Prawo Finansowe i Bankowe

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Dyrektywa bankowa PSD2. Zmiany dla konsumentów

20 grudnia 2018 roku upłynął termin na wdrożenie tzw. dyrektywy PSD2. Ma ona istotne znaczenie dla ochrony praw i bezpieczeństwa klientów detalicznych banków. Najważniejsze zmiany to: skrócenie terminu na rozpatrzenie reklamacji, zmniejszenie odpowiedzialności konsumentów za nieautoryzowanego transakcje oraz ograniczenia w blokowaniu środków na kartach płatniczych. O czym dokładnie mowa w […]

Ochrona Danych Osobowych, Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Uprawnienie frankowiczów do sprawdzenia, czy udzielono kredytu walutowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 25 października 2018 r. wydał wyrok dotyczący przesłanek istnienia oraz braku istnienia interesu prawnego w zakresie powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c. W przedmiotowej sprawie strony zawarły umowę o kredyt dewizowy mieszkaniowy/inwestorski. Na jej mocy bank udzielił powodowi kredytu mieszkaniowego/inwestorskiego w wysokości 77 […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Charakter prawny stosunku pełnomocnictwa. Respektowanie pełnomocnictw przez banki

Generalnie istotą przedstawicielstwa oczywiście z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, jest to, że można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Tak dokonana czynność prawna przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wynagrodzenie w gotówce – od 2019 roku będzie to trudniejsze

Początek roku przyniesie zmiany w sposobie wypłaty wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie wymagana zgoda pracownika na przelew pensji na konto bankowe. To, co do tej pory było wyjątkiem, stanie się zasadą. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik będzie musiał mieć konto w banku. Konieczne będzie natomiast dostosowanie regulaminów […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Przed świętami warto zaplanować przelewy bankowe

Święta to dla wielu branż bardzo gorący czas, również dla branży finansowej. Wszelkie płatności i przelewy warto zaplanować przed okresem świąteczno-sylwestrowym. Na podstawie informacji prasowej Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia system Elixir nie będzie działać. Jeśli mamy zatem w najbliższym czasie do zrealizowania terminowe […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Czym jest czek?

Funkcja czeku była znana ludzkości już w starożytności, gdzie zastosowanie miały dokumenty, które można było wymienić, np. na dany kruszec. Samo słowo „czek” pochodzi od arabskiego „saqq”, które oznacza pisemne zobowiązanie do zapłaty za towar przy dostawie. W średniowieczu ujawniła się pierwsza wada czeku. Stosowały go osoby (bądź instytucje) podatne […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Konstytucyjne
business paln

Absolutorium – czym jest i jakie ma znaczenie?

Absolutorium – akt organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu finansowego za prawidłową. Absolutorium – czym jest? By wyjaśnić, czym jest absolutorium w polskiej praktyce, należy posłużyć się najprostszym znanym przykładem. Rząd RP, czyli Rada Ministrów, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonywania ustawy budżetowej. Termin na wywiązanie się […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Bankowy Fundusz Gwarancyjny: co to za instytucja i za co odpowiada?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która zapewnia stabilność sektora bankowego oraz bezpieczeństwo finansowe. Jego zadaniem jest m.in. gwarancja depozytów banków w Polsce. System gwarantowania depozytów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego ludzi i budowania zaufania do instytucji finansowych. Początki tej instytucji datuje się na rok 1995, choć jej geneza tkwi w […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Prawo Finansowe i Bankowe

Obligacje GetBack – działania UOKiK

Postępowania przeciwko Idea Bankowi i Polskiemu Domowi Maklerskiemu. Cztery postępowania wyjaśniające. Propozycje zmian prawnych. To działania UOKiK w związku ze sprzedażą obligacji korporacyjnych GetBack. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2018 r., gdy pojawiły się pierwsze sygnały medialne w sprawie GetBack, zaczął sprawdzać, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Ważne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Co ustala?

Dnia 20 września br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) orzekł kluczowy wyrok w sprawie tzw. „frankowiczów” (sygn. akt. C-51/17). W niniejszym artykule uwzględnione zostaną również kwestie istotne dla kredytobiorców polskich. By lepiej zapoznać się ze sprawą, warto sięgnąć do źródeł. Treść całego wyroku TSUE można znaleźć tutaj. Spór pomiędzy OTP Bank NYRT […]