Prawo Unijne

Orzecznictwo, Prawo Drogowe, Prawo Unijne

Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu a OC kierowcy

Większość wypadków drogowych to zderzenia jadących pojazdów mechanicznych. Są to najczęściej wymuszenia pierwszeństwa czy czołowe uderzenia podczas nieprawidłowego wyprzedzenia. Winny jest więc zawsze jeden z kierowców i to on ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną innym uczestnikom ruchu. Czasem jednak zdarza się, że pojazdy uczestniczące w zdarzeniu drogowym stoją. Mimo tego […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Materiał dowodowy pozyskany w trakcie kontroli niejawnej – możliwość weryfikacji przez obronę

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł co do kwestii: prawa do rzetelnego procesu; prawa do skutecznego przygotowania obrony; wyłączenia decyzją organu oskarżenia materiałów dowodowych pozyskanych w trakcie kontroli niejawnej bez możliwości weryfikacji przez obronę tego, czy materiały te nie zawierały dowodów korzystnych dla oskarżonego. W odniesieniu do trzeciej kategorii dowodów, a […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Ochrona dynamicznego numeru IP komputera

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczył: ochrony dynamicznego numeru IP komputera; prawa do poszanowania życia prywatnego. Wyrażenie „przewidziany przez ustawę” w rozumieniu art. 8 ust. 2 wymaga, po pierwsze, by zaskarżony środek miał podstawę w prawie krajowym. Po drugie, prawo krajowe musi być dostępne zainteresowanej […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Zbadanie zawartości dysków prywatnego komputera bez zgody sądu

W dniu 30 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący: prawa do poszanowania życia prywatnego; zbadania zawartości dysków prywatnego komputera dla potrzeb postępowania karnego bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu. Ingerencję uznaje się za „konieczną w demokratycznym społeczeństwie” dla osiągnięcia uprawnionego celu, jeżeli: odpowiada „pilnej potrzebie społecznej” oraz, w […]

Prawo Unijne

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE, jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał wskazał, że z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest zapewnienie stabilności decyzji o przyznaniu dofinansowania. Chodzi o ochronę podmiotów, […]

Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Alibaba walczy o swój znak towarowy

Alibaba Group to chiński holding prowadzący główną platformę e-commerce w Chinach i jedną z największych na świecie z wartością rynkową powyżej $ 450 mld. Obecnie walczy on o swój znak towarowy w sądzie amerykańskim.  Alibaba Group jest właścicielem wielu znaków towarowych na całym świecie, a między innymi i „alibaba.com” i […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów, Prawo Unijne

Nowy ład dla konsumentów

Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. Obejmą one m.in. zakupy przez Internet, usługi cyfrowe oraz kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach.  W unijnym, a więc także polskim, prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy ład dla konsumentów” („New deal for consumers”). – […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Ważne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Co ustala?

Dnia 20 września br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) orzekł kluczowy wyrok w sprawie tzw. „frankowiczów” (sygn. akt. C-51/17). W niniejszym artykule uwzględnione zostaną również kwestie istotne dla kredytobiorców polskich. By lepiej zapoznać się ze sprawą, warto sięgnąć do źródeł. Treść całego wyroku TSUE można znaleźć tutaj. Spór pomiędzy OTP Bank NYRT […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Sąd Unii Europejskiej orzekł w sprawie znaku towarowego Red Bull

Sąd Unii Europejskiej unieważnił wcześniejsze orzeczenie Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Orzeczenie dotyczyło unieważnienia znaku towarowego, właścicielem którego była spółka Asolo. Znak został unieważniony w wyniku wniesienia przez Red Bull – jednego z największych producentów napojów energetycznych na świecie – sprzeciwu.    Znak towarowy o nazwie „Flügel” (z […]