Prawo Karne

Czy sąd jest właściwy orzekając w sprawie własnego pracownika?

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy zwrócił się o przekazanie do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, sprawy z aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym postawiono zarzuty popełnienia czynów związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych przy organizacji zamówień publicznych. Jedną z tych osób był były kierownik sekcji informatycznej Sądu Rejonowego (w którym złożono akt […]

Alfabet prawa: K jak kurator

Kurator jest osobą, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem. Zajmuje się osobami, które nie mogą prowadzić własnych spraw. Jego obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje. Czym jest kuratela? Zależnie od tego, kogo w danym momencie reprezentuje kurator spełnia on różne funkcje. Najczęstszym rodzajem kurateli jest ta […]

Alfabet prawa: J jak jawność rozprawy

Naczelną zasadą, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, jest jawność rozprawy. Oznacza to, że każdy pełnoletni obywatel może przyjść na dowolną rozprawę i wziąć w niej udział w charakterze publiczności. Jak od każdej zasady, również od tej jest kilka wyjątków. Jawność ma ponadto inne, fundamentalne znaczenie. Zasada jawności realizuje […]

Nie tylko publiczne propagowanie faszyzmu jako przestępstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmieniającym zapisy kodeksu karnego dotyczącego propagowania faszyzmu. Na kanwie wydarzeń wydarzeń pokazanych w reportażu „Superwizjera” minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak poinformował, że powołany przez ministra sprawiedliwości zespół pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego. Projekt ma na celu zmianę […]

Alfabet prawa: G jak grzywna

Grzywna jest jedną z kar określonych w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze majątkowym (finansowym). Orzekana jest za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Grzywna w polskim kodeksie karnym Kara grzywny określona jest w art. 33 par. 1 kodeksu karnego. Zgodnie z jego brzmieniem karę grzywny wymierza się […]

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie autostrady A2

Na polecenie Prokuratora Generalnego Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo dotyczące budowy oraz eksploatacji autostrady A2 przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. Jest to skutek analizy materiałów dotyczących procesu budowy i wykorzystania I i II Odcinka Autostrady A2 dokonanej w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Śledztwo będzie prowadzone w sprawie […]

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gwałtów

Sejm rozpoczął we wtorek prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zmierza do zaostrzenia kar m.in. za najbardziej brutalne gwałty. Jest to pokłosie wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy para polskich turystów została zaatakowana na plaży w Rimini. Posłowie zgodni co do konieczności zmian Wszyscy posłowie zagłosowali […]