Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Pozostałe, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty i kontakt z dzieckiem – nowy projekt

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem i niepłacenie alimentów ma skutkować nałożeniem kary. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości za ww. sytuacje grozić może zarówno grzywna, jak i ograniczenie wolności. Zdaniem resortu powinny zostać również wprowadzone alimenty natychmiastowe. Ma stać się to gwarancją bezpieczeństwa dla dzieci, przed i po rozwodzie. Dobro dziecka – […]

Prawo Administracyjne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Jak zmienić nazwisko dziecka?

Zgodnie z regulacjami prawnymi, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy rodzice dziecka nie mają tych samych nazwisk. Dziecko nosi wówczas nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. Jeżeli zaś brak jest takiego oświadczenia, dziecko nosi nazwisko powstałe z połączenia (za […]

Prawo Administracyjne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rejestracja dziecka online – nowa usługa już dostępna

Nowa usługa na stronie obywatel.gov.pl. Rodzice mogą zarejestrować narodziny dziecka w formie online. Wystarczy aktualny Profil Zaufania Dziecko może zostać zgłoszone przez każdego z rodziców. Termin na rejestrację wynosi tyle samo co w przypadku wizyty w urzędzie – 21 dni. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem zmian […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa małżeńska wspólność majątkowa. Jednakże małżonkowie mogą ustanowić między sobą inny ustrój majątkowy. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2004 r. rozszerzyła katalog małżeńskich umów majątkowych o umowę wprowadzającą ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Co ciekawe, w niektórych krajach, jak […]

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z polskimi prawem, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Należy pamiętać, że wystąpienie nawet takich okoliczności jak zdrada, alkoholizm, przemoc domowa, […]

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Senatorowie zaproponowali zmianę w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ich propozycja zakłada między innymi, że w przypadku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej dziecko targnie się na własne życie, rodzic będzie podlegał karze pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie priorytetowego orzekania w […]

Pozostałe, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Komitet ONZ pyta o ubezwłasnowolnienie

Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ skierował do Polski listę ponad 50 pytań odnośnie praw osób niepełnosprawnych. Między innymi zainteresował się zniesieniem instytucji ubezwłasnowolnienia. Pytania Komitetu związane są między innymi z tym, że jesienią ma się on zająć sprawozdaniem polskiego rządu co do wdrożenia ratyfikowanej w 2012 roku Konwencji ONZ […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alfabet prawa: S jak separacja

Instytucja separacji została uregulowana w art. 611-616 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podkreślić trzeba, że separacja prawna różni się od separacji faktycznej. Ta druga polega na oddzielnym zamieszkiwaniu małżonków bez przeprowadzenia postępowania sądowego i nie wywołuje żadnych skutków w sferze ich praw i obowiązków. Separacja orzekana przez sądy nie jest warunkiem […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty natychmiastowe sposobem za zabezpieczenie interesu dziecka?

Wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Byłyby one minimalnym wsparciem finansowym dla dziecka. Rodzic miałby je otrzymać w krótkim czasie, w oparciu o uproszczoną procedurę. Podczas czwartkowej konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem Michałem Wosiem przedstawili główne założenia reformy prawa rodzinnego. […]

Cykle, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alfabet prawa: I jak intercyza

Po zawarciu związku małżeńskiego dwoje ludzi ślubuję sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Polskie prawo dodaje od siebie kolejne zobowiązanie w postaci wspólności majątkowej. Często zakochani nie myślą o jej rozdzieleniu, szczególnie że nie brzmi to zbyt pozytywnie. Warto jednak bliżej poznać tę instytucję, zarówno jej pozytywne, jak i negatywne […]