Prawo Finansowe i Bankowe

Prawo Finansowe i Bankowe

Komunikat KNF dotyczący stanowiska organu nadzoru odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2018 r. przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym. Z uwagi na to, że polityka dywidendowa jest m.in. pochodną kształtowania się otoczenia zewnętrznego (w tym regulacyjnego) sektora bankowego oraz kondycji tego sektora, Komisja zastrzega, że przedstawiona informacja opracowana została z […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Pierwszy taki wyrok w Polsce. Wyrok SA ws. umowy kredytu we frankach szwajcarskich

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego w walucie szwajcarskiej o sygn. akt. VI ACa 427/18, która prawdopodobnie stanie się historyczną i kluczową dla polskich frankowiczów. Po raz pierwszy w Polsce została prawomocnie unieważniona umowa kredytu we frankach szwajcarskich. Jest to niewątpliwie bardzo ważny moment dla […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA dotyczące tzw. parkowania akcji

W dniu 26 września br. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA w sprawie dotyczącej tzw. parkowania akcji. „Parkowanie” akcji oznacza proceder zmiany nominalnej posiadacza akcji w celu bądź to obejścia reżimu związanego z nabywaniem znacznych pakietów akcji, bądź też jako element strategii defensywnej przeciwdziałającej przejęciu kontroli nad spółką. Niezależnie […]

Pozostałe, Prawo Finansowe i Bankowe

Zmiana zasad sprzedaży usług ubezpieczeniowych od 1 października

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń weszła w życie 1 października 2018 roku. Ustawa jest wdrożeniem dyrektywy unijnej Insurance Distribution Directive. Celem zmiany jest ochrona klientów instytucji ubezpieczeniowych. Według nowej ustawy świadczenie usług ubezpieczeniowych poprzedzone musi być zbadaniem potrzeb klientów, a produkt ubezpieczeniowy będzie musiał być prezentowany w sposób jasny i klarowny. […]

Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Aspekty kredytu konsumenckiego i ochrona w kredycie hipotecznym

Kredyt konsumencki regulowany jest przez ustawę z dnia 15 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.u. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.). Największym priorytetem tego kredytu jest ochrona konsumentów i ich interesów. W art. 3 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, kredyt konsumencki zdefiniowany jest z perspektywy ekonomicznej: Przez […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu?

Umowa kredytu jest typowym zobowiązaniem ciągłym, można ją zatem wypowiedzieć. Do wypowiedzenia umowy kredytu może dojść po spełnieniu jednej z określonych przesłanek w art. 75 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawa, przesłankami tymi są: niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Prawo Finansowe i Bankowe

W obronie konsumentów – zmiany w ustawie o obligacjach echem sprawy GetBack S.A.

Sprawa GetBack S.A. wywołała duże zamieszanie na polskim rynku finansowym. Trwająca od kilku miesięcy afera nabiera tylko większych rozmiarów. Ustawodawca ruszył z odsieczą, zmieniając obowiązujące prawo. Zmiana będzie dotyczyć ustawy o obligacjach. W Ministerstwie Finansów, Rada Rozwoju Rynku Finansowego powołała w lipcu zespół roboczy, którego celem jest stworzenie projektu ustawy […]