Prawo Unijne

Strategia partnerstwa dla Polski

Strategia zawiera podstawowe obszary współpracy, odpowiadające wyzwaniom rozwojowym dla Polski, które określił Bank Światowy (BŚ). Obszary takie jak rozwój systemu ochrony zdrowia, równomierny rozwój regionalny oraz poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza będą objęte wsparciem finansowym oraz eksperckim. Dokument to efekt prac prowadzonych przez BŚ wspólnie z polską administracją rządową […]

Granice UE z finansowym wsparciem

Zarządzanie granicami i migracjami stanowi priorytet polityczny od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Junckera – od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. po ostatnie orędzie o stanie Unii z 13 września 2017 r. Skala i nagły charakter kryzysu uchodźczego w latach 2015–2016 zaskoczyły jednak Europę. Aby uniknąć kryzysu […]

Sprawa Scotch Whisky

Scotch Whisky Association jest utworzoną zgodnie z prawem szkockim organizacją. Jej celem jest w szczególności ochrona handlu szkocką whisky zarówno w Szkocji, jak i za granicą. Michael Klotz wprowadza do obrotu za pośrednictwem strony internetowej whisky o nazwie ‚Glen Buchenbach’. Jest ona produkowana przez gorzelnię Waldhorn znajdującą się w Berglen […]

Wysłuchanie Polski w sprawie art. 7 TUE już 26 czerwca

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Polskiej Agencji Prasowej większość państw członkowskich poparła wniosek KE o wysłuchanie Polski. Sprawa dotyczy artykułu 7 unijnego traktatu. Ze względu na ograniczoną ilość czasu spotkanie będzie podzielone. Pierwsza część odbędzie się 26 czerwca 2018 roku. Timmermans oczekuje zmian w sądownictwie Wiceszef Komisji Europejskiej, Frans […]

Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych

Jak podaje Ministerstwo Finansów pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r. W praktyce informacje będą przekazywać głównie np. doradcy podatkowi, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych, którzy zajmują się wdrażaniem takich uzgodnień. Opublikowana 5 czerwca 2018 r. dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z […]

Europejski Korpus Sprawiedliwości

Jak informuje Komisja Europejska w dniu 11 czerwca 2018 r,  przyjęto wniosek w sprawie budżetu na Europejski Korpus Solidarności na okres budżetowy 2021–2027. Solidarność jest wspólną wartością Unii Europejskiej. Solidarność między obywatelami, między państwami członkowskimi oraz w działaniach Unii. Zarówno na jej obszarze, jak i poza nim. Celem Europejskiego Korpusu […]

Pogłębienie współpracy celnej i podatkowej na terenie państw członkowskich

Unijny program „Cła” przyczynił się do zwiększenia zdolności organów celnych do ochrony unijnych granic. Ułatwia jednocześnie wymianę handlową i chroni obywateli UE przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami. Umożliwił on również lepszy i bardziej skuteczny pobór unijnych ceł. W 2017 r. stanowiły one prawie 16 % całkowitego budżetu UE. W kontekście przygotowań […]

ETPCz – przejęcie dokumentów to naruszenie tajemnicy korespondencji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 maja 2018 roku orzekł, iż przejęcie przez policjanta w holu sądowym dokumentów, które obrońca chciał przekazać swoim klientom, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji. ETPCZ jednomyślnie wskazał, iż zachowanie to stanowiło naruszenie Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego […]

Administrator fanpage’a na Facebooku ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. Organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego w państwie siedziby administratora może podjąć działania na podstawie dyrektywy 95/461. Podejmuje je: w stosunku do tego administratora, w stosunku do spółki zależnej od Facebooka mającej siedzibę […]

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w toku postępowania sądowego

9 czerwca 2018 r., zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, […]