Prawo Unijne

„Slimy” znikną w 2020 roku

Określenie przez Ministerstwo Zdrowia rozmiaru paczek papierosów oznacza tylko jedno. Po 1 stycznia 2020 roku z rynku znikną papierosy typu „slim”. Zmiany te związane są z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Projekt trafił obecnie do konsultacji społecznych. Projekt dostosowuje polskie przepisy do rozwiązań […]

Wyrok TSUE ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że decyzje władz Polski o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszały prawo UE. Wyrok wydała Wielka Izba Trybunału. Od jej orzeczenia nie przysługuje odwołanie. W 2016 r. ówczesny minister środowiska Jan Szyszko wydał decyzję o zwiększeniu cięć w Puszczy. Argumentował, że chodzi przede wszystkim […]

Pasza dla zwierząt – akt prawny Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ustanowiła nowy plan działania, którego celem będzie ograniczenie marnowania żywności. Głównym zadaniem stanie się waloryzacja składników odżywczych żywności, która nie może stać się pożywieniem dla ludzi. Powodem niezdatności mogą być problemy przy produkcji lub wady produktu. Takie jedzenie nadal może jednak służyć gospodarce, jako pokarm dla zwierząt. Pasza […]

UE: słabnie tempo prac nad reformą unii bankowej

Państwa członkowskie spowalniają tempo prac nad regulacją, która ma wzmocnić odporność unijnego sektora finansowego – alarmują we wtorek Komisja Europejska i szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) Klaus Regling. Regling, który we wtorek uczestniczył w Parlamencie Europejskim w konferencji poświęconej propozycji utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, powiedział, że w kwestii reformy eurolandu […]

Maleją szanse na stworzenie e-karty usług

Przygotowany przez komisarz UE Elżbietę Bieńkowską projekt europejskiej e-karty usług może trafić do kosza. Przedstawione ponad rok temu rozwiązania, na których mogłyby skorzystać polskie firmy, trafiają na opór Berlina, Paryża oraz PE. Bieńkowska wraz ze swoim zespołem pracowała nad tymi rozwiązaniami przez miesiące po objęciu stanowiska komisarza odpowiedzialnego za rynek […]

Więcej wyroków ETPCz po polsku

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz siedmiu kancelarii prawnych podpisali porozumienie w sprawie tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzięki temu dokumentowi więcej Polaków będzie miało dostęp do orzeczeń ETPCz, na które będą mogli się powoływać w sądach krajowych. […]

Niższe koszty przelewów transgranicznych

28 marca 2018 roku – Komisja Europejska zaproponowała obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE. Obecnie dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Między innymi obniżenie […]

Polska usługa online za darmo w całej UE

Nowe rozporządzenie UE pozwoli Europejczykom posiadać dostęp do wykupionej treści (usługa online) na całym terytorium wspólnoty. Jest to równoznaczne z tym, że obywatel Polski posiadający abonament nabyty w RP może korzystać z niego również we wszystkich częściach Unii Europejskiej. Jedna usługa, wiele miejsc by z niej korzystać Już od 1 […]

Czy powstanie międzynarodowy trybunał do spraw inwestycji?

Rada Unii Europejskiej przyjęła wytyczne. Zgodnie z nimi Komisja Europejska będzie upoważniona do prowadzenia negocjacji w imieniu UE. Negocjacje dotyczą konwencji, która miałaby ustanowić wielostronny trybunał do rozstrzygania sporów inwestycyjnych. System sądów ds. inwestycji zastąpić ma obowiązujący obecnie mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) we wszystkich trwających i […]