Kategoria: Prawo karne

21 lutego 2020
Uchylanie się od opodatkowania
Kodeks karny skarbowy penalizuje uchylanie się od opodatkowania. Jakie konsekwencje takich działań przewiduje kodeks? Dowiedz się więcej.
21 lutego 2020
Zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej (firmanctwo)
Kodeks karny skarbowy statuuje klasyczny rodzaj deliktu skarbowego w postaci tzw. firmanctwa. Co grozi za zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej?
19 lutego 2020
Czym jest należność publicznoprawna?
Jednym z podstawowych pojęć występujących na gruncie kodeksu karnego skarbowego jest należność publicznoprawna. Co kryje się pod tym terminem?
14 lutego 2020
Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym?
Czym charakteryzuje się odbywanie kary w systemie terapeutycznym? Kogo ono dotyczy? Jaki jest cel tego systemu? Dowiedz się więcej.
14 lutego 2020
Na czym polega kara zastępcza?
Kiedy skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności możliwe jest wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Na czym polega kara zastępcza?
13 lutego 2020
Kiedy możliwe jest uchylenie się od mandatu?
W jakich przypadkach możliwe jest uchylenie się od mandatu? Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie ubiegać się o uchylenie mandatu.
13 lutego 2020
Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Kiedy odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności jest możliwe? Jakie przesłanki należy spełnić, by móc skorzystać z tej instytucji?
12 lutego 2020
Wznowienie postępowania karnego
Wznowienie postępowania karnego jest jednym z nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W jakich przypadkach może do niego dojść?
11 lutego 2020
Kiedy następuje zawieszenie postępowania karnego?
Zawieszenie postępowania karnego oznacza czasową przerwę jego biegu. Kiedy dopuszczalne jest zawieszenie postępowania karnego?
5 lutego 2020
Rodzaje mandatów karnych
Gotówkowy, kredytowy, zaoczny - czym różnią się rodzaje mandatów karnych? W jakich przypadkach mogą zostać nałożone poszczególne rodzaje?