Prawo Unijne

Orzecznictwo, Prawo Unijne

TSUE: Nie każdy internetowy sprzedawca jest przedsiębiorcą

Chyba każdy choć raz w życiu kupił jakąś rzecz przez Internet. Większość osób występowało również w roli sprzedającego. Działo się to najczęściej za pośrednictwem bardzo popularnych portali aukcyjnych. Wzmożona w ostatnim czasie aktywność urzędników kontroli skarbowej powoduje, że część wystawiających swoje towary obawia się bycia zakwalifikowanym jako przedsiębiorca. Jeśli tak […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Polska naruszyła prawa swoich obywateli, otwierając groby bez zgody bliskich

Brak możliwości odwołania od decyzji prokuratury o ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Taki wyrok wydał 20 września 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie  przeciwko Polsce (skargi nr 30491/17 oraz 31083/17). Choć mogą istnieć powody do ekshumacji bez zgody rodziny, to jednak zawsze trzeba ważyć dwie […]

Prawo Nowych Technologii, Prawo Unijne

ACTA 2.0 wejdzie w życie. Czy to koniec wolnego internetu?

Kontrowersyjna dyrektywa została przegłosowana. Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się 438 europarlamentarzystów. W najbliższej przyszłości rozpoczną się negocjacje, dzięki którym zostanie ustalony sposób wdrożenia nowych regulacji. Największy sprzeciw budzą dwa artykuły. Czy podatek od linków i cenzura w internecie staną się rzeczywistością? ACTA 2.0 – Kto za, a kto przeciw? Przeciwko […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Prawa Człowieka, Prawo Cywilne, Prawo Unijne

Szykują się zmiany w ubezwłasnowolnieniu

Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło pod lupę instytucję ubezwłasnowolnienia i pracuje nad jej znowelizowaniem. Na razie nie ujawniono szczegółów tych prac. Poinformowano natomiast Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Ubezwłasnowolnienie do likwidacji? Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała petycję o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie ubezwłasnowolnienia. Komisja zaproponowała […]

Prawo Konstytucyjne, Prawo Unijne

Prawo polskie a unijne – które z nich ma pierwszeństwo?

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już przeszło 14 lat. Wciąż jednak nie wszyscy mają świadomość, że nasze członkostwo w tych międzynarodowych strukturach to nie tylko dotacje na rozwój infrastruktury czy ostatnie spory o praworządność. Równie istotne i bezpośrednio wpływające na życie obywateli są zmiany w hierarchii źródeł prawa. […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Nadmiernie długi czas trwania tymczasowego aresztowania

W lipcu 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował orzeczenie, dotykające newralgicznego punktu jeśli chodzi o instytucje postępowania karnego – tj. tymczasowego aresztowania. W wyroku w wydanym sprawie Zagalski przeciwko Polsce Trybunał analizował skargę pod kątem naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych

Sprawa, która została dana pod rozwagę Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła: podatku od wartości dodanej (VAT); następujących po sobie dostaw dotyczące tych samych towarów; miejsca drugiej dostawy; powiadomienie pierwszego dostawcy; numer identyfikacyjny VAT; prawa do odliczenia, w tym uzasadnionych oczekiwań podatnika co do istnienia przesłanek prawa do odliczenia. Sprawa rozstrzygała się w […]