Prawo Karne

Prawo Karne, Prawo Sportowe

Przedstawienie sprawy gwałtu, o który oskarżony jest Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych sportowców na świecie. Ze względu na jego styl gry i charakter żaden kibic piłkarski nie może być wobec niego obojętnym. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale nikt nie może odmówić mu talentu i ogromnej pracowitości. Połączenie tych cech pozwoliło mu wznieść się na […]

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Karne

Oszustwo – „żeby zarobić, a się nie narobić”

Wie pan co jest najgorsze, panie hrabio? Najgorsze nie jest to, że ludzie oszukują. Najgorsze jest to, że każde oszustwo ma jakieś usprawiedliwienie. – Waldemar Łysiak, Cena. Zgodnie z Kodeksem karnym, człowiek posiadający usprawiedliwienie na swoje oszustwo będzie mieć czas na przemyślenie swojego zachowania. Dokona tego w celi więziennej, podczas odbywania […]

Prawo Karne

„Mowa nienawiści” – Obóz Narodowy Radykalny

Będzie dochodzenie w sprawie nawoływania na stronach ONR do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych oraz propagowania totalitarnego ustroju państwa. Sąd uchylił odmowę wszczęcia takiego dochodzenia przez stołeczną prokuraturę, o co wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W kwestionowanym tekście było napisane, że osoby o innym pochodzeniu odpowiadają za wzrost przestępczości […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Skarga na przewlekłość postępowania

Średni czas potrzebny do rozpoznania sprawy w sądzie rejonowym wyniósł w 2017 roku ok. 5,5 miesiąca. W poważniejszych postępowaniach, prowadzonych w sądach okręgowych, na wyrok trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Potem jeszcze apelacja i oczekiwanie na rozstrzygnięcie w II instancji. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocności mijają często nawet […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obywatel, który kierował samochodem pod wpływem narkotyku, został skazany także za jego wcześniejsze „posiadanie”

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za rażące naruszenie prawa i w tym zakresie złożył kasację na korzyść skazanego. W Polsce karalne jest bowiem posiadanie narkotyków, a nie ich zażywanie. Mężczyzna został skazany w 2017 r. przez jeden z sądów rejonowych na 2 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu pod wpływem […]

Prawo Karne

„Stój bo strzelam!” – kiedy policjant może użyć broni palnej?

„Funkcjonariusze Policji (…) realizując wspólnie czynności poszukiwawcze za ściganym listem gończym (…) w wyniku niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to niewłaściwego rozpoznania (…) przystąpili do zatrzymania jadących samochodem marki Rover. (…) Okoliczności i sposób realizacji czynności (…) wywołało u zatrzymywanych obawę realizowanego wobec nich zachowania bezprawnego i […]

Prawo Karne, Prawo Konstytucyjne

Prawnicy przeciwko ograniczaniu tajemnicy zawodowej – działania przyniosły skutek

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraziło sprzeciw wobec planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w zakresie zwalniania z tajemnicy zawodowej, co do których prowadzone były prace legislacyjne. Sprzeciw został zawarty w uchwale porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z 28 września br. w związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi zwalniania z […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Cechy zachowania mogące stanowić przyczynienie się poszkodowanego

Sąd apelacyjny w Gdańsku w dniu 09 maja 2018 roku, wydał orzeczenie, tym samym wskazując: „W oparciu o kryteria przyczynowości adekwatnej (art. 362 k.c.) należy zaakcentować, że przyczynieniem się poszkodowanego będzie w zasadzie tylko takie zachowanie, które było nieprawidłowe, w stosunku do którego da się dostrzec cechę obiektywnej naganności. Chodzi […]