Prawo Własności Intelektualnej

Orzecznictwo, Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Znak towarowy – sprawa Nestle

EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy. Trybunał oddalił odwołania wniesione przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucił odwołanie wniesione przez Mondelez. W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) […]

Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Prawo autorskie – zmiany w Polskim ustawodawstwie

Zmiany w zarządzaniu prawami autorskimi. Po dwuletnim opóźnieniu Polska wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Celem nowelizacji będzie uregulowanie w statutach walnych zebrań członków w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania. Dane osobowe, które będą przekazywane innym organizacjom będą uznawane za jeden ze sposobów ich przetwarzania. To dwie najważniejsze zmiany przyjęte przez Sejm […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Sprawa Scotch Whisky

Scotch Whisky Association jest utworzoną zgodnie z prawem szkockim organizacją. Jej celem jest w szczególności ochrona handlu szkocką whisky zarówno w Szkocji, jak i za granicą. Michael Klotz wprowadza do obrotu za pośrednictwem strony internetowej whisky o nazwie ‚Glen Buchenbach’. Jest ona produkowana przez gorzelnię Waldhorn znajdującą się w Berglen […]

Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w toku postępowania sądowego

9 czerwca 2018 r., zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, […]

Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Produkty lecznicze: Komisja doprecyzowuje przepisy dotyczące własności intelektualnej

Unijne i światowe rynki farmaceutyczne przechodzą głębokie zmiany. Globalny popyt na produkty lecznicze znacznie się zwiększył, osiągając w 2017 r. ponad 1 bln euro. Jednocześnie coraz większy udział w rynku zyskują leki generyczne i biopodobne. Tradycyjnie UE jest prekursorem badań i rozwoju w dziedzinie produktów leczniczych, w tym leków generycznych […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne, Prawo Własności Intelektualnej

Promocja mafii

W przedmiotowej sprawie w dniu 15 marca w Luksemburgu toczyło się postępowanie w kwestii znaku towarowego Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – tj. graficznego unijnego znaku towarowego La Mafia SE SIENTA A LA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Okoliczności powstania sporu La Honorable Hermandad, SL, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Własności Intelektualnej

Czy Dior jest renomowanym znakiem towarowym?

Polska spółka Interton stworzyła linię kosmetyków sygnowaną znakiem A Adoration. Trzy lata po rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (UP) francuski dom mody Dior złożył wobec tej rejestracji sprzeciw, za powód podając podobieństwo członu Adore do znanej linii perfum J’adore. Ten znak słowny i słownograficzny został zarejestrowany przez markę wcześniej w […]