Kategoria: Prawo karne

16 lutego 2021
Czy lekarz może udzielić pacjentce informacji, gdzie można legalnie przerwać ciążę?
Legalne przerwanie ciąży – czy lekarz może poinformować pacjentkę, gdzie za granicą może ona dokonać zabiegu usunięcia ciąży?
3 lutego 2021
Ulga prorodzinna a dziecko przebywające w areszcie
W jakich sytuacjach przysługuje ulga prorodzinna? Czy fakt umieszczenia dziecka w areszcie śledczym powoduje utratę prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej?
19 stycznia 2021
Zmiany w dostępie do akt postępowania przygotowawczego
Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje uregulowanie zasad dostępu do akt postępowania przygotowawczego. Co się zmieni? Sprawdź na kruczek.pl
18 stycznia 2021
Zawieszenie biegu przedawnienia z powodu COVID-19 w sprawach karnych
Postępowania sądowe w dobie epidemii COVID-19 – Planowane zmiany dotyczą m.in. zawieszenia biegu przedawnienia w sprawach karnych.
15 stycznia 2021
List żelazny dopuszczalny jedynie w przypadku braku sprzeciwu prokuratora?
List żelazny nie może stanowić alternatywy dla tymczasowego aresztowania. W jakich sytuacjach dopuszczalny będzie list żelazny? Skutki nowelizacji
13 stycznia 2021
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym
Zakaz reformationis in peius należy do kategorii gwarancji procesowych oskarżonego. W jaki sposób chroni on oskarżonego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
12 stycznia 2021
Kiedy dziennikarz może zostać zwolniony z tajemnicy dziennikarskiej?
Czy tajemnica dziennikarska obowiązuje zawsze? W jakich sytuacjch jest możliwe zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej?
12 stycznia 2021
Koniec prawa do odmowy przyjęcia mandatu?
W Sejmie złożony został kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy. Zawiera m.in. zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu.
11 stycznia 2021
Ujawnianie w prasie wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie
Ujawnienie w prasie wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie – czy prasa może ujawnić tożsamość podejrzanego?
11 stycznia 2021
Konstytucyjna zasada odpowiedzialności za czyn karalny
Konstytucja RP ustala zasady odpowiedzialności karnej. Dotyczą one samego procesu, jak i postępowania przed sądami. Czy każdy ma prawo do obrony?