Prawo Karne

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Z treści tego przepisu wynika, że katalog podmiotów mogących odpowiadać za występek tego rodzaju, obejmuje każdego, kto wdziera się do domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza. Wydawać by się zatem […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Kiedy profesjonalny pełnomocnik jest niezbędny?

Co do zasady osoba występująca w sądzie może to robić samodzielnie. Jest jednak kilka sytuacji, gdy ze względu na ich powagę w naszym imieniu musi wystąpić profesjonalny pełnomocnik. Kiedy będzie to konieczne? Przymus adwokacko-radcowski, bo tak zwie się ta instytucja, występuje zarówno w postępowaniu cywilnym, karnym, jak i administracyjnym. Jego […]

Orzecznictwo, Prawo Karne, Prawo Unijne

Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

W roku 2012, 2013, 2014  sądy polskie wydały przeciwko zainteresowanemu trzy europejskie nakazy aresztowania (zwane dalej „ENA”) w celu jego zatrzymania i przekazania tym organom sądowym, a następnie przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie między innymi nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Zainteresowany został zatrzymany w Irlandii na podstawie tych ENA i postawiony przed sądem odsyłającym, High […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Wegetarianin w Zakładzie Karnym

W przedmiotowej sprawie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego kwoty 100.000 zł z tytułu zadośćuczynienia, wskazując w uzasadnieniu, że pozwany nie zapewnił mu diety wegańskiej, co naruszyło jego dobra osobiste, prawa i wolności, gdyż głodował i był szykanowany. Oczywiście pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Zaprzeczył, […]

Cykle, Prawo Karne

Sprawy sądowe rodem z filmu: Michael Peterson

Życie pisze często niesamowite scenariusze. Czasem  bez żadnych ulepszeń, na podstawie jednej historii, można powstać interesujący film albo serial. Może być jeszcze ciekawiej, jeśli wszystko jest rejestrowane „od a do z”. Zupełnie jakby kamerzysta przewidywał, że to, w czym właśnie uczestniczy, przyciągnie kiedyś przed telewizory miliony widzów. Tak właśnie, często […]

Prawo Karne

Możliwość skutecznych zażaleń na areszty – coraz bardziej iluzoryczna. Adam Bodnar proponuje zmiany

Coraz bardziej iluzoryczna staje się możliwość zażalenia na stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który przeanalizował odpowiednie dane z polskich sądów. Ogólna skuteczność zażaleń na decyzje o aresztach wynosi zaledwie kilka procent – wynika z badań RPO; jego zdaniem może to świadczyć o systemowym problemie w […]

Cykle, Prawo Karne

Sprawa sądowa rodem z filmu: Steven Avery

Kiedy osoba niesłusznie skazana po kilkunastu latach wychodzi na wolność, traktowana jest niemal jak bohater narodowy. Ludzie i organizacje, na co dzień krytykujący działanie wymiaru sprawiedliwości, wykorzystują historię skrzywdzonego człowieka jako motor napędowy swoich działań. Nazwiskiem skazanego określa się nowe prawa, które mają zapobiec podobnym błędom sądów w przyszłości. Dziennikarze […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obowiązki prokuratora w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania

Przedmiotowa sprawa dotyczyła zastosowania tymczasowego aresztowania zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, z chwilą złożenia takiego poręczenia w kwocie 50.000 zł. Postanowienie to zaskarżył obrońca podejrzanego. Sąd Apelacyjny orzekł, iż zażalenie obrońcy podejrzanego jest zasadne. Trafnie wskazuje się w tym środku odwoławczym, że w sprawie nie występuje […]

Cykle, Prawo Karne

Fotograf, dewiacja i śmierć modelki

Bohater dzisiejszej historii od początku swojego życia miał dwa problemy. Pierwszym okazał się dotykający go brak zainteresowania ze strony płci pięknej. Z drugiej strony nadgorliwa matka chciała wykonywać wszystko za ukochanego synka i ułatwiać mu życie na każdy możliwy sposób. W takiej sytuacji mogą rodzić się dwa uczucia: pożądanie i […]