Kategoria: Prawo własności przemysłowej

4 marca 2020
Niekonwencjonalne znaki towarowe
Niekonwencjonalne znaki towarowe dzielimy na oznaczenia widzialne i oznaczenia niewidzialne. Jak budować markę przy pomocy dotyku, zapachu i smaku?
3 marca 2020
Konwencjonalne znaki towarowe
Towarowy znak słowny, znak graficzny i znak słowno-graficzny to tzw. konwencjonalne znaki towarowe. Czym się charakteryzują i jak powstają?
2 marca 2020
Wtórna zdolność odróżniająca opisowych znaków towarowych
Czym jest wtórna zdolność odróżniająca opisowych znaków towarowych? Silniejsza ochrona dla popularnych marek, których nie udało się zarejestrować.
28 lutego 2020
Czym jest opisowy znak towarowy?
Czym jest opisowy znak towarowy? Dlaczego trudno go zarejestrować w urzędach patentowych? Jak zarejestrować opisowy znak towarowy?
25 lutego 2020
Czym jest EUIPO? O Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Czym jest Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)? Dlaczego warto znać jego historię? Co mogę w nim chronić? Historia i zadania EUIPO.
18 lutego 2020
Co oznacza symbol TM (™)?
Co oznacza symbol TM? Co oznacza ™ przy nazwie marki? Fakty i mity związane z symbolem TM. Kiedy można go używać? Czy warto umieszczać go w logo firmy?
10 lutego 2020
Czym jest UPRP? O Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
Czym jest Urząd patentowy Rrzeczpospolitej Polskiej (UPRP)? Jak działa Urząd Patentowy RP i jakie są jego kompetencje? Gdzie mogę go znaleźć?
6 lutego 2020
Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP?
Jak zarejestrować znak towarowy? Dowiedz się jak zarejestrować swój znak towarowy w UPRP, EUIPO i WPIO. Prosta instrukcja "krok po kroku".
30 stycznia 2020
Czym jest świadectwo ochronne?
Czym jest świadectwo ochronne? Co zyskujesz posiadając świadectwo ochronne? Jak mogę udowodnić swoje prawo do nazwy firmy lub jej logotypu?
24 stycznia 2020
Kim jest rzecznik patentowy?
Kim jest rzecznik patentowy? Jaka jest historia tego zawodu? Kto może nim zostać? W czym może Ci pomóc? Dlaczego jego praca jest ważna dla przedsiębiorcy?