Kategoria: Prawo umów

9 października 2019
Czym jest klauzula waloryzacyjna? - Encyklopedia Prawa
Czym jest klauzula waloryzacyjna i jakie są jej rodzaje? W jakich zobowiązaniach warto zastrzec klauzulę jaką jest waloryzacja umowna?
7 czerwca 2019
Rękojmia przy sprzedaży
Rękojmia przy sprzedaży stanowi obok gwarancji najważniejsze z uprawnień, które przysługują kupującemu w razie, gdy rzecz, którą zakupił, okaże się wadliwa.
5 czerwca 2019
Gwarancja przy sprzedaży
Gwarancja przy sprzedaży stanowi obok rękojmi najważniejsze z uprawnień, które przysługują kupującemu w razie, gdy rzecz, którą zakupił, okaże się wadliwa.
28 maja 2019
Czym jest prawo pierwokupu? - Encyklopedia Prawa
Pierwokup - w jakich sytuacjach ma zastosowanie prawo pierwokupu? W jaki sposób może powstać prawo pierwokupu? Jak wygląda dpowiedzialność zobowiązanego?
20 maja 2019
Czym jest siła wyższa? - Encyklopedia Prawa
Siła wyższa - przemożne i jednocześnie nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie można powstrzymać. Co warto wiedzieć przy sporządzaniu umowy?
17 maja 2019
Czym jest zadatek? - Encyklopedia Prawa
Zadatek – czym jest? Jak działa? Kiedy można go zastosować? Czy skutecznie zabezpiecza umowę? Dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń umownych?
16 maja 2019
Czym jest zaliczka? - Encyklopedia Prawa
Czym jest zaliczka? Jak działa? Kiedy można ją zastosować? Czy skutecznie zabezpiecza umowę? Dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń umownych?
18 kwietnia 2019
Czym jest zastaw rejestrowy? - Encyklopedia Prawa
Zastaw rejestrowy jest najczęstszym rodzajem zastawu występującego w obrocie obustronnie profesjonalnym. Sprawdź, jak działa zastaw rejestrowy.
15 marca 2019
Czym jest zastaw zwykły? - Encyklopedia Prawa
Zastaw zwykły jest jednym z wielu rodzajów zabezpieczeń. Sprawdź, jak zabezpieczyć swoje interesy? Dowiedz się, jaki przedmiot może zostać objęty zastawem.
11 marca 2019
Czym jest odstąpienie od umowy? - Encyklopedia Prawa
Odstąpienie od umowy - cechy, pojęcie i funkcja. Jakie są rodzaje odstąpień od umowy? W jaki sposób można odstąpić od umowy?