Prawo Karne

Policja powinna niezwłocznie reagować na hasła i symbole rasistowskie i faszystowskie – musi też je znać

Komendant Główny Policji powinien wydać wytyczne o obowiązku niezwłocznej interwencji w każdym przypadku publicznego propagowania symboli i haseł rasistowskich, faszystowskich czy nazistowskich – uważa RPO. Rzecznik podkreśla brak reakcji policjantów na prezentowanie takich treści i chce by komendant krytycznie to ocenił. Policjanci muszą również mieć wiedzę o takich symbolach i […]

Poczytaj mi, Wysoki Sądzie!

Sąd, w trybie art. 391 § 1 KPK, postanawia ujawnić… Tego przepisu się nie kojarzy – ten przepis się zna! Na jego dźwięk strony zasiadający w ławach pokornie chylą głowy, by móc choć na kilka minut pogrążyć się w internetowych rozrywkach. Zdaniem doktryny – znacząca instytucja w postępowaniu dowodowym, dla […]

Więcej oskarżycieli posiłkowych?

Względnie stabilne regulacje dotyczące pozycji procesowej oskarżycieli posiłkowych czeka niemała zmiana. Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dn. 16.05.2018 (K 12/15), orzekł o niekonstytucyjności braku zażalenia na postanowienie sądu o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie oskarżycieli posiłkowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej […]

Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym?

Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym? Nie jest ani stroną, ani świadkiem – dowodzi tego specyficzny katalog uprawnień i autonomiczna pozycja procesowa. Ekonomika postępowania i dążenia do zamknięcia w jednej sprawie wielu zagadnień – zarówno karnych jak i cywilnych – po raz kolejny dają o sobie znać. Nowego uczestnika […]

Syndrom sztokholmski – geneza i objawy

Dwoje przestępców, cztery osoby wzięte jako zakładnicy i 6-cio dniowy pobyt w sztokholmskim banku otoczonym kordonem policyjnym. Tyle wystarczyło, by z relacji rabuś-ofiara powstało coś na kształt wieloletniej przyjaźni. Czym jest syndrom sztokholmski? Tak określany jest stan psychiczny, który pojawia się u osób będących ofiarami porwania lub przetrzymywania. Z biegiem […]

Adam Bodnar upomina się u premiera o odpowiedź ws. ”rejestru pedofilów”

Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się u premiera Mateusza Morawieckiego, aby Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie w sprawie problemów związanych z „rejestrem pedofilów”. W wystąpieniu z lutego 2018 r. Adam Bodnar powoływał się na ujawnienie w rejestrze skazanego mężczyzny, którego dzieci obawiają się powrotu traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim […]

RPO o konieczności zwrotu kosztów obrońcy lekarzowi uniewinnionemu po ”dyscyplinarce”

Lekarz prawomocnie uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym nie może dziś dostać zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany obecnych przepisów W zainteresowaniu RPO wciąż pozostaje sprawa zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy lekarzowi lub lekarzowi dentyście, prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym. Wątpliwości budzi […]

Manipulujesz tachografem? Możesz trafić do więzienia nawet na 2 lata

Większe kary za manipulowanie tachografem. Sprzedaż i reklama urządzeń służących do zmian w rejestrowanych danych może spowodować nawet 2-letnią więzienną odsiadkę. W środę 6 czerwca 2018 roku Sejm uchwalił nową ustawę. Prawie wszyscy byli „za” Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o tachografach pokazało jedność bloków politycznych w tym konkretnym temacie. […]

Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich

Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Powyższy zakres podmiotowy rozszerza się również na nieletnich, którzy po ukończeniu lat 15 dopuszczają się wskazanych w art. 10 § 2 kodeksu karnego czynów. Wśród […]

Człowiek za centa

Federalna ława przysięgłych na Florydzie zdecydowała o przyznaniu rodzinie czarnoskórego mężczyzny zastrzelonego w 2014 roku przez zastępcę szeryfa odszkodowania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jego łączna wysokość wyniosła… cztery centy. Ciężka ręka sprawiedliwości W 2014 roku do interwencji domowej w Fort Pierce na Florydzie wezwany […]