Prawo Unijne

Prawo Unijne

Spółka europejska

Spółka europejska (SE – Societas Europaea) jest jedną z paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc spółka europejska jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej. Spółka europejska musi być zarejestrowana w rejestrze handlowym państwa, w którym znajduje się jej siedziba. Działalność spółki europejskiej reguluje rozporządzenie 2157/2001/WE oraz dyrektywa […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podatek od wartości dodanej towarów używanych

E LATS jest spółką będącą podatnikiem VAT. Udziela ona pożyczek osobom niebędącym podatnikami VAT pod zastaw metali szlachetnych i wyrobów zawierających złoto lub srebro, takich jak naszyjniki, wisiorki, pierścionki, obrączki, sztućce lub materiały stomatologiczne. E LATS odsprzedawała innym kupcom, będącym podatnikami VAT, niewykupione zastawione przedmioty, pogrupowane według rodzaju i stopnia czystości. Stosowała ona do […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej

W sprawie Rubio Dosamantes przeciwko Hiszpanii Europejski Trybunał Praw Człowieka analizował prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej. Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. W wyroku z […]

Orzecznictwo, Prawo Karne, Prawo Unijne

Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

W roku 2012, 2013, 2014  sądy polskie wydały przeciwko zainteresowanemu trzy europejskie nakazy aresztowania (zwane dalej „ENA”) w celu jego zatrzymania i przekazania tym organom sądowym, a następnie przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie między innymi nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Zainteresowany został zatrzymany w Irlandii na podstawie tych ENA i postawiony przed sądem odsyłającym, High […]

Prawo Unijne

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – walka z hakerskimi atakami na poziomie UE

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC) – nowa instytucja, której zadaniem będzie zapobieganie i zmniejszanie ilości ataków. Chodzi o skutki tych czynności, które naruszają bezpieczeństwo informatyczne Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa została podpisana 1 sierpnia 2018 roku przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Dyrektywa NIS wchodzi w życie Celem podpisania nowej ustawy jest wdrożenie w […]

Orzecznictwo, Prawo Karne, Prawo Unijne

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania stanowi decyzję sądową wydaną przez państwo członkowskie w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek, w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Państwa członkowskie wykonują każdy [ENA] w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Znak towarowy – sprawa Nestle

EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy. Trybunał oddalił odwołania wniesione przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucił odwołanie wniesione przez Mondelez. W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Prawo Unijne

Manipulacje na rynkach RTV i AGD – ukarany m.in Philips i ASUS

Manipulacje na rynku RTV i AGD. Kilka znanych marek dopuściło się przekrętów cenowych w związku ze sprzedażą swoich produktów. Komisja Europejska we wtorek 24 lipca zdecydowała o nałożeniu kary. 111 mln euro – taką kwotę łącznie ma stracić czterech producentów zajmujących się elektroniką i AGD. Głównym oskarżeniem miało być wymuszanie […]