Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

21 lipca 2021
Rozwód, separacja i ustanie małżeństwa
Czym jest rozwód, czym separacja, a czym ustanie małżeństwa? Jakie niosą za sobą konsekwencje? Dowiedz się więcej na ten temat.
27 maja 2021
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – czy jest możliwe?
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi - czy istnieje podstawa prawna? Czy wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego?
25 maja 2021
Rodzinne postępowanie informacyjne, czyli mediacja przed rozwodem
W sprawach o rozwód i separację szczególnie istotną kwestią jest dążenie do pojednania małżonków. Mediacja przed rozwodem – w jakich sytuacjach?
24 maja 2021
Konieczność zawiadamiania prokuratora w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej? – postulat Ministerstwa Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje, aby prokurator miał obowiązek udziału w sprawie, która dotyczy władzy rodzicielskiej - czy to dobry kierunek zmian?
21 maja 2021
Surogacja, brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok ETPCz
Dziecko urodzone przez surogatkę. Brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
20 maja 2021
Alimenty natychmiastowe – już w tym roku?
Alimenty natychmiastowe ułatwią uzyskanie dodatkowych pieniędzy na dziecko tym rodzicom, którzy czekają na zasądzenie właściwych alimentów.
13 maja 2021
Jak obliczać stopnie pokrewieństwa?
Pokrewieństwo w znaczeniu społecznym i prawnym to wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Jak obliczyć stopnie pokrewieństwa?
23 marca 2021
Na czym polega rozszerzona wspólność majątkowa między małżonkami?
Stosunki majątkowe małżonków dzielimy na ustrojowe stosunki majątkowe oraz stosunki mieszczące się poza ustrojem. Czym jest rozszerzona wspólność majątkowa?
16 marca 2021
Zmiany dla pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Fundusz alimentacyjny czeka sporo zmian. Jakie są zasady i kryteria przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Dowiedz się więcej na ten temat.
5 lutego 2021
Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty – czy możliwy jest zwrot?
Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty – co w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów mężczyzna jednak nie jest biologicznym ojcem dziecka?