Kategoria: Rozważania nad prawem

13 maja 2019
Klauzula arbitrażowa - Na co zwrócić uwagę, dokonując zapisu na sąd polubowny?
Zapis na sąd polubowny jest bardzo częstym rozwiązaniem stosowanym przez podmioty występujące w profesjonalnym obrocie. Czym jest klauzula arbitrażowa?
25 kwietnia 2019
RPO – projekt ustawy o Sądzie Najwyższym niezgodny z Konstytucją
Ustawa o Sądzie Najwyższym - sprawdź, co wzbudziło wątpliwości RPO. W opinii Rzecznika regulacje zawarte w projekcie ustawy są niekonstytucyjne.
6 lutego 2019
Prawo a moralność - czy muszą działać razem?
Prawo a moralność - czym różni się skodyfikowana norma prawna od głosu sumienia? Prawo a inne systemy normatywne - analiza i porównanie.