Kategoria: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

1 marca 2021
Przerwa w pracy
Czy pracownik ma ustawowo zagwarantowaną przerwę w pracy? Dowiedz się, jakie przerwy w czasie pracy przysługują pracownikowi.
22 lutego 2021
Klauzula poufności wynagrodzenia w umowie o pracę
Czy w umowach z pracownikami pracodawca może wprowadzić klauzulę poufności wynagrodzenia? Dowiedz się, czy jest to legalne.
1 lutego 2021
Umowy o dzieło i wszystkie umowy zlecenia z obowiązkowymi składkami ZUS?
Rząd zapowiada ozusowanie umów zleceń. Co planowana zmiana oznacza dla pracodawców i pracowników? Co z ozusowaniem umowy o dzieło?
28 stycznia 2021
Ulga na start i preferencyjny ZUS przy współpracy z byłym pracodawcą
Ulga na start i preferencyjny ZUS przy współpracy z byłym pracodawcą – czy każda umowa z byłym pracodawcą pozbawia prawa do niższego ZUS-u?
25 stycznia 2021
Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy utworzono z myślą o wsparciu kształcenia pracowników. Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie pracownika z KFS?
25 stycznia 2021
Sankcje za brak dokonania potrąceń na świadczenia alimentacyjne z wynagrodzenia dłużnika
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia pracownika – nowe przepisy mają na celu zniwelowanie zjawiska pracy na czarno dłużników alimentacyjnych.
12 stycznia 2021
Pożyczka od pracodawcy
Pożyczka od pracodawcy – szefowie często godzą się na udzielenie niskooprocentowanego wsparcia finansowego. Jak uzyskać pożyczkę od pracodawcy?
30 grudnia 2020
Zakończenie stosunku pracy – odprawa pieniężna
Odprawa pieniężna – komu przysługuje? Czy na podziękowania od dawnego pracodawcy może liczyć każdy pracownik? Jakie warunki należy spełnić?
29 grudnia 2020
Premia w umowie o pracę
Premia uznaniowa w umowie o pracę – czy pracodawca powinien sprecyzować konkretne warunki przyznawania premii? Komu przyznawana jest premia?
23 grudnia 2020
Komu przysługuje nagroda jubileuszowa i w jakiej wysokości?
Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom z tytułu okrągłej rocznicy pracy. Nie są one jednak przyznawane wszystkim pracownikom. Komu zatem przysługują?