Prawo Handlowe

Podatki, Prawo Handlowe

Czym jest dywidenda? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca by zyskać ulgę podatkową?

Dywidenda to zysk po opodatkowaniu, który wypłacany jest posiadaczom akcji spółki. Dywidendę wypłaca się po zakończeniu roku dochodowego. Wcześniej ustala się ją i zatwierdza podczas walnego zgromadzenia wspólników. Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mówią, że jeśli siedziba spółki lub zarząd znajdują się na terytorium RP, to opodatkowaniu podlega całość dochodów. […]

Prawo Handlowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie umrze wraz z właścicielem

25 listopada weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jeżeli firma wpisana do CEIDG będzie miała powołanego zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci właściciela firma nie przestanie funkcjonować. W mocy pozostaną wszystkie umowy o pracę, kontrakty czy zezwolenia. Firma nie umrze wraz z właścicielem Jak wskazuje minister Jadwiga […]

Prawo Handlowe

Umowa spółki komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Może być ona zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem, a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej. Wskazuje się w niej, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej […]

Podatki, Prawo Handlowe

Dobra zmiana dla właścicieli firm rodzinnych

Firmy rodzinne są niezwykle istotnym elementem życia społecznego i gospodarki. W 2016 r. aktywnie działało w Polsce ponad 2 mln takich przedsiębiorstw. Problem pojawia się gdy właściciel chce przekazać firmę dziecku lub najbliższym krewnym albo niespodziewanie umiera. Najczęściej kończy się to likwidacją firmy a co za tym idzie utratą miejsc pracy i wpływów do budżetu. 24 listopada 2018 r. […]

Prawo Handlowe, Prawo Karne

Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej spółek

Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej m.in. spółek za naruszenia prawa, których dopuszczają się ich władze i pracownicy. Przewiduje je projekt resortu sprawiedliwości. Warunkiem odpowiedzialności nie będzie już prawomocne skazanie. Możliwa będzie kara do 30 mln zł, a nawet likwidacja spółki lub zakaz określonej działalności. Według RPO projekt narusza konstytucyjne prawo […]

Podatki, Prawo Handlowe

Trwają prace nad pakietem MŚP. W tym tygodniu projekt trafi do Sejmu

Po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje kolejny projekt, który ma pomóc małym przedsiębiorstwom. W projekcie „Pakiet MŚP” przewidziano około 50 ułatwień m.in w prawie podatkowym i gospodarczym. W tym tygodniu projekt trafi do Sejmu. „Nie zwalniamy tempa…” Jak podkreśla minister Jadwiga Emilewicz […]

Prawo Handlowe

Likwidacja – sposób na ostateczne zamknięcie spółki

Likwidacja jest zabiegiem często nieprzyjemnym, ale niewątpliwie skutecznym. W sytuacji bez wyjścia wczesna likwidacja może zaoszczędzić nie tylko kłopotów związanych z bankructwem, lecz również znacznie pomniejszyć straty. – Wojciech Nasiechowski, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Likwidacja – czym jest? Likwidacją nazywamy postępowanie, którego celem jest zakończenie bieżącej działalności spółki, jak również spieniężenie jej […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Handlowe

Koniec sprawozdań finansowych w postaci papierowej

30 września będzie ostatnim dniem, w którym można sporządzać sprawozdania finansowe w postaci papierowej. Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe muszą przygotować się do sporych zmian. Sprawozdania finansowe już tylko w wersji elektronicznej Sporządzanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej nie będzie jedną z możliwości, a obowiązkiem. Ta zmiana jest kolejną […]

Orzecznictwo, Prawo Handlowe

Ochrona interesów spółki

W dniu 7 września br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, podjął uchwałę następującej treści: „Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę […]

Prawo Handlowe

Akcje – wszystko, co warto o nich wiedzieć

Akcje to najbardziej znane papiery wartościowe. Najprościej ujmując, akcje to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, które reprezentują część ich kapitału zakładowego. Posiadanie akcji jest dowodem potwierdzającym udziały posiadacza, czyli akcjonariusza w spółce akcyjnej. Osoba, która nabywa akcje, staje się akcjonariuszem spółki akcyjnej. Oznacza to współudział w majątku spółki. Podstawowe […]