem jest – poza zapewnieniem ubezpieczonym bezpieczeństwa finansowego – ochrona poszkodowanych.  Co natomiast dzieje się w przypadku, gdy sprawca szkody nie […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

Czy czekają nas zmiany w zasadach wydawania abonamentów parkingowych?

W większości dużych polskich miast utworzono strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Kto chce zaparkować swój samochód na takim obszarze, musi pobrać bilet w parkomacie. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z wyjątków dotyczy osób zameldowanych w strefie. Jeśli takie uprawnienie przewidziano w uchwale właściwej rady gminy, mieszkańcy mogą ubiegać […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Czy właściciel prywatnego terenu może odholować zaparkowany pojazd albo zablokować koło?

Niezgodne z prawem zatrzymanie pojazdu na drodze publicznej może skończyć się mandatem, założeniem blokady na koło czy wezwaniem holownika. Sama kara pieniężna nie jest szczególnie dotkliwa, inne sankcje mogą okazać się natomiast o wiele bardziej problematyczne. Konieczność poświęcenia czasu na odzyskanie pojazdu albo odblokowanie koła – to stanowi prawdziwą bolączkę […]

Prawo Drogowe

Wymuszający pierwszeństwo nie zawsze jest winny

W jednym z ostatnich artykułów opisałem internetową dyskusję pod doniesieniem prasowym o wypadku z udziałem kierującego samochodem osobowym i rowerzysty przejeżdżającego po przejściu dla pieszych. Moim celem było wyjaśnienie, że winnym zdarzenia drogowego jest ten, który bezpośrednio przyczynił się do jego powstania. Mniej istotne natomiast jest kto i ile zasad […]

Prawo Drogowe

Czy można uzyskać zwolnienie z przestrzegania przepisów Prawa drogowego?

Kolejny dzień i kolejna zażarta dyskusja w sieci. Tym razem poszło o serwisantów biletomatu, którzy zaparkowali swój samochód na przystanku autobusowym. Stało się to zatem niezgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jedni komentujący wskazują na równość wszystkich użytkowników dróg wobec prawa. Drudzy natomiast zwracają uwagę, że pracownicy […]