Kategoria: Prawo karne

7 stycznia 2022
Czym jest zniesławienie i jakiej karze podlega?
Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobra osobiste innych. Kiedy można mówić o zniesławieniu i jaka kara za nie grozi?
8 października 2021
Obowiązek naprawienia szkody w prawie cywilnym i prawie karnym
Obowiązek naprawienia szkody może zostać orzeczony zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym. Dowiedz się jak skorzystać z przepisów.
19 sierpnia 2021
Nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza
Jak wygląda odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza? Umyślność i nieumyślność czynu – co tak naprawdę znaczą te pojęcia?
17 sierpnia 2021
Usiłowanie popełnienia przestępstwa – czy zawsze jest karalne?
Kiedy następuje usiłowanie dokonania przestępstwa? Czy usiłowanie dokonania przestępstwa jest karalne? Dowiedz się więcej na ten temat.
5 sierpnia 2021
Kradzież tablic rejestracyjnych
Kradzież tablic rejestracyjnych powinna być jak najszybciej zgłoszona policji. Kradzież tablic rejestracyjnych - co trzeba wiedzieć?
4 sierpnia 2021
Konsekwencje składania fałszywych zeznań
Przestępstwa składania fałszywych zeznań można dopuścić się w postępowaniu sądowym. Jaką karę za składanie fałszywych zeznań przewiduje polski Kodeks karny?
2 sierpnia 2021
Nagrywanie przesłuchania na policji – czy jest możliwe?
Jak wygląda kwestia utrwalania czynności przesłuchania? Czy nagrywanie przesłuchania na policji jest dozwolone? Dowiedz się więcej.
29 lipca 2021
Czy przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest karalne?
Kiedy zachodzi przygotowanie do popełnienia przestępstwa? Czy przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest karalne? Dowiedz się więcej.
8 lipca 2021
Czym jest zatarcie skazania i kiedy do niego dochodzi?
Zatarcie skazania jest pewną fikcją prawną. Oznacza ono, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej. Kiedy dochodzi do zatarcia skazania?
9 czerwca 2021
Zmiany przepisów stosowanych wobec nieletnich sprawców przestępstw
Postępowanie w sprawach nieletnich. Celem zmiany przepisów jest skuteczna izolacja młodocianych sprawców najcięższych przestępstw.