Prawo Karne

Rekompensata za niesłuszne osadzenie

W przedmiotowej sprawie wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2017 roku wnioskodawca wystąpił do SO w Warszawie o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 50.000 złotych tytułem odszkodowania. Ponadto kwoty 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek, a […]

Kolejne zaostrzenie kodeksu karnego?

W przyszłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawi projekt zmian w kodeksie karnym. Zapowiada koniec z wyrokami w zawieszeniu za drobne przestępstwa oraz radykalne zaostrzenie kary za przestępstwa gospodarcze. W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem „Polska jest jedna”. Wzięli w niej […]

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać samochody bezrefleksyjnie mijające leżącego na jezdni człowieka. Oczywiście pod fotografią można było znaleźć lawinę komentarzy. A w nich z jednej strony dobitnie wytykano ludziom tzw. znieczulicę. Z drugiej zaś wyrażano zrozumienie dla kierowców, gdyż cała sytuacja mogła być przecież zorganizowaną akcją […]

RPO: adwokat dla niepełnosprawnego podejrzanego

Każdy podejrzewany musi mieć prawo do obrońcy od samego początku postępowania karnego. Zwłaszcza jeśli jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzadko kiedy adwokat jest obecny podczas pierwszego przesłuchania przez policję. Tymczasem na taką zasadę wskazuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dziś w Polsce nie […]

RPO wskazuje 9 przyczyn skazywania osób niewinnych w Polsce

Sprawa Tomasza Komendy nie powinna była się zdarzyć. Jest wielką tragedią dla całego systemu wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich docenia decyzje premiera o przyznaniu panu Komendzie renty specjalnej. Ale to nie wystarczy. Źródłem pomyłki sądowej były uchybienia w toku śledztwa, które nie zostały dostrzeżone przez sąd i znalazły epilog w […]

Przedwczesne skazanie sędziego

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Krajowej na podstawie art. 80 § 1 w zw. z art. 80 § 2c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Rejonowego w stanie spoczynku, której prokuratura […]

Kary za niezawiadomienie o przestępstwie do zmiany

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości z sugestią rozważenia zmian przepisów dotyczących kary za niezawiadomienie o przestępstwie. Zdaniem Adama Bodnara kary są zbyt surowe, a katalog przestępstw wskazanych w przepisie cechuje niekonsekwencja. Katalog przestępstw grożących karą Karę za niezawiadomienie o przestępstwie reguluje art. 240 kodeksu karnego. Zgodnie z nim […]