Prawo Unijne

Przedsiębiorcy muszą mieć podpis elektroniczny

Przedsiębiorcy, którzy nie mają bezpiecznego podpisu elektronicznego, powinni jak najszybciej  go wyrobić. Bowiem od 18 kwietnia b.r. niektóre dokumenty w sprawach obejmujących zamówienia publiczne – będzie można przesyłać wyłącznie z jego użyciem. JEDZ w zamówieniach publicznych W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono […]

GIODO dla sklepów internetowych

Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego  lub strony internetowej nie możesz pozwolić sobie na takie zaniedbanie jak brak informacji na temat RODO. Dlaczego? Ponieważ musisz postępować zgodnie z jego zasadami, a ich nieprzestrzeganie może grozić konsekwencjami w postaci sankcji finansowych (oj, wcale nie małych!!!). Na pewno samo słowo RODO zdążyło Ci […]

Europejski Nakaz Dochodzeniowy

8 lutego lutego 2018 roku weszły w życie zmiany dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Nowe rozdziały 62c i 62d są wynikiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Wprowadzają one daleko idące ułatwienia w podejmowaniu czynności dowodowych za granicą oraz przekazywaniu […]

RODO – Unijne wskazówki dla przedsiębiorców

RODO – milionowe kary, rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych, nowe obowiązki, konieczność skrupulatnego przygotowania się i wyzwania techniczne stojące przed administratorami. Łatwo popaść w panikę i dezorientację w kontakcie z tego rodzaju przekazami. Unia podpowiada Coraz więcej jest szkoleń, artykułów, dyskusji, ale również chaosu wśród przedsiębiorców, którzy czują […]

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę

W środę Sejm uchwalił ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Pod tą trudną nazwą kryje się usprawnienie postępowania dotyczącego uprowadzeń dzieci przez rodziców za granicę oraz dostosowanie go do wymogów unijnych regulacji. Prawo unijne […]

Big Data – inwigilacja w internecie?

Według zapowiedzi, tzw. Big Data znajdą się pod lupą Komisji Europejskiej, która sprawdzi, czy nie szkodzą zdrowym zasadom konkurencji rynkowej. Big data to dane, których potencjał w biznesie wciąż rośnie. To dzięki nim firmy mają możliwość lepszego poznania swoich klientów. Poprawiają efektywność procesów biznesowych i marketingowych, a także pomagają znaleźć […]

Unia reformuje system homologacji

1 września 2020 roku ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, zastępujące dotychczasową dyrektywę 2007/46/WE ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Rozporządzenie zreformuje system homologacji pojazdów i pozwoli udoskonalić testy kontrolne dotyczące emisji spalin. […]

Eu-LISA z większymi uprawnieniami

Państwa unijne porozumiały się na temat zwiększenia kompetencji unijnej agencji eu-LISA. Dzięki temu w rękach jednej instytucji znajdzie się zarządzanie bazami danych dotyczących odcisków palców, rejestr skazanych z państw Unii i spoza niej oraz informacji na temat przekraczających granice strefy Schengen.   Czym jest eu-LISA? Eu-LISA, czyli Europejska Agencja ds. […]

Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu wydanie: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 11 ust. 8 ustawy Pzp); rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu […]