Kategoria: Prawo karne

12 lipca 2021
Mandat w prawie karnym
Mandat karny to forma nałożenia grzywny w wyniku postępowania mandatowego. Kiedy można nałożyć grzywnę w drodze mandatu? Czy można nie przyjąć mandatu?
8 lipca 2021
Czym jest zatarcie skazania i kiedy do niego dochodzi?
Zatarcie skazania jest pewną fikcją prawną. Oznacza ono, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej. Kiedy dochodzi do zatarcia skazania?
9 czerwca 2021
Zmiany przepisów stosowanych wobec nieletnich sprawców przestępstw
Postępowanie w sprawach nieletnich. Celem zmiany przepisów jest skuteczna izolacja młodocianych sprawców najcięższych przestępstw.
2 czerwca 2021
Nie będzie nowej definicji zgwałcenia – Ministerstwo Sprawiedliwości odmawia
Lewica zgłosiła projekt zmiany obecnej definicji gwałtu. Jak ma brzmieć nowa definicja gwałtu i jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości?
25 maja 2021
Wypadek drogowy spowodowany przez osobę niepoczytalną – brak odszkodowania z OC sprawcy
Jakie konsekwencje ma niepoczytalność sprawcy wypadku drogowego? Czy poszkodowani mogą liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?
18 maja 2021
Wydanie obywatela Polski ściganego ENA bez jego przesłuchania w procesie odwoławczym – wyrok Sądu Najwyższego
Czy ścigany w trybie ENA ma prawo do dodatkowych wyjaśnień w sądzie odwoławczym? Sąd Najwyższy rozpoznał kasację wniesioną przez RPO
17 maja 2021
Oszustwa na kryptowaluty
Policja informuje o kolejnych pokrzywdzonych padających ofiarą oszustw „na kryptowaluty”. Na czym polega ten typ oszustwa?
17 maja 2021
Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym
Czy dopuszczalne jest wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym, jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga?
14 maja 2021
Kiedy sąd odstępuje od wykonania tymczasowego aresztowania?
Kiedy może mieć miejsce odstąpienie przez sąd od wykonania tymczasowego aresztowania? Co mówią na ten temat przepisy kodeksu postępowania karnego?
13 maja 2021
„Niebieska Karta” – wadliwa procedura, która szkodzi?
Niebieska karta to procedura, która ma pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą. Czy to kolejne potrzebne rozwiązanie, ale z wadliwą procedurą, która szkodzi?